Vår Hållbarhets-redovisning 2020


Icons/70px/Quotation-mark-70
Med stor ödmjukhet för vår nutid välkomnar vi vår framtid, där både digitaliseringen och de mänskliga mötena fortsätter att vara viktiga delar för att vi ska utvecklas och växa i regionen. Genom samverkan kan vi bidra till ett samhälle som våra unga vill fortsätta utveckla, leva och bo i – tillsammans kan vi göra skillnad. Ingen kan göra allt – men alla kan göra något.
Ann-Sofie Wesslén-Weiler, Hållbarhetsansvarig

Väsentliga hållbarhetsfrågor

Vi utgår alltid från vår vision och vår strategi för att bidra till ett tryggt och attraktivt Gävleborg på lång sikt. Samtidigt som vi också jobbar aktivt för att vardagen och livet ska vara tryggt och bra för våra kunder och samhället i stort, precis här och nu. Att ansvarsfullt göra skillnad både ur miljömässigt-, ekonomiskt-, och socialt perspektiv. 

Fokusområden

Våra fem fokusområden är bra grundstenar för vår fortsatta utveckling av bolaget, och alla mappar de mot FN:s Globala mål:

  • Skadeförebyggande verksamhet
  • Långsiktigt miljöansvar
  • Attraktiv arbetsgivare
  • Långsiktigt samhällsengagemang
  • Ansvarsfulla investeringar

Hållbarhetsansvarig

Har du funderingar kring vårt hållbarhetsarbete eller vår redovisning kan du kontakta Ann-Sofie Wesslén-Weiler.

Vår Hållbarhetsredovisning


Året i korthet

Här nedan har vi samanställt ett urval av aktiviteter vi genomfört under verksamhetsåret. Mer detaljerad info och mycket mer läsning får du i vår senaste redovisning.
Händelse Kort beskrivning
Covid-19 och inställda evenemang Vi planerade aktiviteter utifrån affärsplaner och jobbade på som vanligt under första kvartalet. Bland annat hade vi en kundvårdande aktivitet i februari då vi i samarbete med mäklarna hade en kund- och entreprenörsträff på en Brynäsmatch i Monitor ERP Arena Gävle. Så kom pandemin och ställde in rader av evenemang under året. Våra planer för deltagande under Söderhamns 400-årsfirande var stora, liksom att vi skulle ha varit med och firat Hudikgympan 100 år. Våra möten med barn och ungdomar har tyvärr även de inte blivit så många som planerat för året.
Fullmäktige – våra ägarrepresentanter För att fortsätta driva arbetet framåt med vårt fullmäktige, har vi valt att ställa om istället för att ställa in. Under året har vi, istället för att samla hela fullmäktige, genomfört mindre frukostträffar på våra kontor runtom i Gävleborg, där både vd, styrelserepresentanter, personal och fullmäktigerepresentanter träffats för givande dialoger.
Ansvarsfull skadereglering Vi för ständig dialog med våra samarbetspartners och entreprenörer om hur vi ansvarsfullt kan reglera skador för att minimera vår miljöpåverkan. Störst miljöpåverkan har natur-, brand-, vatten- och trafikskador. Varje skada vi kan förhindra eller minimera är positivt ur hållbarhetsperspektivets alla delar.
Att förebygga skador Att förebygga skador är viktigt för oss, idag och i framtiden. Att förebygga skador och minimera risker är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete. Att minimera vatten- och brandskador är ett viktigt fokusområde, inte minst med tanke på vår strävan att minska vårt koldioxidavtryck. Och minst lika viktigt är det att jobba för att bidra till social hållbarhet - i både stort och smått.
Länsförsäkringars miljö- och kvalitetscertifiering av bilverkstäder Länsförsäkringars program för miljö- och kvalitetscertifiering har funnits i nio år, och riktar sig mot plåt-, lack-, plast- och glasverkstäder för bil. Via en årlig och systematisk genomgång får verkstäderna hjälp att genomlysa och förbättra sin verksamhet. Vi har under året förbättrat våra inköpsrutiner och har numer hållbarhetsaspekter med när avtal skrivs med entreprenörer.
Samhällsengagemang Pandemin med Covid-19 har gjort att vårt samhällsengagemang, med fokus på våra barn och unga, blivit än viktigare. Vi har ökat vårt stöd till föreningar och verksamheter som behövt ställa om till aktiviteter med fler och mindre grupper och många gånger utomhus.
En Bra Start Tillsammans med Brynäs IF fortsatte vi vår satsning genom verksamheten En bra start. Under första delen av året hade Brynäs ”En Bra Start kompissnack” på fem skolor i Gävle. Aktiviteter under sportlovet ägde rum i samarbete med ungefär 20 olika föreningar för att erbjuda prova på aktiviteter i syfte att inspirera fler att prova nya fritidsaktiviteter.
Fler digitala kundmöten Under året har fler valt att ha digitala möten med respekt för Covid-19. Det är utmaningar i att jobba med nya mötesformer för att behålla den lokala nära känslan i en digital form. Men omställningen har varit viktig för att fortsätta kunna stötta de lokala föreningar som jobbar för våra barn och unga runtom i Gävleborg.
Ansvarsfulla investeringar Vi fortsätter att ställa om till hållbarhetsinriktade investeringar och gröna obligationer i vårt eget kapital. Vi fortsätter att belysa vikten av att ha ett kontinuerligt sparande för oförutsedda händelser och ett eget frihetskapital för livets olika kapitel för ökad trygghet i vardagen
UngDomare växer i länet För andra året har vi nu sett unga fotbollsdomare i lysande gula tröjor på de gröna fotbollsplanerna. UngDomare är ett koncept för att stärka unga fotbollsdomare och är ett samarbete med Gestriklands Fotbollförbund och Hälsinglands Fotbollförbund.
Icons/70px/Quotation-mark-70
För oss är hållbarhetsarbete inte något vi bara pratar om. Det är en förutsättning för allt vi gör.

Länsförsäkringar Gävleborg