Trygghet gör skillnad. I hela Gävleborg.

21% av våra unga uppger att de, sällan eller aldrig, har en trygg vuxen att vända sig till när de behöver stöd. 28% av ungdomarna i länet lämnar årskurs 9 utan fullständiga betyg. Samtidigt lever 17% av invånarna i ekonomisk utsatthet och andelen arbetslösa är högre här än i resten av Sverige. Att det finns kopplingar mellan våra tidiga år och hur vi klarar oss som vuxna är väl befäst. Vi vet att trygghet gör skillnad.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Få trygghet. Ge trygghet.

Länsförsäkringar Gävleborg är ett kundägt bolag och du som är kund hos oss bidrar löpande till insatser för länets barn och unga. När du väljer oss tryggar du alltså inte bara din egen framtid och tillvaro, utan även barnens. Här ser du några exempel på vad pengarna går till.