Vårt lokala miljöarbete

Störst miljöpåverkan har natur-, vatten-, brand- och motorskador. Vi kan, ur ett hållbarhetsperspektiv, positivt påverka inom alla dessa områden, till exempel genom våra skadeförebyggande åtgärder eller på vilket sätt vi ersätter material vid en reparation.

Vårt lokala miljöarbete

Vår direkta miljöpåverkan

Vårt skadeförebyggande arbete bidrar alltså till en minskad miljöpåverkan med mindre avfall, kemikalier, lägre förbrukning av resurser och färre transporter. Vår egna direkta miljöpåverkan är i sammanhanget relativt begränsad och består främst av tjänsteresor, uppvärmning och el, samt pappersförbrukning och på vilket sätt vi investerar vårt kapital.

Några exempel 

Vi arbetar aktivit för att generellt minska våra resor. Vi prioriterar resor med tåg när så är möjligt. Sedan 2015 har vi gått från att använda tjänstebilar till att tillhandahålla en gemensam bilpool. Det finns tillgång till bilar på alla våra kontor, fast den största finns i Gävle.

Tack vare teknikens hjälp har vi även haft möjlighet att ändra vårt arbetssätt kring t ex skadebesiktningar och rådgivningsmöten och på sätt ytterligare lyckats minskat våra resor i tjänsten.

Vi ser kontinuerligt över bilmodeller och antal bilar vi har i vår bilpool där vi strävar efter att ha den mest moderna och miljövänliga tekniken som möjligt.

En genomsnittlig vattenskada i ett hem innebär runt 300 kilo koldioxidutsläpp och en villabrand hela 25 ton. Genom att minimera antalet villaskador kan vi göra stor skillnad och minimera vår påverkan negativt på vår miljö.

Därför ser vi vårt skadeförebyggande arbete som mycket viktigt!

 

Vi har ett ansvar att se till att vårt kapital investeras ansvarsfullt och långsiktigt. Vi ser beräkningar och analys av portföljinnehavs koldioxidavtryck som en del i arbetet med klimatrisker i förvaltningen. Klimatriskerna består av både fysiska och marknadsrelaterade risker. De fysiska riskerna kan ta sin form i extrema väderhändelser såsom skyfall, stormar och översvämningar samt permanenta förändringar i klimatet som exempelvis orsakar höjda havsnivåer. 

Läs mer

 

Vi ställer stora krav på våra bilverkstäder. Samtliga av våra bilverkstäder är väl medvetna om att de ska använda hållbara, lämpliga metoder och fordonsdelar i samband med reparationer av motorfordon.

Ett krav är att verkstäderna ska reparera eller använda återvunna reservdelar samt utföra plastreparationer i så stor utsträckning som möjligt för att minska miljöbelastningen. Efterlevnaden kontrolleras av oss vid våra skadesvar och leverantörsuppföljningar.

2021 upprättade vi vårt eget Hållbarhetspris - ett pris för bilverkstäder med hållbarhetsinriktat arbetssätt.

Läs mer om vårt hållbarhetspris
 

Länsförsäkringars program för miljö- och kvalitetscertifiering har funnits i tio år, och riktar sig mot plåt-, lack-, plast- och glasverkstäder för bil. Syftet är att utifrån högt ställda krav säkerställa att de verkstäder vi anlitar alltid har rätt förutsättningar att leverera säkra, korrekta, effektiva och miljövänliga skadereparationer. De certifierade verkstäderna får via en årlig och systematisk genomgång hjälp med att genomlysa och förbättra sin verksamhet. 2022 lanserades även ett hållbarhetsbetyg.

Läs mer

 

Vi förbättrar också möjligheterna att både internt som externt interagera mellan oss inom Länsförsäkringar, men även mot våra kunder. Att ha t ex digitala möten sparar tid, resor, pengar och minskar vår påverkan på miljön.

Det finns även en stor miljövinst i att fånga upp kunders mejladresser. Snabbare kontaktvägar, enklare och billigare att distribuera information gynnar både oss och våra kunder. Även andelen dokument som vi delar med kunderna, som fakturor och villkor, skickas nu i en allt större grad digitalt - både via Mina Sidor (Internetbanken) samt ett tätt samarbete med Kivra.

Den minskade pappersförbrukningen leder absolut till minskad miljöpåverkan, och att hålla nere kostnaderna är extra betydelsefullt i ett kundägt bolag.