Illustration av person med livförsäkring.
Illustration av person med livförsäkring.

Livförsäkring

En trygghet för familjen

  • Trygghet för efterlevande
  • Ekonomiskt andrum för familjen
  • Försäkringen betalar ut ett skattefritt engångsbelopp

För att teckna, hör av dig till oss

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Exempel på månadskostnad vid olika försäkringsbelopp

Ålder när du tecknar
500 000 kr
1 000 000 kr
3 000 000 kr
25 år
37 kr
45 kr
75 kr
30 år
40 kr
49 kr
88 kr
35 år
43 kr
57 kr
110 kr
40 år
50 kr
69 kr
148 kr
50 år
78 kr
125 kr
316 kr
55 år
107 kr
185 kr
494 kr
60 år 60 år
157 kr 157 kr
284 kr 284 kr
792 kr 792 kr

Din månadskostnad beror på vilket försäkringsbelopp du väljer och din ålder. I tabellen kan du se några exempel på vad Individuell livförsäkring kostar. Pengarna som du får från försäkringen är skattefri.

Två män kramas.

En livförsäkring ger familjen trygghet vid dödsfall

Med vår livförsäkring får din familj trygghet om du går bort i förtid

Genom att köpa en livförsäkring ger du din familj extra trygghet om du skulle gå bort i förtid. Inte minst för dig som har barn och familj kan försäkringen täcka kostnader för bolån och inkomstbortfall och innebära att familjen kan bo kvar i bostaden när en inkomst försvinner från hushållet.

Så fungerar Individuell livförsäkring

Försäkringen kan köpas av dig som inte fyllt 74 år och den gäller som längst till du fyller 75 år. Om du går bort betalas ett skattefritt engångsbelopp ut från försäkringen. Pengarna betalas i första hand ut till din make, maka eller sambo och andra hand till dina barn. Du kan själv välja vem som ska få pengarna genom att anmäla det till oss på en särskild blankett. Vill du veta mer, hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Hör av dig för att köpa livförsäkring

Vilket belopp ska jag teckna?

Beloppet bör vara så pass stort att det täcker de kostnader och utgifter som ett inkomstbortfall innebär för dina efterlevande om du skulle gå bort.

Om du har lån
Om du har bostadslån eller andra skulder som behöver lösas om du går bort kan det vara bra att teckna ett belopp som motsvarar din andel av lånet eller skulden.

Om du har barn
Om gemensamma barn finns i hushållet kan det bli svårt för din efterlevande partner att klara ekonomin med endast en inkomst under den närmaste tiden efter att du har gått bort. Utöver det belopp som behövs för att lösa ett bolån kan det finnas behov av ett belopp som täcker inkomstbortfallet efter dig.

Om du har särkullbarn
Om du har barn från en tidigare relation har det rätt att få ut sin arvslott direkt. Det innebär att din partner kan behöva lösa ut särkullbarnet från din del av bostadens värde.

Tips

  • Vår Bo Kvar-försäkring kan förutom livförsäkring också innehålla skydd vid sjukdom och arbetslöshet. Mer om låneskydd Bo kvar
  • Du kan ha en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) genom din anställning. Fråga din arbetsgivare om du är osäker.

Tänk på att

Försäkringsavtal är ett årsavtal. Det kan därför vara ett annat försäkringsvillkor än det du hittar här som gäller när rätten till ersättning för en anmäld skada bedöms.

Villkor för Individuell livförsäkring

Ladda gärna ner och läs igenom villkoren innan du tecknar försäkringen.