Olycksfallsförsäkring för dig och dina anställda

Skydd om olyckan skulle vara framme

Ge dig och dina anställda trygghet på arbetet

Vi har gjort det enklare för dig att sköta ditt företag. Hos oss får du på ett smidigt sätt hjälp med ekonomi och försäkring så att du får mer tid över till annat. Tillsammans med dig hittar vi en lösning för ditt företag.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Om olycksfallsförsäkringar

Försäkra er vid otur

Våra olycksfallsförsäkringar ger dig och dina medarbetare möjlighet att enkelt och prisvärt försäkra er om en ekonomisk grundtrygghet om olyckan skulle vara framme.

Med en olycksfallsförsäkring får du ersättning om du vid en olycka drabbas av övergående eller bestående skador som ger invaliditet.

Vi anpassar försäkringar för ert behov

Varje situation är unik och behöver sin speciella lösning. Kontakta gärna oss för ett kostnadsfritt rådgivningsmöte där vi tillsammans hittar en bra försäkringslösning för dina önskemål. 


Tjänsteolycksfallsförsäkring

Prisvärd försäkring för alla medarbetare

Vår tjänsteolycksfallsförsäkring ersätter dig för eventuell invaliditet och kostnader du haft på grund av olycksfallet. Försäkringsbeloppen för medicinsk och ekonomisk invaliditet är 20 prisbasbelopp och minskas med fem procentenheter per år från 56 års ålder.

Prisbasbeloppet 2020 är 47 300 kronor.

Försäkringen gäller dygnet runt.

Vad ersätter försäkringen?

Utöver invaliditetsersättningen ersätter försäkringen följande

 • behandlings- och läkningstid
 • tandskadekostnader i längst fem år
 • personliga tillhörigheter upp till 1 500 kronor
 • merkostnader med upp till tre prisbasbelopp
 • kostnader för hjälpmedel vid invaliditet med upp till ett prisbasbelopp
 • Kristerapi efter traumatisk händelse upp till ett halvt prisbasbelopp
 • ärr

Dessutom betalas ersättning vid dödsfall med ett prisbasbelopp.


Olycksfallsförsäkring

Ekonomisk trygghet vid olycka

Försäkringen ersätter för eventuell invaliditet och kostnader du har på grund av olycksfallet. Du väljer försäkringsbelopp när du ansöker om försäkringen. Försäkringsbeloppet vid invaliditet minskas med fem procentenheter per år från 56 års ålder.

Försäkringen gäller dygnet runt.

Vad ersätter försäkringen?

Utöver invaliditetsersättningen ersätter försäkringen följande

 • behandlings- och läkningstid
 • tandskadekostnader i längst fem år
 • personliga tillhörigheter upp till 1 500 kronor
 • merkostnader med upp till tre prisbasbelopp
 • kostnader för hjälpmedel vid invaliditet med upp till ett prisbasbelopp
 • Kristerapi efter traumatisk händelse upp till ett halvt prisbasbelopp
 • ärr

Dessutom betalas ersättning vid dödsfall med ett prisbasbelopp.

Prisbasbeloppet 2020 är 47 300 kronor.


Kollektiv olycksfallsförsäkring

Flexibelt skydd för gruppen

Vår kollektiva olycksfallsförsäkring passar för dig som arbetar med olika typer av tillfälliga evenemang, som mässor och konserter. Då kan det kännas extra tryggt om alla besökare och kunder är olycksfallsförsäkrade om något skulle hända.

Du kan köpa vår kollektiva olycksfallsförsäkring för sådana evenemang, men också för tillfälligt anlitade medarbe­tare eller kunder i din verksamhet eller för medlemmar i en förening.


Viktig information

Viktig information om olycksfallsförsäkringar

Här hittar du bland annat villkor och förköpsinformation och annan information som det är viktigt att du läser. Spara gärna ner eller skriv ut den så har du den tillgänglig.

Förköpsinformation och blanketter

Här har vi samlat all förköpsinformation, villkor, prislistor och ansökningsblanketter etc. som du har nytta av.