Fullmäktigeval

Har du någon gång tänkt att du skulle vilja vara med och bestämma hur det går till i bank- och försäkringsbranschen? Det är möjligt, för i vårt företag är det kunderna som är delägare. En unik möjlighet för dig att vara med och påverka din egen, länets och Länsförsäkringar Hallands framtid.

Val vartannat år

Länsförsäkringar Halland är ett kundägt bolag och hos oss är det kunderna som bestämmer. Vartannat år genomförs valet till fullmäktige för hälften av platserna där kunder väljs in som representanter i bolaget. Det sker i Hallands sex kommuner. Nuvarande ledamöter finner du här

Nästa val genomförs 17 januari till den 7 februari 2022. Läs mer om valet 2022 här.

Nominering & röstning

Du kan nominera dig själv eller bli nominerad av en annan kund i Länsförsäkringar Halland. När nomineringstiden är slut är det nomineringskommittéerna som tar fram förslag på fullmäktiges sammansättning enligt bolagsordningen och Instruktion för nomineringskommittér

Läs mer om fullmäktige