Brandrisker med värme och torka

I ett varmare klimat ökar riskerna för torka och med det skogsbränder. Det finns några saker som är bra att tänka på när det är torka och brandrisken är hög.

Brandrisker med värme och torka

Då är det störst risk för bränder i skog och mark

Under våren ökar risken för gräsbränder då torrt gammalt gräs lätt fattar eld. Torra sommar- och höstmånader är det istället en ökad risk för bränder i skog och mark. Vädret har stor inverkan på hur branden utvecklas, och även hur miljön ser ut kring ditt hus påverkar. Anledningar till att det börjar brinna kan till exempel vara att någon varit oaktsam vid grillning eller eldning av gräs, blixtnedslag eller skogs- och markarbeten. 

Förutom att skogsbränder orskakar skador som kostar mycket pengar att reparera, bidrar de i sin tur till växthuseffekten. Det beror på den mängd koldioxid och andra växthusgaser som frigörs när det brinner.

De flesta skogsbränder orsakas av människor

Varje år brinner det 3 000-4 000 gånger i skog och mark i Sverige, enligt SMHI. Det är framförallt vi människor som orsakar de här bränderna, till exempel genom att grilla i skogen på fel sätt. 

Om du ska grilla i skogen - använd de utplacerade grillplatser som finns och ha alltid med dig vatten så att du kan släcka glöden efteråt.

Checklista: Skydda huset mot skador vid värme och torka

  • Elda inte på tomten om det är torrt ute och särskilt inte om du har skog nära tomtgränsen. Lämna istället gräs och trädgårdsavfall till en återvinningscentral.
  • Ha inte brännbart material närmare än en meter kring ditt hus. 
  • Grilla eller elda inte vid eldningsförbud, när det är blåsigt. Håll koll på brandrisken till exempel genom MSB:s app Brandrisk ute
  • Har du en eldstad eller grill – ta reda på var du slänger askan i din kommun. Förvara askan i en aluminiumhink med lock innan du slänger den.
  • Har du ett inglasat uterum eller växthus? Var uppmärksam på att det vid hög temperatur finns risk för självantändning av till exempel grillkol eller glas som reflekterar.
  • Var försiktig med material som används vid målning eller inoljning – det finns risk för självantändning.
  • Ogräsbekämpa inte med gasolbrännare.
  • Ha en vattentunna fylld med vatten, vattenslang och annan släckutrustning nära huset. Om du har god tillgång till vatten så kan du även blöta ner marken och hålla den fuktig kring huset.

Vad täcker försäkringen vid skogsbrand?

Vi har samlat de vanligaste frågorna kring hur dina försäkringar täcker skador som uppstår vid en skogsbrand.

Hur gäller försäkringen vid skogsbrand?

Har du drabbats av brand?

Ring 112 ifall du, någon annan drabbats av en skada eller någons egendom börjat brinna.

Nummer 113 13 kan du ringa för att lämna eller få information om exempelvis skogsbränder.

Anmäl skadan via telefon:
Ring oss

Anmäl skadan direkt här på vår webbplats
Anmäl skada för dig som är privatperson
Anmäl skada för dig som är lantbrukare

Var är det risk för skogsbränder?
Hos SMHI kan du se var det finns risk och hur stor risken är för bränder.

SMHIs Brandriskprognos

Skydda dig själv vid en värmebölja

Läs våra tips på hur du tar du hand om dig själv, barn och djur när det är väldigt varmt, för att undvika att någon blir sjuk.