Vi lyfter er som lyfter andra

I vår region finns ett fantastiskt föreningsliv. Varje dag, året runt, samlar ideella krafter tusentals unga och gamla för en meningsfull fritid, glädje och en känsla av samhörighet. Det betyder så mycket för hela samhället. Genom Bergslagslyftet tar vi emot sponsringsansökningar från våra lokala föreningar och organisationer. Det är vårt sätt att ge tillbaka och lyfta er som lyfter andra.

Bergslagslyftet Länsförsäkringar Bergslagens lokala sponsring

Bergslagslyftet - meningsfull fritid för barn och unga

Syftet med vår sponsring är att stödja vårt lokala föreningsliv där projekt och satsningar drivs för att ge barn och ungdomar möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid fylld med glädje och gemenskap. Det stärker även vårt varumärke som ett lokalt och kundägt bolag.

Var med och nominera Årets föreningshjärta 2024

Känner du någon som med sitt ideella engagemang, hängivenhet och stora idrottshjärta möjliggör att en verksamhet kan fungera och utvecklas? En person som med stora betydelsefulla insatser sprider glädje och gemenskap för våra barn och unga. 

Vi söker ett föreningshjärta i Västerås och ett i Örebro. Vinnaren presenteras på Örebros idrottsgala den 8 februari eller på Västerås Idrottsgala den 13 februari 2024. Skicka in din nominering senast 5 december

NOMINERA HÄR

Ansökan till Bergslagslyftet senast 1 februari 2024

För att få sponsring via Bergslagslyftet måste er förening måste vara verksam inom samma område som Länsförsäkringar Bergslagen, dvs Västmanlands och Örebro län samt Heby kommun i Uppsala län.

Information om det projekt/den satsning ansökan gäller

Om ni får stöd från Bergslagslyftet: VAD vill ni göra då? HUR ska ni genomföra det?

Vanliga frågor om Bergslagslyftet

Läs mer om Bergslagslyftet och hur vi tänker när vi väljer sponsringssamarbeten. Här hittar du våra vanligaste frågor och svar:

Som kund i Länsförsäkringar Bergslagen är du dessutom delägare och din hemmaplan är också vår hemmaplan. Genom Bergslagslyftet har vi möjlighet att tillsammans med invånarna i Västmanlands- och Örebro län lyfta goda idéer och investera i vår gemensamma framtid. Det kan handla om idrott, kultur eller andra samhällsaktiviteter. Vårt samhällsengagemang består till stor del av att stötta lokala föreningar som jobbar för att barn- och ungdomar ska ha en meningsfull fritid.

Normalt fördelar Bergslagslyftet medel två gånger per år, i februari och september.

Normalt fördelar Bergslagslyftet medel två gånger per år, i februari och september.

Det är viktigt att de föreningar vi samarbetar med arbetar för ett tryggt och respektfullt samhälle. Vi vill motverka all typ av våld, mobbing, dopning och droger. Vi tror att vägen till ett tryggt samhälle är att erbjuda en aktiv fritid med goda förebilder.

En gemensam inriktning hos båda parterna ska vara att arbeta för ett tryggt och respektfullt samhälle som motverkar alla typer av våld, mobbing, dopning och droger. Vi tror att vägen till ett tryggt samhälle är att tillsammans satsa på våra barn och ungdomar och erbjuda dem en aktiv fritid med goda förebilder. 

För att vårt bidrag ska leda till att fler barn och ungdomar får en meningsfull fritid stödjer vi hellre projekt och satsningar som gynnar hela föreningen än ett enskilt lag.

Alla sponsoravtal ska innehålla en eller flera aktiviteter där Länsförsäkringar Bergslagen får möjlighet att möta ungdomar, medlemmar, ledare, publik och föräldrar. Vi vill även kunna kommunicera alla de projekt och satsningar vi stödjer.

Bergslagslyftet sponsrar lokala föreningar och aktiviteter som:

 • Erbjuder en meningsfull fritid med goda förebilder
 • Motverkar all typ av våld, mobbing, dopning och droger
 • Tar samhällsansvar
 • Verkar skadeförebyggande
 • Värnar om trygghet
 • Gynnar idrott och hälsa
 • Verkar för lokal företagsamhet

Bergslagslyftet stödjer inte:

 • Privata aktiviteter och enskilda individer
 • Föreningar/organisationer med verksamhet som inte ligger i linje med våra värderingar
 • Aktiviteter och projekt med religiöst eller politiskt syfte
 • Verksamheter och idrotter som förknippas med höga skaderisker
 • Fasta kostnader för drift, byggnader, anläggning eller personal
 • Nationella evenemang förlagda i Västmanland- och Örebro län.

Vi har inget tak eller miniminivå på hur mycket ni som förening/organisation kan söka. Det viktigaste är att ni har en bra och relevant idé och motivering till vad ni vill göra för bidraget. Som ett kundägt och lokalt engagerat bolag vill vi stötta verksamheter i alla våra 23 kommuner i Västmanlands- och Örebro län där Länsförsäkringar Bergslagen är verksamma. Det kan ibland betyda att vi väljer att stödja ett större antal föreningar - men med en mindre summa pengar. Det beror bland annat på hur många ansökningar vi får in.

Vi vill kunna få berätta om vårt samarbete för att inspirera fler. Därför ser vi gärna att föreningar som beviljats stöd förser oss med bild- eller filmmaterial som vi kan använda i våra kanaler. Kanske tar vi också kontakt med er för att se om vi kan följa upp om hur stödet har använts och berätta om er verksamhet i en film eller liknande.

Vi vill också att de föreningar som beviljats stöd berättar om det i sina egna kanaler. Vi kommer bistå med ett enkelt material som går snabbt att publicera.

När ansökningsperioden gått ut kommer alla ansökningar att läsas igenom och bedömas av Länsförsäkringar Bergslagens jurygrupp. Ett besked om just er ansökan har blivit bevilja - eller inte – beräknas komma senast inom 4 veckor.

Därefter är det ni som sökande förening/organisation som ska skicka en faktura till oss på det belopp som ni blivit beviljade. Vi kommer att informera er om hur ni ska göra. Kontrollera därför noga att din e-postadress blir rättstavad och att det är ”rätt person” som fyller i den aktuella ansökan.

Om er ansökan blir beviljad kommer ni att få ett mejl till den adress ni angivit i formuläret. Kontrollera därför noga att din e-postadress blir rättstavad och att det är ”rätt person” som fyller i ansökan.

Därefter är det ni som sökande förening/organisation som ska skicka en faktura till oss på det belopp som ni blivit beviljade. Vi kommer att informera er om hur ni ska göra.

Nej, det behöver ni inte göra. Däremot vill vi att ni berättar för oss om aktiviteten när den är genomförd.

Initiativ vi sponsrat tidigare år

Sedan starten 2015 har vi genom Bergslagslyftet gett stöd till mängder av föreningar som på olika sätt arbetat för att ge våra barn och ungdomar en trygg och meningsfull fritid.