Rörlig eller bunden ränta?

Att välja rörlig eller bunden ränta för bolånet, det är inte alltid lätt att veta vad som är bäst. Vår privatekonom Emma Persson går igenom skillnaderna för bindningstiderna och ger dig några tips på hur du kan tänka. 

När du bestämmer bindningstider på dina bolån bör du inte bara rakt av ta det som för tillfället är billigast utan göra en mer grundlig genomgång av några olika saker. I detta ingår exempelvis att fundera över din livssituation under de kommande åren:

  • Är din inkomst stabil eller finns det risk att du blir arbetslös?
  • Vill du gå ner i arbetstid eller vara föräldraledig framöver?
  • Hur länge ska du bo kvar i den bostad du bor nu?
  • Hur ser ränteutvecklingen ut framöver?

Titta också redan idag på om du har gott om pengar över när boendeutgifter och hushållskostnader är betalda. Det ger en bild av hur väl rustad du är för stigande ränteutgifter om räntan skulle stiga. När du vet det kan du läsa mer om den kategori du tillhör här nedan.   

För dig som har stora marginaler

Hushåll som har stabila inkomster och utgifter med goda marginaler påverkas inte i så hög grad av förändrade ränteutgifter. Därför kan du ta en något större risk och välja tremånadersränta på en större andel av bolånen. Kort räntebindningstid har historiskt gett lägre ränteutgifter än lån med längre räntebindningstider.

Tremånadersränta är flexibelt också genom att du kan välja en annan räntebindningstid senare och du kan lösa lånet utan att behöva betala ränteskillnadsersättning.

För dig med små marginaler eller som inte gillar risk

Hushåll som har mer varierande inkomster och utgifter, eller med mindre marginaler, påverkas i högre grad av förändrade ränteutgifter. Då kan du välja längre räntebindningstider på en större del av dina bolån för att få mer förutsägbara ränteutgifter.

Tänk på att lån med längre bindningstid inte är lika flexibla och om de ska lösas i förtid får du betala en kostnad som kallas ränteskillnadsersättning.

För dig som planerar att byta boende

Om du planerar att byta boende inom ett år kan du välja tremånaders räntebindning för att slippa ränteskillnadsersättning, som du annars måste betala om du måste lösa lån i förtid när bostaden säljs.

  • Ett sätt kan vara att du leker med tanken att boräntan är 2-3 procentenheter högre. Spara skillnaden mellan den ränteutgift du har idag och den ränteutgift som det högre ränteläget ger. Detta sätt att vänja sig vid ett högre ränteläge och samtidigt skaffa dig en ”räntebuffert” kan göra övergången till ett högre ränteläge smidigare.


    Hjälpte det här svaret dig? 105 av 119 har fått hjälp av svaret
  • Gör en budget där räntan är fem procent – vad händer med din ekonomi då? Svaren kan ge viss vägledning i valet av bindningstid.


    Hjälpte det här svaret dig? 76 av 85 har fått hjälp av svaret