En bra start

På Länsförsäkringar Gävleborg vill vi bidra till ett tryggt och trivsamt Gävleborg. Därför stöttar vi Brynäs IF och deras sociala verksamhet En Bra Start.

En bra start

En bra start arbetar för att skapa sammanhang där gemenskap stärker utvecklingen av barn och unga. Med nya sätt att driva samverkan mellan näringsliv, föreningar och samhälle, bildar vi tillsammans en stark kraft och bidrar till en hållbar utveckling i vårt län.

I Sverige hamnar i snitt ca 13 % av en årskull i socialt utanförskap

Ett socialt utanförskap kan ta sig uttryck i t ex en svag förankring till skolan, knappa konsumtionsmöjligheter, låga framtidsförväntningar, missbruk, kriminalitet och dålig psykisk och fysisk hälsa. Studier visar att ett livslångt utanförskap kostar samhället mellan 10 och 15 miljoner kronor per människa.

Källa: Brynäs och En bra starts socioekonomiska rapport 2018