Hållbarhet & forskning

Länsförsäkringar Gävleborgs hållbarhetsarbete

Miljö

Vår miljöpolicy utgör ramverket för allt miljöarbete. Vi arbetar med att förebygga skador, minska miljöpåverkan av våra interna arbetssätt och sponsring av olika initiativ som gynnar miljön.

LF Samhällsfond

Det viktigaste för oss på Länsförsäkringar Gävleborg är att skapa trygghet för människor som lever och verkar i Gävleborg. Lyckligtvis är vi inte ensamma om att tänka så. Vi vet att det finns både folk, föreningar och verksamheter som varje dag arbetar hårt för att fler ska trivas och utvecklas i vårt län. Det arbetet vill vi uppmuntra, så därför har vi startat LF Samhällsfond.

Vår hållbarhetsredovisning

Sedan 1852 har vi på Länsförsäkringar Gävleborg månat om våra kunder och deras trygghet. Hållbarhet är en viktig del i vårt arbete och ett sätt för oss att kunna göra skillnad för vårt län och dess invånare, inte bara idag utan också på lång sikt. Du finner våra hållbarhetsredovisningar tillsammans med vår årsredovisning.

Läs dem!

Miljöarbete

Länsförsäkringars arbete med att minska antalet skador och minska effekterna av redan inträffade skador ger en stor positiv miljöeffekt. 

Samhällsengagemang

Omsorg som omfattar hela verksamheten

Engagemanget i människors vardag omfattar hela verksamheten – från sakförsäkringar till pensionssparande och banktjänster. Målet är alltid detsamma, att ge människor och företag förutsättningar att leva i ekonomisk trygghet.

Hållbarhetsredovisning

Länsförsäkringar AB:s avsikt är att hållbarhetsredovisningen, som är en del av årsredovisningen, ska ge en god bild av Länsförsäkringar AB:s ekonomiska, miljömässiga och sociala arbete och resultat. I de fall inget annat anges avser informationen hela Länsförsäkringar AB:s koncern. Du hittar tidigare hållbarhetsredovisningar i rapportarkivet.

Ansvarsfulla investeringar

Följer internationella konventioner

Länsförsäkringar investerar i bolag över hela världen. Övertygelsen är att de bolag som jobbar integrerat med ekonomi, miljö och sociala frågor kommer att vara de bästa investeringarna över tid.

Forskning

Bidrar till ökad trygghet i samhället

Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond stödjer vetenskaplig forskning som ligger nära människors vardagliga trygghet. Forskningen ska bidra till en ökad ekonomisk och fysisk trygghet i samhället och är en av delarna i Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället.

Mångfald och jämställdhet

Vi finns lokalt och nära våra kunder. Vi gör vad vi kan för att sätta oss in i och förstå deras vardag och därför är det viktigt för oss att ha medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter. Mångfald och jämställdhet hjälper oss i vår vision att skapa trygghet för människor oavsett livssituation.