Vår Hållbarhets-redovisning 2022

Icons/70px/Quotation-mark-70
Med stor ödmjukhet för vår nutid välkomnar vi vår framtid, där både digitaliseringen och de mänskliga mötena fortsätter att vara viktiga delar för att vi ska utvecklas och växa i regionen. Genom samverkan kan vi bidra till ett samhälle som våra unga vill fortsätta utveckla, leva och bo i – tillsammans kan vi göra skillnad. Ingen kan göra allt – men alla kan göra något.
Ann-Sofie Wesslén-Weiler, Hållbarhetsansvarig

Väsentliga hållbarhetsfrågor

Vi utgår alltid från vår vision och vår strategi för att bidra till ett tryggt och attraktivt Gävleborg på lång sikt. Samtidigt som vi också jobbar aktivt för att vardagen och livet ska vara tryggt och bra för våra kunder och samhället i stort, precis här och nu. Att ansvarsfullt göra skillnad både ur miljömässigt-, ekonomiskt-, och socialt perspektiv. 

Fokusområden

Våra fem fokusområden är bra grundstenar för vår fortsatta utveckling av bolaget, och alla mappar de mot FN:s Globala mål:

  • Skadeförebyggande verksamhet
  • Långsiktigt miljöansvar
  • Attraktiv arbetsgivare
  • Långsiktigt samhällsengagemang
  • Ansvarsfulla investeringar

Vår Hållbarhetsredovisning


LF Gävleborg