Våra experter

Här hittar du kontaktuppgifter till våra experter inom områdena privat- och makroekonomi, naturskador, försäkring, pension och hälsa.

Gemensamma experter

Susanne Fagerberg

Naturskadespecialist och även skadeexpert inom sakförsäkring, som boende- och reseförsäkring, bil-, vatten- och brandskador, inbrott och stöld.
Telefon: 018-68 56 89
E-post: Susanne.Fagerberg@lansforsakringar.se

 

Kristina Ström Olsson

Hälsostrateg och välfärdsanalytiker, driver hälsofrågor och faktorer som skapar drivkraft för en arbetsgivare att jobba förebyggande inom hälsa och arbetsmiljö med syfte att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron på arbetsplatser.
 

Följ mig på Twitter

Telefon: 08-588 415 04
Mobil: 072-141 12 41
E-post: kristina.stromolsson@lansforsakringar.se   Emma Persson

Privatekonom med inriktning på bostadsmarknaden, sparande, pension, familjeekonomi och försäkring. Bevakar händelser som påverkar privatekonomin ur individens perspektiv och hur man bygger en finansiell trygghet för sig själv och sin familj.

Alexandra Stråberg

Chefekonom och ansvarig för Hållbarhetssekretariatet på Länsförsäkringar. Makroekonomisk expert med gedigen kunskap om den ekonomiska utvecklingen, globala trender och nationella effekter. Kommenterar och diskuterar händelser på nationell och global nivå, alltifrån tillväxt, arbetsmarknad och handel till hållbarhet i alla dess former. Hållbarhetsfrågorna och de makroekonomiska frågorna hänger ihop.

Följ mig på Twitter

Mobil: 070- 345 61 35
E-post: alexandra.straberg@lansforsakringar.se


Pressjour Länsförsäkringar (för journalister)

Kontakta oss med pressfrågor.

Telefon: 08-588 418 50
E-post: press@lansforsakringar.se