Så här jobbar vi med cirkulär skadereglering

Länsförsäkringar Bergslagens hållbarhetsarbete går som en röd tråd genom hela verksamheten. För oss är klimatförändringarna det miljöproblem som är den största utmaningen för vår affär. För att minskade våra koldioxidutsläpp och användande av jordens resurser arbetar vi med att laga och återvinna, istället för att alltid tillverka nytt. Det kallar vi cirkulär skadereglering.

tjej blåser bubblor

Vad innebär cirkulär skadereglering?

Med cirkulär skadereglering jobbar vi konkret för mindre slit- och släng i samhället. Det innebär att vi vid ersättningsbara skador återbrukar och återvinner kundernas skadade egendom. Genom rekonditionering, reparation och vidare försäljning återanvänds så många produkter som möjligt.

Du och miljön tjänar på återbruk

  • Att tillverka en (1st) mobiltelefon ger 86 kg avfall.
  • Metaller i elavfall kan återvinnas hur många gånger som.
  • I Sverige konsumerar vi som om vi hade fyra jordklot.

En del av vårt hållbarhetsarbete

Ett av Länsförsäkringar Bergslagens hållbarhetsarbeten är att förlänga livet på produkter som våra privat och företags kunder drabbas av. Därför samarbetar vi med  GIAB, vi vill att vår skadereglering skall var cirkulär där möjlighet finns, allt för att minska ner på vår egna miljöbelastning.  Att återbruka skadade produkter och ge produkter förlängt liv minskar CO2 utsläpp och avfallsberget.

Skador på mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer

Vi samarbetar med Godsinlösen Nordic AB (GIAB) för en hållbar skadereglering. GIAB hanterar alla våra ärenden rörande mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer. GIAB tar över ärendena för att kunna ta in det skadade godset, verifiera skadorna samt att i första hand alltid försöka reparera er skadade enhet.

Genom att återanvända delar och reparera enheterna undviks en stor miljöbelastning som annars uppstår vid tillverkning av nya.

Så här ser processen ut

  1. Du anmäler ditt ärende hos oss.
  2. GIAB kontaktar dig och du får dina frakthandlingar med post.
  3. Du lämnar in din mobil med frakthandlingen till närmsta postombud.
  4. GIAB felsöker din mobiltelefon och beroende på skada tar de fram bästa lösningen för ditt ärende.
  5. GIAB skickar i sin tur vidare telefonen till lämplig verkstad, som reparerar eller byter ut enheten.
  6. Om det är en enklare skada får du tillbaka din mobiltelefon inom 5 arbetsdagar.

Mobilcirkeln - Såhär funkar det!

Bilreparationer

Att kvalitetssäkra de bilverkstäder vi samarbetar med i skadereparationer är en viktig del i vårt miljö- och hållbarhetsarbete. När din bil behöver repareras ska det naturligtvis ske med hög kvalitet och säkerhet och utifrån högt ställda miljökrav. Vi arbetar bara med verkstäder som genomgått vår miljö- och kvalitetscertifiering.

Läs mer om vår miljö- och kvalitetscertifiering

Det innebär bland annat att våra bilverkstäder använder begagnade reservdelar och reparerar plastdetaljer när det är möjligt. Från och med den 1 april 2022 ändrar vi i vår policy för reparationer av skadade bilar och möjliggör för verkstäder att använda sig av begagnade bildelar i större utsträckning.

Läs mer om vår nya policy för begagnade bildelar