540 000 till läxhjälp för högstadieelever

Länsförsäkringar Jämtland går in med 540 000 kronor för läxhjälp till högstadieelever i Jämtlands län. Målet är att fler elever ska få gymnasiebehörighet med alla de vinster det innebär för både individen och samhället i stort.

Karin Mattsson, styrelseordförande Länsförsäkringar Jämtland.
Foto: Länsförsäkringar Jämtland

Gymnasiebehörigheten bland elever som går ut högstadiet är något lägre i Jämtlands län än riksgenomsnittet. Kopplingen mellan hälsa och utbildning är också väldigt tydligt. Betygen i just årskurs 9 är av stor vikt för att elever ska studera vidare och låga eller ofullständiga betyg ökar risken för psykosociala problem i framtiden.
– Utbildning betyder så mycket på flera sätt. För gemenskap, självkänsla och inte minst de möjligheter det ger att forma och skapa sin egen framtid, säger Karin Mattsson styrelseordförande i Länsförsäkringar Jämtland.

Elevstödet organiseras av stiftelsen Läxhjälpen som har en mångårig erfarenhet av att stötta elever. Genom att koppla ihop läxhjälpare med högstadieelever skapar de ett forum för stöd och individuell hjälp. Något som historiskt gett ett mycket gott resultat. Över 80 procent av de som fått stöd i Läxhjälpens regi har nått gymnasiebehörighet.

Satsningen görs inom ramen för Länsförsäkringar Jämtland nystartade samhällsfond. Fonden har startats med ett grundkapital på fem miljoner kronor och kommer fyllas på varje år. Inriktningen på fonden utgår från FN:s globala mål för en hållbar utveckling precis som Länsförsäkringar Jämtlands övriga engagemang i länet.
– Vi kan inte tänka oss ett bättre sätt att starta vår samhällsfond. Kan vi bidra till att fler får gymnasiebehörighet är vinsterna många. Inte bara för eleverna utan för alla i länet, säger Karin Mattsson styrelseordförande i Länsförsäkringar Jämtland.

Hjälpen med läxor är ett komplement till ordinarie skolgång och kommer ske i samarbete med skolor i Bräcke, Ragunda, Åre och Östersund. Till stor del kommer hjälp med läxor ske på distans utifrån förutsättningarna i länet. De som arbetar som ”läxhjälpare” kan till exempel vara universitetsstudenter.

Efter nuvarande läsår kommer insatsen utvärderas och förhoppningsvis kan ännu fler elever i fler kommuner få möjligheten till stöd nästföljande läsår.
– Vår utgångspunkt är en långsiktig satsning. Det är en så pass givande insats och det finns alla möjligheter att på sikt göra väldigt stor skillnad, säger Karin Mattsson.

Fakta utbildning och hälsa*
Utbildningsnivå och fysisk och psykisk hälsa har tydliga samband. Till exempel när det gäller medellivslängd. Betygen i årskurs nio har en avgörande betydelse för vidare studier. Risken för psykosociala problem ökar dessutom med låga eller ofullständiga betyg.

I Jämtlands län nådde 85,9 procent av eleverna gymnasiebehörighet 2021. Något under riksgenomsnittet. I länet varierar andelen elever med gymnasiebehörighet beroende på vilken kommun man tittar på. 

*Källa Folkhälsomyndigheten, SCB med flera

 

Dokument & länkar

Länsförsäkringar Jämtland är ett lokalt bank- och försäkringsbolag. Vi är också kundägda. Det innebär att våra förpliktelser i första hand är mot alla fantastiska människor som bor i Jämtland och Härjedalen men också skogen, fjällen och staden. Vår livsmiljö. Med de andra länsbolagen äger vi Länsförsäkringar AB och delar kända varumärken som Agria, Wasa Kredit och Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Tillsammans hjälper vi våra kunder med allt inom bank, försäkring och pension.

Se alla pressmeddelanden