Juridisk trygghet för dig och din familj

Med rätt avtal kan du känna dig trygg. Därför har Länsförsäkringar Bergslagen i samarbete med Lexly tagit fram ett förmånligt erbjudande.

Juridisk trygghet för dig och din familj

Kostnadsfri behovsanalys

Många vet inte att det har ett juridiskt behov, men faktum är att alla har det. Vi går genom livets alla skeenden och det medför olika juridiska behov. Oavsett var i livet du befinner dig är det klokt att fundera över din juridiska situation. 

På en minut kan du testa och se vad som gäller för dig!

Våra familjejuridiska tjänster

Bodelning

När två gifta personer gör en bodelning delar de upp sina egendomar mellan varandra. En bodelning kan göras både vid en skilsmässa eller under äktenskapet. Vår familjejurist kan hjälpa er med avtal som visar hur bodelningen ska göras.

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal som visar vad som är enskild egendom i ett äktenskap. Det innebär att den enskilda egendomen inte delas mellan makarna ifall de skulle skilja sig i framtiden. Vår familjejurist hjälper er att skriva äktenskapsförord.

Gåvobrev

Ett gåvobrev är ett avtal där någon skänker något till en annan. Det kan handla om såväl saker som fastigheter. Det finns särskilda krav på hur man skriver ett gåvobrev och i några fall ska det också registreras hos Skatteverket. Vår familjejurist hjälper dig med gåvobrevet.

Skuldebrev

Ska ni flytta ihop och har olika stora kontantinsatser till det gemensamma boendet? Eller funderar du på att låna ut pengar till någon? Då bör du skriva ett skuldebrev. Skuldebrevet reglerar den ekonomiska fördelningen mellan köparna den dag ni eventuellt säljer boendet. Vår familjejurist hjälper er att skriva skuldebrevet.

Samboavtal

Med ett samboavtal kan ni förhindra tvister och oönskade privatekonomiska konsekvenser ifall ni skulle flytta isär i framtiden eller vid ett dödsfall. Vår familjejurist hjälper er att skriva samboavtal så att ni kan undvika många fallgropar.

Bouppteckning

I samband med ett dödsfall behöver de som ingår i dödsboet göra en bouppteckning. Det innebär att ni går igenom och gör en sammanställning av den avlidnas tillgångar och skulder. Vår familjejurist hjälper er med bouppteckningen.

Kompanjonavtal

När två eller flera personer driver företag tillsammans kan ett kompanjonavtal visa vad som gäller vid ett dödsfall, sjukdom eller om bolaget ska delas. Vår jurist hjälper er att skriva kompanjonavtalet.

Testamente

Med hjälp av ett testamente kan du bestämma hur dina tillgångar delas efter att du avlidit. För att testamentet ska vara giltigt måste det vara skriftligt och uppfylla vissa formella krav. Vår familjejurist hjälper dig med ditt testamente.

20 % rabatt på samtliga avtal

Förutom kostnadsfri inledande juridisk rådgivning tillsammans med en av våra jurister, får du som kund hos Länsförsäkringar Bergslagen 20 procent rabatt på samtliga avtal skrivna online eller med jurist.