Om oss

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Länsförsäkringar Bergslagen

Vi finns nära dig!

Vem vet ditt bästa, om inte de som står dig närmast? Vi som jobbar på Länsförsäkringar Bergslagen bor där du bor, handlar i samma affärer, läser troligen samma tidningar och har samma väder som du. Vi hävdar att de som finns nära dig har lättare att engagera sig, förstå och hjälpa än de som befinner sig långt borta.

Länsförsäkringar Bergslagen är både försäkringsbolaget och banken som kan ordna det mesta som har med din trygghet att göra. Inte bara skydd för din familj och dina ägodelar, och inte bara det som har med pengar att göra, utan både och. Allt samlat på ett ställe.

Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt
Organisationsnummer 578000-9956

Se filmen om vår närhet i Västmanlands län

Se filmen om vår närhet i Örebro län


Vårt lokala hållbarhetsarbete

Vår hållbara affär

Vårt jobb stannar inte vid en enskild sakförsäkring eller banktjänst. Vårt mål är alltid detsamma: Genom att ta ansvar för vårt lokala samhälle, vår miljö och ekonomi förebygger vi skador och finns nära tillhands för invånarna i Västmanlands- och Örebro län.

Vi vill minska risker och skapa ett tryggt och respektfullt samhälle, fyllt av goda idéer. Därför satsar vi extra på våra barn och ungdomar. I förlängningen innebär det färre inbrott, färre skadegörelser och färre våldsbrott – något som vi alla vinner på. 

Vårt hållbarhetsarbete går som en röd tråd genom hela vår verksamhet. Vi har ett ansvarsfullt erbjudande till dig som kund – allt från våra egna värderingar till hållbara tjänster och produkter.

Läs mer om vår hållbara affär


Kundinflytande

Som kund är du delägare och kan påverka

Länsförsäkringar Bergslagen är inte bara ett lokalt bolag utan vi är också ett kundägt bolag. Det betyder alltså att du som kund är delägare och kan påverka vår – och din – framtid.

I ett kundägt bolag är alla vinnare. De pengar som vi tjänar går inte till externa aktieägare, utan stannar hos dig som kund. När det går bra för bolaget återinvesteras alltid eventuella vinster i verksamheten eller delas ut till kunderna i form av återbäring eller rabatter på försäkringarna.

Som kund och delägare påverkar du genom att delta på våra valmöten där representanterna till vårt fullmäktige väljs. Representanterna är precis som du – kunder i Länsförsäkringar Bergslagen. Fullmäktige väljer i sin tur styrelsen. Svårare än så är det inte att vara ett lokalt bolag som bryr sig om sina kunders pengar och trygghet.


Organisation och ledning

Så här styrs vi

Fullmäktige 

Fullmäktige är det högsta beslutande organet i Länsförsäkringar Bergslagen och består av 60 ledamöter.

Fullmäktiges och valberedningens ledamöter

Intervju med fullmäktigeledamot Mårten Bladh

Vanliga frågor och svar om fullmäktige

Instruktion för valberedning

Styrelsen

Styrelsen väljs av fullmäktige under bolagets ordinarie bolagsstämma varje år.

Styrelsens ledamöter

Företagsledningen

Företagsledningen är tillsatt av vd och driver bolagets verksamhet.

Företagsledningens kontaktuppgifter

Bolagsstyrning

2018 firade bolaget 170 år med en rad aktivitetet för alla kunder. Året var framgångsrikt med positivt resultat i samtliga affärsgrenar. Året präglades även av flera åtgärder för att bromsa den tidigare utvecklingen av ökade skadekostnader.

Styrdokument och Årsredovisning


Historia

Vi har mer än 170 år i ryggsäcken

Länsförsäkringar Bergslagen historia tar sin början 1848 och i dåtidens brandstoder. På den här tiden var det vanligt att bränder härjade i byarna. Därför gick invånarna samman och gemensamt hjälpte till att ersätta och bygga upp det som brunnit ner. Det kan beskrivas som dåtidens brandförsäkring.

Under mitten av 1800-talet bildadades brandstodsbolag i både Örebro och Västmanlands län. För att visa samhörighet med länsförsäkringsgruppen tog de båda bolagagen under 1980-talet nya namn: Länsförsäkringar Örebro län respektive Länsförsäkringar Västmanland.

I början på 1990-talet hade de båda bolagen en gemensam vd vilket ledde till att de båda bolagen slogs samman till Länsförsäkringar Bergslagen 1992. Idag är Länsförsäkringar Bergslagen ett av 23 självständiga och lokala bolag inom länsförsäkringsgruppen.


Fastigheter

Vi äger 30 000 kvadratmeter

Länsförsäkringar Bergslagen äger och förvaltar fastigheter i Västerås, Örebro och Sala.

  • Kvarteret Njord i Västerås med konserthus och kongressbyggnad. Ca 24 000 kvadratmeter.
  • Kvarteret Färgeriet i Örebro med kontor, butiker, restaurang och bostäder. Ca 5 800 kvadratmeter.
  • Kvarteret Ämbetsmannen i Sala med kontor, butiker och bostäder. Ca 360 kvadratmeter.