En bra start

En bra start

På Länsförsäkringar Gävleborg vill vi bidra till ett tryggt och trivsamt Gävleborg. Därför är vi huvudpartner till Brynäs IF och deras sociala verksamhet En Bra Start, som också har UNICEF som samarbetspartner.

En bra start arbetar för att skapa sammanhang där gemenskap stärker utvecklingen av barn och unga. Med nya sätt att driva samverkan mellan näringsliv, föreningar och samhälle, bildar vi tillsammans en stark kraft och bidrar till hållbar utveckling i vår region.

Lite från En bra starts fokusområden

 • Opinion & påverkan 
 • Ledarskapsakademin
  Genom Ledarskapsakademin genomför En bra start utbildningar, föreläsningar och erbjuder bra nätverk mellan föreningar och kommun.
 • Lek & aktiviteter
  Exempel på aktiviteter som anordnas är Playday-dagar, Hockey för alla och Tjejer för tjejer.
 • Skolsamverkan
  Tillsamman med skolorna skapar vi förutsättningar för att prata om t ex kamratskap och värderingar med barn och unga. Spelare från Brynäs IF besöker skolor och, förutom att vara en vuxen förebild, även hjälpa till med till exempel läxläsning. En dag som Barnkonventionens dag är en viktig dag för att föra fram barn och ungas rättigheter i samhället och för att stärka deras trygghetskänsla.
 • Vägen in
  I samarbete med företag i Gävleområdet och arbetsförmedlingen skapar vi förutsättningar för arbetslösa unga ska få en möjlighet att komma in i arbetaslivet genom att erbjuda praktikplatser.

Läs mer på  En Bra Starts webbplats

 

Visste du att

Varje extra elev, av de som En bra start träffar kontinuerligt, som klarar grundskolan och tar steget från ett eventuellt framtida utanförskap ger, sett över 20 år, en samhällsvinst på 4,6 miljoner kronor.

Kontakta mig om vårt Samhällsengagemang