Fullmäktige

Vi är ett kundägt bolag och som skadeförsäkringskund hos oss är du delägare, och som delägare har du möjlighet att ta plats i vårt företags högsta beslutande organ – Fullmäktige. Det är Fullmäktige som väljer vilka personer som ska sitta i styrelsen. Och eftersom styrelsen utser vd, och vd sedan styr arbetet i de olika verksamheterna, så kan man säga att du som ledamot är med och påverkar företagets framtida inriktning.

Fullmäktige

I vårt företag är det kunderna som är ägare

1889 grundades Hallands Läns Brandstodsbolag. Grundtanken var enkel: genom att satsa pengar tillsammans och lova att hjälpa varandra om gårdarna brann ner, skapade lantbrukarna i Halland en trygghet för sig själva och sina familjer.

Idag heter vi Länsförsäkringar Halland. Vi skiljer oss från många andra försäkringsbolag och banker genom att vi är ett kundägt företag. Det betyder att du som har en skadeförsäkring hos oss är med och äger Länsförsäkringar Halland, som i sin tur är ägare i bankrörelsen och övriga verksamheter. Som försäkringskund hos oss är du alltså delägare, och som delägare har du möjlighet att ta plats i vårt företags högsta beslutande organ – Fullmäktige.

Fullmäktigeledamöter i Länsförsäkringar Halland

Fullmäktigeuppdraget

Nomineringskommittéer

Nomineringskommittéernas uppgift är att ta in nomineringar och föreslå ledamöter till fullmäktige.

Ledamöter i Nomineringskommittéer

Instruktion för Nomineringskommittéer

Val till Fullmäktige

Har du någon gång tänkt att du skulle vilja vara med och påverka bank- och försäkringsbranschen? Nu är det möjligt, för i vårt företag är det kunderna som är delägare. En unik möjlighet för dig som är kund att vara med och påverka din egen, länets och Länsförsäkringar Hallands framtid. Vilka vill du ska sitta i fullmäktige?

Läs mer om valet till fullmäktige!