Samhällsengagemang

Samhällsengagemang hos Länsförsäkringar Gävleborg

För ett tryggt och trivsamt Gävleborg

Som kundägt bolag med Gävleborg som marknad finns vi nära våra kunder. Eftersom vi har en naturlig plats i många människors vardag är det självklart och viktigt för oss att vi har ett engagemang som bidrar till trygghet för både människor och verksamheter. Vår ambition är att stödja och engagera oss i frågor som berör många.

Vilka är våra fokusområden?

Ett tryggare samhälle är basen för vårt samhällsengagemang. Vi prioriterar förebyggande insatser och arbetar därför främst med insatser som riktar sig till barn och ungdomar. Detta är våra fokusområden:

  • Ökad trygghet i skolan
  • Ett rikt och tillgängligt kultur- och idrottsliv
  • Motverka brott, droger och skadegörelse
  • Skapa möjlighet till praktikplatser för unga

  

Hur arbetar vi?

Vårt samhällsengagemang ska förena samhällsnytta med affärsnytta – oavsett om det är ett arbete vi själva driver eller om vi gör det i samarbete med andra. Som kundägt bolag är vi måna om att våra medel används på rätt sätt och i sammanhang där de gör verklig nytta.


Vår Samhällsfond – För Gävleborgs bästa

Vår Samhällsfond – en möjlighet för dig, din förening eller organisation att få ekonomiskt stöd för att göra insatser för våra barn och unga och för Gävleborgs bästa

En bra start

Genom att vara en del av En bra start, ett samarbete med Brynäs IF och UNICEF, jobbar vi för alla barns rättigheter. Genom verksamheten stöttar vi eldsjälar, ledare och lärare samt skapar konstruktiva och roliga aktiviteter för barn och unga i vårt län.

Läs mer om vårt arbete i En bra start

Praktikplats för unga

Vi vet hur svårt det kan vara att ta det där första viktiga klivet in på arbetsmarknaden. Arbetslösheten bland unga i Gävleborg är hög och därför vill vi på Länsförsäkringar göra vad vi kan för att fler ungdomar i länet ska få chans att komma ut i arbetslivet.

ECPAT

Målet är att försvåra och förhindra köp av dokumenterade sexuella övergrepp på barn och ytterst att stoppa barnsexhandeln genom att blockera olagliga betalningar och utveckla fler effektiva metoder för att försvåra handeln.

 

Vissa kallar det sponsring. Vi kallar det tryggad framtid

Om vi har möjlighet att ge ekonomiskt stöd till föreningar och andra verksamheter som jobbar för ett tryggt och attraktivt Gävleborg så vill vi gärna göra det.

Framsteget - integration genom fotboll och dans!

Alla människor har olika förutsättningar att tackla livet. Idag hamnar mer än tio procent av de barn som börjar i grundskolan varje år utanför samhället senare i livet. Detta tycker vi är oacceptabelt. Därför stödjer vi Sandviken IF´s verksamhet Framsteget

Engagemang i det lokala samhället

Starkt engagemang i det lokala samhällets utveckling och tillväxt

Vi har sedan lång tid tillbaka ett engagemang i det lokala samhällets utveckling och tillväxt.

I hela Sverige stödjer och samarbetar vi aktivt med lokala organisationer, föreningsliv, idrottsrörelser och näringsliv. Under lång tid har syftet varit att skapa individuell trygghet genom att erbjuda försäkringar. Men parallellt med det har en viktig del av arbetet också handlat om att minska risker och skapa trygghet där människor lever, arbetar och är aktiva. Insatser som gynnar inte bara de egna kunderna utan hela samhället.

Dessutom bedriver vi ett aktivt förebyggande samhällsarbete för att skapa så goda levnadsvillkor som möjligt för människorna i länet. Omsorgen om det lokala samhället syns både i den långsiktiga omsorgen om pensionsspararnas pengar och i bankerbjudandets lokala prägel.

Vi satsar också långsiktigt genom att bidra till forskning som syftar till ökad individuell trygghet och minskade risker i samhället.

Läs mer om Länsförsäkringars Forskningsfond