Vårt lokala miljöarbete

Störst miljöpåverkan har natur-, vatten-, brand- och motorskador. Vi kan, ur ett hållbarhetsperspektiv, positivt påverka inom alla dessa områden, till exempel genom våra skadeförebyggande åtgärder eller på vilket sätt vi ersätter material vid en reparation.

Vår direkta miljöpåverkan

Vårt skadeförebyggande arbete bidrar alltså till en minskad miljöpåverkan med mindre avfall, kemikalier, lägre förbrukning av resurser och färre transporter.

Vår egna direkta miljöpåverkan är i sammanhanget relativt begränsad och består främst av tjänsteresor, uppvärmning och el samt pappersförbrukning och på vilket sätt vi investerar vårt kapital.

Vi arbetar aktivit för att generellt minska våra resor. Vi prioriterar resor med tåg när så är möjligt. Sedan 2015 har vi gått från att använda tjänstebilar till att tillhandahålla en gemensam bilpool. Det finns tillgång till bilar på alla våra kontor, fast den största finns i Gävle.

Tack vare teknikens hjälp har vi även haft möjlighet att ändra vårt arbetssätt kring t ex skadebesiktningar och rådgivningsmöten och på sätt ytterligare lyckats minskat våra resor i tjänsten.

Vi ser kontinuerligt över bilmodeller och antal bilar vi har i vår bilpool där vi strävar efter att ha den mest moderna och miljövänliga tekniken som möjligt.

En genomsnittlig vattenskada i ett hem innebär runt 300 kilo koldioxidutsläpp. Vattenskador kan undvikas genom rätt materialval och installation av indikatorer som tidigt visar läckage. Att löpande underhålla framförallt kök, badrum, varmvattenberedare och andra ställen där det finns vatten sparar både pengar och minskar risken för vattenskador.

Vi har ett ansvar att se till att vårt kapital investeras ansvarsfullt och långsiktigt. Vi ser beräkningar och analys av portföljinnehavs koldioxidavtryck som en del i arbetet med klimatrisker i förvaltningen. Klimatriskerna består av både fysiska och marknadsrelaterade risker. De fysiska riskerna kan ta sin form i extrema väderhändelser såsom skyfall, stormar och översvämningar samt permanenta förändringar i klimatet som exempelvis orsakar höjda havsnivåer.

Vi ställer stora krav på våra bilverkstäder. Samtliga av våra bilverkstäder är väl medvetna om att de ska använda hållbara, lämpliga metoder och fordonsdelar i samband med reparationer av motorfordon.

Att begagnade reservdelar ska användas i första hand är ett exempel på hållbarhet. För att det ska efterlevas kontrolleras det av oss vid våra skadesvar. Ett annat exempel som kontrolleras är att plastdetaljer lagas i första hand istället för att bytas ut mot nytt.

Länsförsäkringars program för miljö- och kvalitetscertifiering har funnits i åtta år, och riktar sig mot våra bilplåt- ,lack-, plast- och glasverkstäder. De certifierade verkstäderna får via en årlig och systematisk genomgång hjälp med att genomlysa och förbättra sin verksamhet.

Läs mer

Det finns en stor miljövinst i att vi fångar upp kunders mejladresser. Lägre pappersförbrukning har en positiv miljöeffekt, och det blir snabbare, enklare och billigare att förmedla information och budskap. Det innebär ett mervärde för kunden; dels under processen i kontakten med oss, men även att vi håller nere kostnader vilket är extra betydelsefullt i ett kundägt bolag.

Ökad kommunikation via mejl ger en positiv miljöeffekt!

Läs gärna våra Hållbarhetsredovisningar

I dem kan du mer i detalj läsa vad vi gör kring Hållbarhet. För oss är hållbarhet så mycket mer än bara att ta miljöhänsyn: vi har även stort fokus på social- och ekonomisk hållbarhet.

Vår Hållbarhetsredovisning