Helförsäkring eller halvförsäkring: Vad är skillnaden?

Volvo personbil bakifrån

Helförsäkring eller halvförsäkring: Vad är skillnaden?

Din bil måste enligt lag ha en trafikförsäkring. Utöver det kan du välja en halvförsäkring eller en helförsäkring till din bil. Det som skiljer dem åt är att en helförsäkring ger ett skydd för vagnskador – skador på din egen bil vid en trafikolycka eller någon annan så kallad yttre olyckshändelse.

Vad ingår i halvförsäkring?

Halvförsäkringen innehåller den grundläggande bilförsäkringen som du måste ha. Förutom trafikförsäkringen innehåller den även skydd för brand-, glas-, och stöldskador, assistans och räddning, rättsskydd, maskinskada och elektronik, allrisk och kris. Halvförsäkringen täcker inte skador som din bil fått genom en trafikolycka, skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse. För att få skydd för det behöver du en helförsäkring.

Glasskador genom exempelvis stenskott

Du får betalt för glasrutor (inte strålkastarglas) som genombrutits, spräckts eller krossats, till exempel genom stenskott. Du får inte ersättning för glasskador vid trafikolyckor eller skadegörelse, då behöver du en helförsäkring. Med tilläggsförsäkringen MER får du betalt om glaset skadats genom skadegörelse.

Inbrott i bilen eller bilstöld

Om du får inbrott i bilen eller om du råkar ut för en bilstöld får du ersättning för detta. Villkoret är att den stulna bilen inte kommit tillrätta inom en månad efter din skriftliga skadeanmälan. Hittas din bil med skador eller om den skadats vid ett stöldförsök får du betalt också för sådana skador.

Assistans och räddning vid bärgning eller bogsering

Du kan få assistans vid bärgning eller bogsering vid en trafikolycka eller om bilen råkar ut för driftstopp som exempelvis punktering. Vi hjälper även till med bärgning om nycklarna har förlorats, skadats eller blivit inlåsta. I vissa fall kan du också få betalt för hemtransport av föraren och passagerarna. Du får också betalt för transport av släp- eller husvagn, även om de skulle vara försäkrade i ett annat försäkringsbolag.

Rättsskydd

Bilens ägare eller den som kör bilen kan få betalt för ombuds- eller advokatkostnader och rättegångskostnader. Det kan till exempel handla om tvister i samband med en trafikskada eller vid köp, försäljning eller reparation av bilen.

Kris

Om du till exempel efter en trafikolycka hamnar i en krissituation, får du betalt för behandling hos psykolog.

Maskinskada och elektronik

Den här delen av försäkringen gäller för bilar som är högst åtta år gamla eller som har körts längst 120 000 kilometer. Så snart någon av dessa gränser har uppnåtts upphör skyddet. Om maskinskadeskyddet gäller för din bil får du betalt för skador som påverkar bilens funktion, till exempel motor, startmotor, generator, kylsystem och kraftöverföring. Med elektronikskyddet kan du till exempel få ersättning för skador på säkerhetssystem, komfortsystem och elektroniska system för kommunikation och information.

Allrisk för din bil

Gäller för personbilar som är högst åtta år gamla och ger ersättning för vissa plötsliga och oförutsedda skador, till exempel om du råkar skada inredningen i bilen. Gäller även om tankar du fel drivmedel, om du exempelvis skulle ha tankat bensin i en dieselbil, eller om du tappat bort eller skadat din bilnyckel.

Bilbrand

Du får betalt för skador genom brand, åsknedslag eller explosion. Du kan också få ersättning för skador på elektriska kablar som orsakats av kortslutning.

Helförsäkring - inkluderar vagnskadeförsäkring

Helförsäkringen täcker samma situationer och omfattar samma utrustning som halvförsäkringen men med skillnaden att den också täcker vagnskada. Du kan alltså få ersättning för skador på din egen bil vid en trafikolycka, skadegörelse eller vid yttre olyckshändelse. Detta även om du själv skulle råka orsaka olyckan.

Vagnskada

Ersätter skador på din egen bil vid en trafikolycka, även om felet är ditt. Du kan också få ersättning vid så kallad annan yttre olyckshändelse och vid skadegörelse.

Helförsäkringen täcker till exempel skador du fått på din bil om du backat in i en stolpe eller råkat ut för skadegörelse. Den ersätter även glasskador du fått efter exempelvis en trafikolycka. Helförsäkringen ger även ett skydd för bilen om den blir skadad när den transporteras på till exempel en båt. Om du har en takbox (som är monterad) så skyddas den också av vagnskadeförsäkringen.

Tilläggsförsäkring MER

Den här tilläggsförsäkringen är bland annat till för dig som alltid vill ha tillgång till bil. MER-försäkringen betalar 75 procent av kostnaden för en hyrbil om din bil går sönder eller blir stulen. Du får behålla hyrbilen under reparationstiden men högst i 60 dagar. Du kan också välja att få kontant ersättning istället för hyrbil. För att teckna MER-försäkringen ska bilen ha en halv- eller helförsäkring.

  • Hyrbil eller kontant ersättning om din bil blir skadad eller stulen
  • Lägre självrisk om du krockar med till exempel älg eller rådjur
  • Lägre självrisk om du råkar ut för skadegörelse på din bil

Helförsäkring och halvförsäkring för andra fordon

I en halvförsäkring ingår utöver trafikförsäkringen normalt sett även skydd för brand-, glas-, och stöldskador, assistans och räddning, rättsskydd, maskinskada och elektronik, allrisk och kris. 

Helförsäkringen täcker samma situationer och omfattar samma utrustning som halvförsäkringen men med skillnaden att den också täcker vagnskada. Du kan alltså få ersättning för skador på ditt eget fordon vid trafikolycka, skadegörelse eller vid yttre olyckshändelse. Detta även om du själv skulle råka orsaka olyckan.

Innehållet i halvförsäkringen och helförsäkringen varierar mellan olika fordon. Läs mer om hur försäkringen gäller: Motorförsäkring för andra fordon

 

Helförsäkring eller halvförsäkring?

När du väljer försäkring för din bil är det viktigt att ta hänsyn till bilens ålder och värde. Köper du en ny bil har den ofta en vagnskadegaranti och då räcker det med att du tecknar en halvförsäkring eftersom skydd för vagnskador är det som skiljer hel- och halvförsäkring.

När vagnskadegarantin går ut bör du uppgradera till en helförsäkring för att fortsätta ha samma heltäckande skydd. När din bil fyllt tio år kan du fundera på om du kanske ska nöja dig med en halvförsäkring.