Bergslagslyftet - aktiv fritid för barn och unga

Genom Bergslagslyftet sponsrar vi projekt och satsningar som riktar sig till barn och ungdomar. Vi stödjer föreningar, förbund eller initiativ som vill utveckla en verksamhet, genomföra en satsning, en aktivitet eller starta ett projekt. Det kan handla om idrott, kultur eller andra goda samhällsaktiviteter som skapar en aktiv fritid för våra barn- och ungdomar.

Så här tänker vi när vi väljer sponsorsamarbeten

Alla sponsoravtal ska innehålla en eller flera aktiviteter där Länsförsäkringar Bergslagen får möjlighet att möta ungdomar, medlemmar, ledare, publik och föräldrar. All sponsring och alla evenemang ska stärka bilden av Länsförsäkringar Bergslagen och exponeringen av vårt varumärke ska vara tydlig och att vår medverkan ska uppfattas som positiv. Vi vill också kunna kommunicera de projekt och satsningar vi stödjer.

Till ansökan

Bergslagslyftet sponsrar lokala föreningar och aktiviteter som:

 • Tar samhällsansvar
 • Värnar om trygghet
 • Verkar skadeförebyggande
 • Gynnar idrott och hälsa
 • Främjar vardagskultur, snarare är elitkultur
 • Tar miljöansvar
 • Verkar för lokal företagsamhet

Bergslagslyftet sponsrar inte:

 • Privata aktiviteter och enskilda individer
 • Föreningar och förbund med verksamhet som inte ligger i linje med våra värderingar
 • Föreningar och förbund med religiös eller politisk verksamhet
 • Verksamheter och idrotter som förknippas med höga skaderisker
 • Byggnader, infrastruktur, drift eller underhåll
 • Nationella evenemang förlagda i Västmanland- och Örebro län.

Ansökan

Ansökan till Bergslagslyftet - vår lokala sponsring

Information om det projekt/den satsning ansökan gäller