Samhällsengagemang

Samhällsengagemang hos Länsförsäkringar Gävleborg

För ett tryggt och trivsamt Gävleborg

Som kundägt bolag med Gävleborg som marknad finns vi nära våra kunder. Eftersom vi har en naturlig plats i många människors vardag är det självklart och viktigt för oss att vi har ett engagemang som bidrar till trygghet för både människor och verksamheter. Vår ambition är att stödja och engagera oss i frågor som berör många.

Vilka är våra fokusområden?

Ett tryggare samhälle är basen för vårt samhällsengagemang. Vi prioriterar förebyggande insatser och arbetar därför främst med insatser som riktar sig till barn och ungdomar. Detta är våra fokusområden:

  • Ökad trygghet i skolan
  • Ett rikt och tillgängligt kultur- och idrottsliv
  • Motverka brott, droger och skadegörelse
  • Skapa möjlighet till praktikplatser för unga

  

Hur arbetar vi?

Vårt samhällsengagemang ska förena samhällsnytta med affärsnytta – oavsett om det är ett arbete vi själva driver eller om vi gör det i samarbete med andra. Som kundägt bolag är vi måna om att våra medel används på rätt sätt och i sammanhang där de gör verklig nytta.


Vissa kallar det sponsring. Vi kallar det tryggad framtid

Om vi har möjlighet att ge ekonomiskt stöd till föreningar och andra verksamheter som jobbar för ett tryggt och attraktivt Gävleborg så vill vi gärna göra det.

Vår Samhällsfond – För Gävleborgs bästa

Vår Samhällsfond – en möjlighet för dig, din förening eller organisation att få ekonomiskt stöd för att göra insatser för våra barn och unga och för Gävleborgs bästa

En bra start

Genom att vara en del av En bra start, ett samarbete med Brynäs IF och UNICEF, jobbar vi för alla barns rättigheter. Genom verksamheten stöttar vi eldsjälar, ledare och lärare samt skapar konstruktiva och roliga aktiviteter för barn och unga i vårt län.

Skippa attityden

Projektet #skippaattityden drivs av Gävleborgs Idrottsförbund och vi tror helhjärtat på det. Därför bidrar vi genom vår samhällsfond så att många fler ungdomar och föreningar får de viktiga besöken och snacken. Skippa attityden jobbar över hela länet och möter barn och unga på deras hemmaplan.

Framsteget - integration genom fotboll och dans!

Alla människor har olika förutsättningar att tackla livet. Idag hamnar mer än tio procent av de barn som börjar i grundskolan varje år utanför samhället senare i livet. Detta tycker vi är oacceptabelt. Därför stödjer vi Sandviken IF´s verksamhet Framsteget

Vi lär ut barn-HLR och ökar din familjs trygghet!

Trygghet är viktigt för oss. Därför har vi de senaste åren, i ett fantastiskt samarbete med SISU, utbildat över 300 ledare i föreningar runtom i Gävleborg i HLR. Vi erbjuder även kostnadsfria utbildningar i Barn HLR till föräldrar och personer som jobbar med barn, allt för att bidra till ökad trygghet i vardagen.

"Upp i rök"

För att minska antalet bränder och bidra till en säkrare livsmiljö vill Gästrike Räddningstjänst nå ut med information om hur man bäst förebygger bränder på platser där barn och ungdomar verkar och bor. Det arbetet stödjer vi genom vår Samhällsfond.

Vi stödjer unga domare – genom Ung Domare!

En ung domare vågar stå upp för rätt och fel, klarar av att ta snabba beslut och löser konflikter. En ung domare gillar sin sport, fysisk träning och att lära sig reglerna. I takt med den allt aggressivare attityden och det tuffa bemötandet av unga domare ställde vi oss frågan; Vem står på de unga domarnas sida? Svaret är – det gör vi!

ECPAT

Målet är att försvåra och förhindra köp av dokumenterade sexuella övergrepp på barn och ytterst att stoppa barnsexhandeln genom att blockera olagliga betalningar och utveckla fler effektiva metoder för att försvåra handeln.