Illustration av barn med barnförsäkring.
Illustration av barn med barnförsäkring.

Barnförsäkring

Vår barnförsäkring ger ekonomisk hjälp om ditt barn drabbas av en sjukdom eller olycka.

 • Ersättning vid ärr, diagnos, sjukdomsfall och olycksfall
 • Gäller dygnet runt tills barnet fyller 25 år
 • 500 kronor rabatt om du tidigare betalat för vår Gravidförsäkring
Se pris och ansök
Så behandlar vi personuppgifter

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Jämför och se vad som ingår i vår barnförsäkring

Innehåll Innehåll
Barnförsäkring Barn

Ett engångsbelopp betalas ut om barnet får en bestående nedsättning av sin funktionsförmåga efter en olycksfallskada eller en sjukdom.

Ersättningen beräknas i procent av det försäkringsbelopp du valt och bestäms av hur nedsatt funktionsförmågan är. Om nedsättningen är 20 procent eller mer finns en tilläggsersättning.

För vissa uppräknade sjukdomar är ersättningen begränsad till 19 procent, se villkor.

Ett engångsbelopp betalas ut om barnet får en bestående nedsättning av arbetsförmågan med minst 50 procent, till följd av en olycksfallsskada eller en sjukdom. 

Ersättningens storlek beror på det försäkringsbelopp du valt, den medicinska invaliditetsgraden och hur stor arbetsoförmågan är.

Om barnet drabbas av en diagnos som till exempel allvarlig hjärnskada, elakartad cancer, ulcerös kolit och MS betalas 10 procent av försäkringsbeloppet ut direkt när diagnos har fastställts av läkare.

Alla diagnoser som omfattas finns i villkor. Här hittar du mer information om diagnosförsäkring.

Ditt barns sjukdom eller olycksfallsskada kan medföra långvarig vård och extra tillsyn. Om du som vårdnadshavare beviljas omvårdnadsbidrag eller ersättning för allvarligt sjukt barn från Försäkringskassan till minst en fjärdedel, kan försäkringen ge månadsersättning vid omvårdnadbidrag.

Månadsersättning vid omvårdnadsbidrag betalas ut per månad och ger upp till  126 060 kronor år 2024.

Från och med 18 års ålder får ditt barn som varit arbetsoförmögen till minst 50 procent utan avbrott i 90 dagar en månadsersättning.

Storleken på månadsersättningen beror på storleken av arbetsoförmågan. Ersättning utbetalas längst till 30-årsdagen.

Högsta ersättningen är 11 460 kronor per månad år 2024.

Om barnet blir inskrivet på sjukhus för vård betalar vi ut ersättning för antalet dagar.

Ersättningen år 2024 är 688 kronor per dag i längst ett år.

Du får ersättning om barnet behöver vårdas hemma efter en sjukhusvistelse, om vårdbehovet är mer än 10 dagar från när barnet skrevs in på sjukhuset.

Ersättningsbeloppet för år 2024 är 688 kronor per dag i längst 30 dagar.

Ersättning lämnas för ärr, hudförändringar samt hårbortfall som bedöms vara kvarstående för framtiden. För att få ersättning måste skadan ha krävt behandling av en legitimerad och opartisk läkare eller sjuksköterska.

Ersättning lämnas enligt ärrtabell i villkoret.

Ersättning lämnas för läkarbesök, resor och mediciner. Vid olycksfallsskada ersätter vi dessa kostnader i högst fem år. Vid sjukdom ersätter vid dessa kostnader i högst ett år med undantag för de första 30 dagarna.

Vid olycksfallsskada lämnas ersättning för tandskada som kräver tandläkarbehandling upp till fem år från olyckstillfället. I det fall slutbehandlingen måste skjutas upp tills barnet blir äldre, gör vi ett undantag från femårsregeln och lämnar ersättning för senare behandling.

Vid olycksfallsskada som krävt läkar- eller tandläkarbehandling kan du få ersättning för kostnader för förstörda kläder, glasögon, hjälm, hörapparat och andra handikapphjälpmedel.

Högsta ersättning är 14 325 kronor år 2024.

Om barnet behöver åka in akut på sjukhus och blir inskriven över natten betalar vi ut ett engångsbelopp.

Ersättningen är 860 kronor år 2024.

Vi lämnar ersättning för rehabilitering som syftar till en återgång i arbete eller studier. Vi kan också lämna ersättning för hjälpmedel som kan lindra ett invaliditetstillstånd.

Högsta ersättning för rehabilitering och hjälpmedel är 286 500 kronor år 2024.

Om barnet drabbas av en krisreaktion kan vi ge ersättning för kristerapi upp till tio behandlingstillfällen inom ett år från första behandlingstillfället.

Orsaken kan till exempel vara nära anhörigs död, svår sjukdom, olycka, våld, hot eller kris som utlösts av mobbing.

Högsta ersättning är 14 325 kronor år 2024.

Vid dödsfall, oavsett dödsorsak, betalar vi ut ett engångsbelopp.

Beloppet är 71 625 kronor år 2024.

Om någon av barnets vårdnadshavare avlider blir försäkringen kostnadsfri från försäkringens årsförfallodag efter dödsfallet, fram till årsförfallodagen närmast efter att barnet fyllt 18 år.

Barnförsäkringen slutar att gälla efter 25 års ålder. Barnet erbjuds då att teckna en Olycksfall- och sjukförsäkring för vuxna utan hälsoprövning till ett försäkringsbelopp på 10 prisbasbelopp.

Mer information om innehåll och undantag hittar du i förköpsinformation och villkor.

Pappa håller i bebis som är försäkrad med barnförsäkring

En barnförsäkring gäller dygnet runt

Många väljer bort barnförsäkring eftersom vi har fri sjukvård i Sverige, eller för att de tror att kommunens skolförsäkring räcker. Det finns två anledningar till att ditt barn ändå behöver en försäkring:

 • Barnförsäkringen handlar inte om sjukvård i första hand utan är ett ekonomiskt skydd om barnet råkar ut för något som gör att hen inte kan komma ut i arbetslivet.
 • Skolförsäkringen gäller endast för olycksfallsskador och ofta bara under skoltid. Barnförsäkringen ger ett ekonomiskt skydd både vid sjukdom och olycksfall dygnet runt (alltså även under till exempel skollov).

Barn som får en funktionsnedsättning till följd av olycksfall eller sjukdom och aldrig kommer ut i arbetslivet får låg ersättning från samhället. Barnförsäkringen ger ersättning för att täcka upp för en del av den ekonomiska förlusten. Se i tabellen ovan hur försäkringen kan hjälpa till.

För att ge trygghet till hela familjen är vår rekommendation att teckna en barnförsäkring så tidigt som möjligt efter förlossningen.

Ansök om barnförsäkring – steg för steg

 1. Ansök

  Fyll i barnets personnummer för att se ditt pris och ansöka.

  Ansök om barnförsäkring

 2. Hälsodeklaration

  När du har ansökt om försäkringen och en handläggare bett dig fyll i en hälsodeklaration kan du göra det här.

  Fyll i hälsodeklaration

 3. Medicinsk riskbedömning

  Vi gör en bedömning utifrån din ansökan och ger dig ett erbjudande om försäkring.

Exempel på ersättning

För att du ska få en bättre bild av hur barnförsäkringen fungerar har vi gjort ett exempel på när försäkringen ger ersättning, hur mycket och för vad.

Visa exempel på ersättning

Ersättning för ärr

Våra försäkringar kan ge dig ersättning för ärr. För att du ska kunna få ersättning ska sjukdomen eller olycksfallet ha krävt behandling och lämnat ett bestående ärr.

Ersättning för ärr

Varför behövs en barnförsäkring?

Visste du att varje år skadas 60 000 barn och unga när de leker? Tänk på att skaffa en barnförsäkring.

 • Kommunens skolförsäkring gäller ofta bara för olycksfallsskador och i flera fall endast under skoltid.
 • Barnförsäkringen ger ett ekonomiskt skydd både vid sjukdom och olycksfall.
 • Barn som får ett handikapp och aldrig kommer ut i arbetslivet får låg ersättning från samhället.

Läs mer om varför barnförsäkring behövs

Försäkringsavtal är ett årsavtal. Det kan därför vara ett annat försäkringsvillkor än det du hittar här som gäller när rätten till ersättning för en anmäld skada bedöms. Fråga den som handlägger ditt skadeärende vilket försäkringsvillkor som gäller.

Med vår Barnförsäkring och Gravidförsäkring kan du som vårdnadshavare få ersättning om du beviljats omvårdnadsbidrag av Försäkringskassan.

Om omvårdnadsbidrag

Frågor och svar om barnförsäkringen