Skogsbrand och torka

Skogsbrand grafik

Skogsbrand och torka

I ett varmare klimat ökar riskerna för torka och med det skogsbränder. Det finns några saker som är bra att tänka på när det är torka och brandrisken är hög.

Eldningsförbud i flera delar av landet

Just nu är det eldningsförbud i flera delar av landet. Även om det inte är eldningsförbud just i ditt område, är det bra att tänka på att vara försiktig med eld utomhus, eftersom det kan orsaka både skogsbränder och gräsbränder.

Läs på Länsstyrelsen.se om eldningsförbud gäller där du befinner dig

När det är väldigt varmt och det samtidigt inte faller så mycket regn kan det bli torka. Då råder det ofta eldningsförbud eftersom brandrisken ute är hög. Har det varit torka länge så kan en liten brand växa och bli till en svår skogsbrand.

Vad täcker försäkringen vid skogsbrand?

Vi har samlat de vanligaste frågorna kring hur dina försäkringar täcker skador som uppstår vid en skogsbrand.

Hur gäller försäkringen vid skogsbrand?

Att tänka på om du ska grilla där det inte råder eldningsförbud

Varje år brinner det 3 000-4 000 gånger i skog och mark i Sverige, enligt SMHI. Det är framför allt vi människor som orsakar de här bränderna, till exempel genom att grilla i skogen på fel sätt. Därför är det viktigt att följa de regler och råd som finns. 

  • När det är torka ska du inte grilla alls.
  • Om du är osäker på om det är brandrisk i ditt område, kontakta räddningstjänsten i din kommun
  • Ha med dig vatten så du kan släcka glöden efteråt
  • Använd de eldningsområden eller grillplatser som finns på vissa platser
  • Tänk på att gnistor kan spridas till torra gräspartier när det blåser 
  • Håll koll på elden hela tiden, gå inte ifrån grillplatsen innan du släckt ordentligt

Skydda dig vid värmebölja

Vid en värmebölja är det viktigt att lyssna på kroppen. Här är några tips för hur du kan ta hand om dig och andra vid extremt varmt väder:

Värmebölja