Vår hållbara affär

Länsförsäkringar Bergslagens hållbarhetsarbete går som en röd tråd genom hela verksamheten. Eftersom bolaget ägs av kunderna är ett ansvarsfullt erbjudande en självklarhet i allt från våra egna värderingar till hållbara produkter och tjänster.

Hurra! Vi är nominerade till Årets Hållbarhetspris!

Länsförsäkringar Bergslagen är, som ett av tre företag, nominerade till ”Årets Hållbarhetspris” på näringslivsgalan Guldstänk i Västerås den 12 mars. 

Nomineringen lyder:
”Länsförsäkringar Bergslagen är ett kundägt bank- och försäkringsbolag som med hjälp av tydliga årliga mål agerar för ökad hållbarhet – socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Med stort engagemang för lokalsamhället och förebyggande insatser för färre skador – och därmed minskad miljöpåverkan – tar de ansvar för långt mer än kundernas ekonomi.”

Läs mer här

Hållbarhetsåret 2019

Vårt hållbarhetsarbete går som en röd tråd genom hela verksamheten. Följ med i arbetet bakom kulisserna. 

Hållbarhetsåret 2019

Vi arbetar efter åtta aspekter som alla ingår i ”Vår hållbara affär"

Bolaget sätter årliga hållbarhetsmål utifrån de tre delarna social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. På vilka sätt vår affär är hållbar och vad som är viktigt för oss beskrivs i åtta hållbarhetsaspekter samlade i Vår hållbara affär.

Grunden för att göra vårt hållbarhetsarbete framgångsrikt är att vi alltid har de tre aspekterna miljö, sociala frågor och ekonomi som naturliga och integrerade delar i vår vardag. Inför 2019 har vi tagit ytterligare steg i vårt hållbarhetsarbete genom att tydliggöra att våra affärsmål även är våra hållbarhetsmål. Målen har vi satt utifrån de åtta aspekterna i "Vår hållbara affär".

Verksamhets- & Hållbarhetsrapport 2018 (pdf)

Social hållbarhet - Mål 2019

Att vara en attraktiv arbetsgivare med en ansvarstagande personalpolitik är väldigt viktigt för oss som en lokal aktör. Att vara kundägda gör vårt uppdrag väldigt tydligt, det är nöjda kunder som är visar om vi har lyckats i vårt uppdrag.

Mångfald

Öka språkkompetensen bland medarbetarna – vi finns till för alla invånare i vårt område. Därför är det viktigt att vi kan hjälpa alla att uppnå ekonomisk trygghet. Vi vill också att människor med olika bakgrund ska känna sig hemma hos oss, både som anställda och som kunder.

Nöjda kunder

Fler lojala kunder (NPS) – Vi vill öka andelen kunder som rekommenderar oss till andra.

Miljömässig hållbarhet - Mål 2019

För oss är klimatförändringarna det miljöproblem som är den största utmaningen för vår affär. Vi vill fortsätta kunna hjälpa invånarna i Västmanland län, Örebro län samt Heby kommun att trygga sin ekonomi genom bank- och försäkringstjänster i ett förändrat klimat. Därför arbetar vi aktivt med att minska utsläppen av koldioxid framförallt där det gör störst skillnad - att förhindra att våra kunder får skador. För varje skada innebär stor miljöpåverkan.

Miljömål - Minska utsläpp av koldioxid
  • Digitala kundmöten – vi arbetar med att testa teknik och arbetssätt för att kunna erbjuda våra kunder videomöten som komplement till våra övriga kanaler. Då kan vi spara in på resor.
  • Besiktningar lantbruk – Elfel är en vanlig orsak till bränder och därför har vi kunniga besiktningsmän som hjälper våra lantbrukskunder att förebygga bland annat bränder.
  • Besiktningar villa – När en kund tecknar en villaförsäkring hos oss så erbjuder vi en genomgång av villans skick med tips om enkla åtgärder för att förebygga skador.
  • Fastbränsleeldning lantbruk – I samarbete med sotare erbjuder vi en utökad besiktning till våra lantbruksskunder för att förhindra att bränder uppstår. Under 2018 fick var fjärde skorsten eldningsförbud och därför fortsätter vi med projektet ett år till.
  • Återvinna mobiltelefoner – under 2019 arbetar vi vidare med vår samarbetspartner Godsinlösen (GIAB) för att återanvända och återvinna fler mobiltelefoner
  • Begagnade bildelar – att använda begagnade bildelar istället för nya sparar mycket på miljön och är något vi haft som miljömål i många år.

Ekonomisk hållbarhet - Mål 2019

Att hjälpa våra kunder till en hållbar ekonomi är vad vi gör varje dag. Då står kunden rustad inför oväntade händelser och kan infria sina drömmar.

Hållbar privatekonomi

Fler Guldkunder – När kunderna samlar hela sitt försäkrings- och bankengagemang hos oss och blir Guldkunder får de en bra överblick och vi kan hjälpa dem skapa en hållbar ekonomi.

Fler Bo-kvar försäkringar – För kunder med bolån erbjuder vi en ekonomisk trygghet om någon skulle bli arbetslös, sjuk eller avlida. Den är till för att ge er andrum i svåra situationer och öka möjligheten att kunna bo kvar i hemmet. En given del i en hållbar privatekonomi.

Hållbara företagare/lantbrukare

Fler Guldkunder lantbruk – När lantbrukare samlar hela sitt försäkrings- och bankengagemang hos oss och blir Guldkunder får de en bra överblick och vi kan hjälpa dem skapa en hållbar ekonomi.

Fler företagare som har både försäkringoch banktjänster – Företagare som samlar hela sitt försäkrings- och bankengagemang hos oss får en bra överblick och vi kan hjälpa dem skapa en hållbar ekonomi.

Vi verkar där du bor

Vi känner våra kunder som grannar, vänner och som företagaren runt hörnet. Närheten gör att vi förstår och kan anpassa vårt erbjudande till de som bor just här. Det blir också enkelt för oss att mötas, på plats eller digitalt. Vi vill att vårt område ska vara en trygg och säker plats att växa upp på, därför engagerar vi oss på många olika sätt.

Minska vår miljöpåveverkan

Vi jobbar aktivt för att minska bolagets egen miljöpåverkan och hjälpa våra kunder att undvika skador. Varje förhindrad vatten- och brandskada betyder mindre materialanvändning, sanering, transporter och energiförbrukning. Vi har givetvis miljömärkt el i alla våra fastigheter.

Vi hjälper dig när du behöver

Vi hjälper otursdrabbade kunder varje dag. Vi hjälper också våra kunder att undvika olyckor. Vi vet hur du kan förhindra en brand, en vattenskada eller ett inbrott. Varje olycka som aldrig händer sparar bekymmer för kunden, men när oturen är framme erbjuder vi snabb hjälp och rätt ersättning.

Bra och prisvärda produkter

Våra produkter är viktiga för din trygghet i vardagen och vid livsavgörande händelser, såsom olyckor, dödsfall, sjukdomar och förändrade familjesituationer. Vi erbjuder dig prisvärda produkter för alla händelser i livet inom bank, försäkring och fastighetsförmedling

Vi ägs av våra kunder

Länsförsäkringar Bergslagen är sedan starten 1848 ett lokalt bolag som ägs av sina kunder. Bolaget som vi äger tillsammans ska ha nöjda kunder. Det är därför det är så viktigt för oss att alltid ha en öppen dialog med kunderna, alltså våra ägare.

Utveckling och mångfald

Engagerade, lojala och kompetenta medarbetare är vår största tillgång och därför är det viktigt att vi fortsätter vara en sund och attraktiv arbetsgivare. Vi utvecklar hela tiden vår kompetens för att kunna ge rätt rådgivning. Medarbetare och kunder ska känna sig hemma hos oss, oavsett bakgrund.

Lönsamhet och god etik

Eftersom bolaget ägs av kunderna finns det ingen annan som vill tjäna pengar på affären. Kundernas och ägarnas intresse är precis samma. Vi hanterar bolagets kapitalplaceringar med god etik, tar rätt betalt för våra produkter och är sparsamma med kostnader. På så sätt kan vi fortsätta växa och vara ett hållbart bolag även i framtiden.

Vi känner ansvar för hela din ekonomi

Vi har allt du behöver och ser till att du får tillgång hela vårt erbjudande. Varje medarbetare känner, i varje kundmöte, ansvar för kundens behov inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Vi vet att när kunden samlar sitt engagemang hos oss, så blir kunden också nöjdare.

170 år för kundernas bästa

Framtid och stabilitet, både för bolaget och vår omgivning, har alltid stått i fokus. Ända sedan starten 1848 har vi haft ett långsiktigt perspektiv på verksamheten. Anledningen är att vi ägs av våra kunder. Det är helt enkelt lättare att hålla fokus när ägarnas och kundernas långsiktiga mål är samma. Det som är viktigt för dig är viktigt för oss.

Vi arbetar för ett tryggt och säkert län och engagerar oss i länets utveckling och framtid. Det är viktiga ansvarsfrågor för ett lokalt och kundägt bolag som oss.