Länsförsäkringar Gävleborgs Hållbarhetspris!

För bilverkstäder med hållbarhetsinriktat arbetssätt.

Vi är övertygade om att det är tillsammans vi gör störst skillnad när man vill skapa ett tryggt och hållbart samhälle. Genom vårt Hållbarhetrspris vill vi uppmuntra och stötta företag som gör bra saker för samhället, har ett tydligt hållbarhetstänk i sin verksamhet och som tar hänsyn till sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter. Känner du att beskrivningen stämmer in på ditt företag?

Varför ett Hållbarhetspris?

Man skulle kunna tro att vår verksamhet, som bank, försäkringsbolag och fastighetsförmedling, bara handlar om pengar. Så är det inte. Det viktigaste för oss är att tillsammans med de människor och företag som lever och verkar i vårt län, bygga ett samhälle som inte bara är tryggt idag, utan även i framtiden. Det är en affärsidé som startade för 170 år sedan och ett synsätt som gäller än idag.

Därför jobbar vi mycket med skadeförebyggande insatser och med skadereglering med så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi stöttar lokala föreningar och organisationer som jobbar för ett tryggare Gävleborg för barn och unga genom vår samhällsfond och vi gör våra ekonomiska investeringar ur ett globalt hållbarhetsperspektiv.

Vårt Hållbarhetspris är för oss ännu en möjlighet att kunna bidra till ett tryggt och hållbart Gävleborg.

Hur utses en vinnare?

När vi ska utse en vinnare utgår vi dels från det hållbarhetsbetyg vi får fram på respektive verkstad genom vår miljö- och kvalitetscertifiering, dels hur verkstaden jobbar i övrigt med sociala-, ekonomiska- och miljömässiga hållbarhetsfrågor - till exempel för anställda, bygden eller insatser som skapar en tryggare vardag för barn och unga i länet. Här behöver ni själva berättar och beskriva vilka insatser som görs inom ditt företag, och som anses värdefulla ur ett hållbarhetsperspektiv. Underlaget behövs för att ni ska kunna nominera ert företag till Hållbarhetspriset.

Mejla din beskrivning senast 30 november till Stefan Schönnings:
stefan.schonnings@LFgavleborg.se 

Icons/70px/Quotation-mark-70
För oss är ett hållbart samhälle inte bara något vi pratar om, det är en förutsättning för allt vi gör!

Vad är vinsten?

Vinnaren kommer att få dela ut en check på 25 000 kronor till en förening eller
organisation som vi tillsammans med verkstaden anser jobbar för ett tryggare och bättre Gävleborg. Vid utdelningsceremonin kallar vi till pressträff för att ytterligare uppmärksamma det goda jobbet..

Prisutdelning Hållbarhetspriset 2022: Ann-Sofie Wesslén-Weiler, hållbarhetsansvarig vid Länsförsäkringar Gävleborg, Staffan Skytt, chef för Bilbolagets skadeverkstad i Gävle, Leif Hall, ridskolechef vid Gävle Ryttarsällskap och Emma Johansson, ordförande för Gävle Ryttarsällskap ungdomssektionen, Ove Hedlund, servicemarknadschef vid Bilbolaget i Hälsingland och Stefan Schönnings, bilskadetekniker och Upphandlingsansvarig för Motor på Länsförsäkringar Gävleborg.

2022 år vinnare!

I år vinner Bilbolaget Personbilar Gävle AB vårt hållbarhetspris. Förutom äran får de 25 000 kronor som de kan skänka vidare till en förening som arbetar för barn och ungas bästa. Nu är det alltså klart, pengarna går till Gävle Ryttarsällskap.

- Man känner sig stolt, det är ju en ära att bli uppmärksammad på det här sättet, säger Leif Hall, ridskolechef vid Gävle Ryttarsällskap.

Leif nämner också att pengarna kommer lägligt – de höga energipriserna gör att föreningen just nu har det lite tufft ekonomiskt.

Att Bilbolaget väljer att skänka pengarna till Gävle Ryttarsällskap är ingen slump, det säger Ove Hedlund, servicemarknadschef vid Bilbolaget i Hälsingland:

- Vi tycker att det är viktiga att uppmärksamma och stötta föreningar som satsar på aktiviteter för flickor, säger Ove.

Nyhet: Hållbarhetspris till bilverkstad i Gävle

Motivering!

Motivering: Bilbolaget Personbilar Gävle AB har under många år jobbat målinriktat mot en mer hållbar verksamhet, som innefattar sociala-, ekonomiska- och miljömässiga aspekter. Länsförsäkringar Gävleborg vill därför stötta dem i deras fortsatta arbete genom att utse dem till årets vinnare av Hållbarhetspriset.

Tidigare vinnare

2021 år vinnare!

Hållbarhetsprisets första vinnare har utsetts och vi är är glada att presentera Gävle Bilrikt.

Motivering:
Gävle Bilrikt AB har under många år jobbat mot en mer hållbar verksamhet, som innefattar sociala-, ekonomiska- och miljömässiga aspekter. Detta goda arbete vill Länsförsäkringar Gävleborg stötta genom att utse dem till årets vinnare av Hållbarhetspriset.

Gävle Bilrikt har sedan i sin tur valt att dela ut prissumman på 25 000 kronor till KF Heros och dessutom, tillsammans med grannföretaget Påbyggargruppen i Gävle, dubblade de summan till 50 000 kronor. En riktigt fin gest tycker vi.

Läs vårt reportage om Gävle Bilrikt - den gröna verkstaden!

 

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete!


Länsförsäkringar Gävleborg