Bergslagslyftet - meningsfull fritid för barn och unga

Som vår kund i Länsförsäkringar Bergslagen är du dessutom delägare och din hemmaplan är också vår hemmaplan. Därför satsar vi extra mycket i det som är gemensamt för oss. Genom Bergslagslyftet ger vi bidrag till lokala föreningar och initiativ som jobbar för trygghet och en meningsfull fritid för våra barn och ungdomar. Tillsammans lyfter vi goda idéer och investerar i vår gemensamma framtid. Det kan handla om idrott, kultur eller andra goda samhällsaktiviteter.

Det lönar sig att jobba tillsammans, både i det stora och i det lilla

Syftet med vår sponsring är, för Länsförsäkringar Bergslagens del,  att stärka bolagets varumärke som ett kundägt bolag med stort engagemang i det lokala samhället, där olika föreningar och projekt kan få stöd till sin barn- och ungdomsverksamhet.

Det ger föreningarna förutsättningar att utveckla sin verksamhet och samtidigt kunna erbjuda barn och ungdomar en aktiv och meningsfull fritid.

Så här tänker vi när vi väljer sponsorsamarbeten

En gemensam inriktning hos båda parterna ska vara att arbeta för ett tryggt och respektfullt samhälle som motverkar alla typer av våld, mobbing, dopning och droger. Vi tror att vägen till ett tryggt samhälle är att tillsammans satsa på våra barn och ungdomar och erbjuda dem en aktiv fritid med goda förebilder. 

Alla sponsoravtal ska innehålla en eller flera aktiviteter där Länsförsäkringar Bergslagen får möjlighet att möta ungdomar, medlemmar, ledare, publik och föräldrar. Vi vill även kunna kommunicera alla de projekt och satsningar vi stödjer.

Till ansökan

Bergslagslyftet sponsrar lokala föreningar och aktiviteter som:

 • Tar samhällsansvar
 • Värnar om trygghet
 • Verkar skadeförebyggande
 • Gynnar idrott och hälsa
 • Främjar vardagskultur, snarare är elitkultur
 • Tar miljöansvar
 • Verkar för lokal företagsamhet

Bergslagslyftet sponsrar inte:

 • Privata aktiviteter och enskilda individer
 • Föreningar/ förbund med verksamhet som inte ligger i linje med våra värderingar
 • Föreningar/ förbund med religiös eller politisk verksamhet
 • Verksamheter och idrotter som förknippas med höga skaderisker
 • Byggnader, infrastruktur, drift eller underhåll
 • Nationella evenemang förlagda i Västmanland- och Örebro län.

Ansökan

Ansökan till Bergslagslyftet - vår lokala sponsring

Information om det projekt/den satsning ansökan gäller