För en hållbar framtid

Som bank- och försäkringsbolag har vi stora möjligheter att göra skillnad. För våra kunder, för vårt lokalsamhälle, för människor på andra platser och i kommande generationer. Därför är det självklart för oss med ett ambitiöst hållbarhetsarbete. Hållbarhet har alltid varit grunden och själva affärsidén för Länsförsäkringar Bergslagen.

Hållbarhet för oss

Vi har inte alltid pratat om miljöcertifieringar, föreningssamarbeten eller klimatansvar. Men ända sedan vi startade 1848 har vårt arbete gått ut på att ta gemensamt ansvar, dela på risker, hjälpa varandra och jobba för att förhindra skador. Som lokalt, kundägt bolag är det självklart att lägga mycket kraft på att skapa trygghet där vi och våra kunder bor. Nu och i framtiden. Men vi vill också bidra till ett bra liv för människor på andra platser. Vi vill så klart bidra på alla sätt vi kan. Men vi fokuserar extra mycket på de områden där vi verkligen kan påverka och göra skillnad, samtidigt som vi bidrar till FN:s globala mål.

Dessa områden har vi valt att lägga extra kraft på:

Smart och skadefri vardag

Om vi tillsammans lyckas förhindra en skada är det en stor vinst miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Både för individen och för samhället i stort. Det är därför vi genom både rådgivning och skadeförebyggande utrustning alltid försöker hjälpa våra kunder att hindra skadan från att uppstå. För att den bästa skadan alltid är den som aldrig inträffar, och ger den känsla av trygghet som får oss att sova gott om natten.

Nägra exempel:

Webbinarium: Lär dig mer om ekonomi och trygghet

Säkerhetsbutiken: Smarta produkter som gör vardagen säkrare

Förebygg skador och olyckor

Hållbar skadereglering

Vi jobbar hårt för att hjälpa våra kunder att förhindra skador. Men olyckor kommer ändå att hända. Då är det självklart för oss att vår skadereglering ska vara så hållbar som möjligt. När en kund råkar ut för en skada reparerar eller delreparerar vi i första hand. Om inte det är möjligt ser vi till att det skadade återvinns eller återbrukas, och att hela hanteringen sker med största möjliga hänsyn till klimat, miljö och sociala faktorer. Så tar vi ansvar för vår gemensamma framtid.

Några exempel:

Cirkulär skadereglering

Användning av begagnade bildelar

Laga stenskott

Ansvarsfull kapitalförvaltning

Ett av de mest effektiva sätten för ett stort bolag att arbeta för en mer hållbar värld är genom sina investeringar. I vår kapitalförvaltning ser vi hela tiden till att öka andelen investeringar som stödjer övergången till ett mer klimatsmart och rättvist samhälle. Det tycker vi är ett ansvarsfullt sätt att hantera bolagets kapital.

Några exempel:

Ansvarsfulla investeringar

Trygg ekonomi

En ordnad ekonomi är grundläggande för känslan av trygghet. Att hjälpa våra kunder med sin ekonomi är en av våra viktigaste uppgifter, oavsett om det handlar om privatkundens vardagsekonomi eller företagarens och lantbrukarens löpande ekonomiska trygghet. Vårt erbjudande ska alltid vara hållbart, och anpassat efter kundens unika behov.

Några exempel:

Guldkund - en helhet som lönar sig

Spara och placera

Våra försäkringar

 

Hälsa och välmående

Människor behöver må bra för att fullt ut kunna nå sin potential, och bidra till samhällets utveckling. Där kan vi både som bank- och försäkringsbolag och som stor lokal arbetsplats göra skillnad. Därför hjälper vi våra kunder till en sund livsstil, och ser till att våra medarbetare får en god arbetsmiljö.

Några exempel:

Hälsoportalen

Hälsofrämjande tjänster

 

Lokalt engagemang

Våra kunder lever och verkar där vi lever och verkar. Därför är det en viktig ansvarsfråga för oss att engagera oss i utvecklingen där vi bor. När vi går med vinst ser vi till att alltid återinvestera i vårt lokala samhälle. Oftast genom samarbeten med lokala krafter, där vi tillsammans kan göra livet bättre för oss och våra grannar. Alltid med ett extra fokus på barn och unga, vår framtid.

Några exemel:

Bergslagslyftet: Vår lokala sponsring

Meninngsfulla sommarlov

Stadsmissionernas matcentraler

Tryggare förskolebarn

Lokalt arbete för globala mål

Länsförsäkringar arbetar aktivt med att stödja en hållbar utveckling enligt FNs globala mål. Sju av målen och 13 av delmålen identifierades som mest relevanta och kan tydligt kopplas till Länsförsäkringars verksamhet. Alla 23 länsförsäkringsbolag och Länsförsäkringar AB ska arbeta mot dem. Arbetet sker lokalt anpassat till varje länsförsäkringsbolag, som också kan välja att jobba med fler än de mål som gruppen har kommit fram till gemensamt.

Lokalt arbete för globala mål

Länsförsäkringar Bergslagen