Bostadsmarknaden 2023 – så ser den ut enligt experterna

Vart tar räntan vägen och hur ska du som vill köpa ny bostad tänka i en osäker tid? Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings vd Marcus Svanberg och vår privatekonom Emma Persson besvarar allt du vill veta om bostadsmarknaden 2023.

Kvinna pekar på beskrivning av bostadsobjekt.

Hur ser prognosen ut för bostadsräntorna?

– Vi räknar med att bolåneräntorna kommer att fortsätta stiga under 2023. Riksbanken kommer att fortsätta höja styrräntan för att få bukt med inflationen och det innebär att bolånetagare kan räkna med att den genomsnittliga tremånadersräntan stiger till omkring 4,6 procent i år. Om inflationen nu successivt avtar, i enlighet med våra bedömningar, så räknar vi med att bolåneräntorna sjunker under 2024, säger Emma Persson.

Bostadspriserna då, vad händer med dem?

– Bostadspriserna sjönk markant under 2022, men i år har de visat på motståndskraft. Samtidigt försämras konjunkturutsikterna, arbetslösheten kommer troligtvis att stiga och de flesta tvingas prioritera ännu hårdare i sin ekonomi. Därför ser vi risk för att bostadspriserna sjunker ytterligare under 2023, men i mindre omfattning än i fjol. Merparten av prisnedgången är därmed bakom oss. Hur räntorna och arbetsmarknaden utvecklar sig framöver kommer att vara avgörande, säger Emma Persson.

Hur ska jag tänka som köpare och säljare den närmaste tiden?

– Om du känner dig orolig inför din bostadsaffär är det alltid bra att räkna noga och sälja först – då blir det enklare att räkna på framtida månadskostnader. Likaså att sälja och köpa vid samma tidpunkt. Även om läget känns osäkert nu brukar en bostadsaffär löna sig över tid och då får tillfälliga upp- eller nedgångar i pris mindre betydelse, säger Marcus Svanberg.

Emma Persson, privatekonom Länsförsäkringar
Icons/70px/Quotation-mark-70
Fundera på dina behov – att tajma det perfekta läget då du säljer på topp och köper på botten är mer eller mindre omöjligt.
Emma Persson, privatekonom Länsförsäkringar

 

– Fundera på dina behov och agera med eftertanke – att tajma det perfekta läget då du säljer på topp och köper på botten, är mer eller mindre omöjligt. Om du tycker att ditt boende blir dyrt så kan du spara in på annat, se till exempel över energiförbrukningen eller amortera för att på sikt sänka dina ränteutgifter, säger Emma Persson.

Hur påverkar det osäkra världsläget bostadsmarknaden?

– Inflationen, som både är en effekt av pandemin och kriget i Ukraina, har en stor påverkan på bolåneräntorna. Detta eftersom centralbankernas verktyg för att få ner inflationen är att höja styrräntan så påverkar det bolåneräntorna, vilket i sin tur påverkar bostadspriserna. Kriget har dessutom haft en effekt på energipriserna, vilka ju också påverkar bostadsutgifterna. Många har också svårare att fatta stora ekonomiska beslut när framtiden är oviss, säger Emma Persson.

– Vår nuvarande prognos är att det värsta prisfallet ligger bakom oss och att allt fler bostadsaffärer kommer att göras under året. Samtidigt är hushållen hårt pressade av stigande räntor och höga energipriser vilket innebär att många fortfarande är försiktiga med sin privatekonomi. En långvarig lågkonjunktur och ökad arbetslöshet skulle kunna försämra läget på bostadsmarknaden, säger Marcus Svanberg.

Vilka är vinnarna på bostadsmarknaden?

– Att priserna är lägre än för ett år sedan är en fördel för köparna. Den som ska köpa sin första bostad eller byta upp sig till större är de som vinner mest på ett lägre pris. Hushåll med små marginaler i boendeekonomin som bor i en eluppvärmd villa och är i behov av bil, kommer att ha det tufft även framöver, säger Marcus Svanberg.

Marcus Svanberg, vd Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Icons/70px/Quotation-mark-70
Att överväga en investering i solpaneler eller värmepump kan löna sig.
Marcus Svanberg, vd Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Hur ser bostadsmarknaden ut i olika delar av Sverige?

– I storstäderna har ränteutvecklingen störst påverkan eftersom både bostadspriser och belåningsgraden är högre. Här har vi sett att läget nu stabiliserat sig något. På andra platser i landet har höga energipriser och dyra priser på såväl mat som drivmedel större betydelse. Energiförbrukningen är viktigt för många köpare och att överväga en investering i solpaneler eller värmepump kan löna sig, fortsätter Marcus Svanberg.

Ser ni några trender i hur vi vill bo 2023?

– Vi kommer att bli tvungna att prioritera den egna plånboken framför boytan vid en bostadsaffär. Välplanerade moderna bostäder i attraktiva lägen kommer att vara de mest attraktiva medan renoveringsobjekt och bostäder med dyr eller omodern uppvärmning blir svårare att sälja, säger Marcus Svanberg.

Villa- eller radhusägare? Testa Länsförsäkringars Fastighetsförmedlings tjänst Energikalkylatorn för att sänka dina elkostnader och göra mer miljömedvetna val i hemmet.