Våra experter

Här hittar du kontaktuppgifter till våra experter inom områdena privat- och makroekonomi, naturskador, försäkring, pension och hälsa.

Gemensamma experter

Alexandra Stråberg

Chefekonom och ansvarig för Hållbarhetssekretariatet på Länsförsäkringar. Makroekonomisk expert med gedigen kunskap om den ekonomiska utvecklingen, globala trender och nationella effekter. Kommenterar och diskuterar händelser på nationell och global nivå, alltifrån tillväxt, arbetsmarknad och handel till hållbarhet i alla dess former. Hållbarhetsfrågorna och de makroekonomiska frågorna hänger ihop.

Följ mig på Twitter

Mobil: 070- 345 61 35
E-post: alexandra.straberg@lansforsakringar.se

Emma Persson

Privatekonom med inriktning på bostadsmarknaden, sparande, pension, familjeekonomi och försäkring. Bevakar händelser som påverkar privatekonomin ur individens perspektiv och hur man bygger en finansiell trygghet för sig själv och sin familj.

Martin Hedberg

Meteorolog och naturskadespecialist med inriktning på klimatrelaterade frågor kopplat till naturskador såsom storm, översvämning, åska och skogsbränder. Bevakar frågor som hur vi skapar ett motståndskraftigt samhälle, hur vi minskar sårbarheten och hur vi genom scenarier kan hitta långsiktiga lösningar framåt.

Följ mig på Twitter

Mobil: 076-719 65 99 
E-post: martin.hedberg@lansforsakringar.se

Trifa Chireh

Pensionsekonom, framförallt för tjänstepensionens betydelse för företagen och deras anställda. Arbetar för att sprida kunskap om att tjänstepensionen utgör en allt större del av den slutliga pensionen och få fler företagare att bli medvetna om vad de går miste om - både vad gäller pensionen som de trygghetslösningar man behöver under tiden man är i arbetslivet.

Följ mig på Twitter
Följ mig på Instagram 

Mobil: 0730-942852
 

Pressjour Länsförsäkringar (för journalister)

Kontakta oss med pressfrågor.

Telefon: 08-588 418 50
E-post: press@lansforsakringar.se