Snabba enkla barnsparförslaget

Att kunna hjälpa sina barn med en bra ekonomisk start när de är redo att lämna hemmet är nog något som de flesta föräldrar önskar. Oavsett om det gäller att spara till ett eget trumset, en språkresa med kompisarna, ett körkort, en del av en insats i ett första boende - eller helt enkelt bara till en ekonomisk grund - så är det viktigt att ha ett sparande för detta. Kontakta oss & börja spara

Börjar du månadsspara till ditt barn redan i unga år hinner även mindre belopp växa sig stora i takt med att barnet blir äldre.

Sparmålsfonderna passar dig som inte vill behöva se över ditt barns sparande så ofta. Med någon av våra Sparmålsfonder är det enkelt att komma igång. Du behöver bara fundera på när sparandet ska börja användas och välja Sparmålsfonden som är anpassad till det, sedan sköter vi resten. Förvaltningsavgiften ligger på 0,50 procent på alla våra Sparmålsfonder.

Du kan sätta in engångsbelopp exempelvis vid högtidsdagar - eller ännu enklare - starta ett smidigt månadssparande så sprider du riskerna över tiden. Våra förvaltare följer marknaden noggrant och ser till att minska risken i takt med att sparmålet närmar sig genom att minska andelen aktier och istället öka andelen räntebärande papper.

Högre andel aktier – när det lönar sig

Nedtrappningen av aktier går långsamt i början och ökar sedan ju närmare tidpunkten för sparmålet du kommer. Det gör att du äger mer aktier under en längre period – när det lönar sig att ta lite extra risk och det är långt kvar till sparmålet. Samtidigt kommer du att äga mindre aktier när tidpunkten för att börja använda sparandet närmar sig.

…men lägre risk vid tidpunkten för sparmålet

Med en lägre andel aktier när du närmar dig sparmålet minimerar du risken för att sparandet minskar kraftigt, eller för att sälja på botten, vid ett eventuellt börsfall. Ett börsfall i anslutning till sparmålet kan annars få stora effekter eftersom ditt sparande kan ha hunnit växa sig stort.

När vill du ta ut pengarna?

Det här passar dig

2022-2027 Sparmål 2025
2028-2032 Sparmål 2030
2033-2037 Sparmål 2035
2038-2042 Sparmål 2040
2043-2047 Sparmål 2045
2048-2052 Sparmål 2050
2053-2057 Sparmål 2055
Efter 2058 Sparmål 2060

Riskinformation 

Våra bedömningar av aktie- och räntemarknaderna utgår från prognoser och är inga garantier. Sparande i fonder och aktier innebär alltid en risk. Fonder och aktier kan såväl öka som minska i värde. Det beror bland annat på börs-, ränte- och valutautvecklingen. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Läs mer om riskerna vid fondsparande