Länsförsäkringar Gävleborgs Hållbarhetspris!

För bilverkstäder med hållbarhetsinriktat arbetssätt.

Vi vill uppmuntra och stötta företag som har ett tydligt hållbarhetstänk i sin verksamhet och som tar hänsyn till sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter. Vi är övertygade om att det är tillsammans vi gör störst skillnad när vi vill skapa ett tryggt och hållbart samhälle, och genom inspiration och uppmuntran sträva att bli ännu bättre. Därför har vi startat ”Hållbarhetspriset”.

Varför ett Hållbarhetspris?

Man skulle kunna tro att vår verksamhet, som bank och försäkringsbolag, bara handlar om pengar. Så är det inte. Det viktigaste för oss är att tillsammans med människor och företag som lever och verkar i vårt län bygga ett samhälle som inte bara är tryggt idag, utan även i framtiden. Det är en affärsidé som startade för snart 170 år sedan och som gäller än idag. Därför jobbar vi mycket med skadeförebyggande insatser och skadereglering med så liten miljöpåverkan som möjligt.

Nu vill vi uppmuntra och stötta fler företag som gör bra saker för vårt samhälle, som har ett tydligt hållbarhetstänk i sin verksamhet och som tar hänsyn till sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter. Därför har vi startat ”Hållbarhetspriset” som i år kommer att delas ut till en av länets bilplåtverkstäder.

Hur utses en vinnare?

När vi ska utse en vinnare utgår vi dels från det hållbarhetsbetyg vi får fram på respektive verkstad genom vår miljö- och kvalitetscertifiering, dels hur verkstaden jobbar i övrigt med sociala-, ekonomiska- och miljömässiga hållbarhetsfrågor - till exempel för anställda, bygden eller insatser som skapar en tryggare vardag för barn och unga i länet. Här behöver verkstäderna själva berättar vilka insatser som görs och som anses värdefulla ur ett hållbarhetsperspektiv. Den berättelsen behövs för att verkstaden ska kunna bli en kandidat för vårt pris och den mejlas till oss senast 31 oktober det aktuella året.

Mejla din beskrivning till:
stefan.schonnings@LFgavleborg.se 

Icons/70px/Quotation-mark-70
För oss är ett hållbart samhälle inte bara något vi pratar om, det är en förutsättning för allt vi gör!

Vad är vinsten?

Vinnaren kommer att få dela ut en check på 25 000 kronor till en förening eller
organisation som vi tillsammans med verkstaden anser jobbar för ett tryggare och bättre Gävleborg. Vi kommer även att ta fram en skylt som kan placeras hos den utsedda föreningen där även verkstadens namn tydligt framgår som givare. Vid utdelningsceremonin kallar vi till pressträff för att ytterligare uppmärksamma det goda jobbet.

2021 år vinnare!

Hållbarhetsprisets första vinnare har utsetts och vi är är glada att presentera Gävle Bilrikt.

Motivering:
Gävle Bilrikt AB har under många år jobbat mot en mer hållbar verksamhet, som innefattar sociala-, ekonomiska- och miljömässiga aspekter. Detta goda arbete vill Länsförsäkringar Gävleborg stötta genom att utse dem till årets vinnare av Hållbarhetspriset.

Gävle Bilrikt har sedan i sin tur valt att dela ut prissumman på 25 000 kronor till KF Heros och dessutom, tillsammans med grannföretaget Påbyggargruppen i Gävle, dubblade de summan till 50 000 kronor. En riktigt fin gest tycker vi.

Läs vårt reportage om Gävle Bilrikt - den gröna verkstaden!

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete!


Länsförsäkringar Gävleborg