Vi hjälper Stadsmissionen att hjälpa fler.

Många barn växer upp i ekonomiskt utsatta familjer. För att minska bördan för dem samarbetar vi med Stadsmissionen i Örebro och Västerås. Matcentralerna i Örebro och Västerås tar hand om mat som är på väg att bli matsvinn och ser till att den istället kommer till behövande familjer. En riktig win-win!

Vi lyfter er som lyfter andra

Att ekonomiskt stötta matcentralerna i Västerås och Örebro, där hundratals barn varje vecka får en möjlighet att äta sig mätta, är ett viktigt led i att leva upp till vår vision om en tryggare vardag och en framtid full av möjligheter.
– Barn och unga i Bergslagen är vår framtid, säger hållbarhetschef Anna-Maria Wallin.

Starten på ett långsiktigt arbete

Se filmen där Fredrik och Magnus berättar om stadsmissionernas fina arbete.

Frågor om social hållbarhet

”Nu kan vi hjälpa fler i Örebro till ett tryggare liv”

Via Matcentralen i Örebro hjälper Stadsmissionen hundratals barn varje vecka till ett bättre liv. 
– Länsförsäkringars kunder kan känna sig trygga med att pengarna verkligen gör nytta, säger Fredrik Karlsson, direktor på Örebro stadsmission.

Så fungerar Matcentralen i Örebro
Fredrik Karlsson, stadsmissionen i Örebro

”Allt fler barn i Västerås behöver hjälp”

Västerås stadsmission gör redan en stor insats för utsatta barnfamiljer, och nu får de möjlighet att hjälpa ännu fler. Tack vare stödet kan de starta en matcentral.
– Det känns helt fantastiskt. Vi har sett behovet länge och strävat efter att kunna starta det här, säger Magnus Uhlin, direktor på Västerås stadsmission.

En matcentral startas upp
Magnus Uhlin, Stadsmissionen i Västerås

Mat och ekonomi

  1. Varje år slängs cirka 100 000 ton livsmedel i Sverige, hos butiker, industrier och grossister.

  2. 1–4 procent av Sveriges befolkning lever i matfattigdom – har inte råd att handla mat, prioriterar bort mat och köper systematiskt näringsfattig mat.

  3. Nästan 12 procent av barnen, eller tre i varje skolklass, i vår region lever i ekonomisk utsatthet.


Länsförsäkringar Bergslagen