Bolåneräntor

Bolåneränta är det pris du betalar för att låna pengar till en bostad. Här hittar du våra aktuella bolåneräntor, både listräntor och snitträntor.

Våra räntor för bottenlån
Bindningstid Ränta
3 mån 2,45 %
1 år 2,09 %
2 år 1,91 %
3 år 1,75 %
4 år 1,83 %
5 år 1,85 %
7 år 2,43 %
10 år 2,85 %
Räntorna för bolån är senast ändrad: 2019-12-30

Det här påverkas din bolåneränta av

  • det allmänna ränteläget
  • din beräknade förmåga att betala tillbaka lånet
  • vilken säkerhet du har för lånet
  • hur högt lånet är i förhållande till värdet på bostaden

Genomsnittsränta

Här kan du se genomsnittsräntan för botten- och topplån med olika bindningstider som våra kunder betalat under månaden som gått. Snitträntan uppdateras den femte arbetsdagen varje månad.

Genomsnittsränta

Bolåneräntans bindningstid

Ditt bolån kan bindas med fast ränta från 3 månader upp till 10 år. Räntesatsen är då bestämd under den bindningstid du väljer. Du kan sprida riskerna genom att dela upp lånet i flera delar och välja olika bindningstider. Lånen läggs då om vid olika tidpunkter.

Rörlig ränta

Rörlig ränta innebär att räntesatsen ändrar sig efter ränteläget på marknaden. Det innebär att kostnaden för ditt lån kan ändra sig och bli högre eller lägre utifrån ränteläget.

3-månaders ränta

Räntan är bunden tre månader i taget även om den ofta kallas för rörlig ränta. Var tredje månad förlängs lånet automatiskt och dagsaktuell ränta sätts för den nya perioden. Räntan kan bindas för längre perioder om du vill.

Fast ränta med längre bindningstider

Fast ränta innebär att räntesatsen är lika under hela räntebindningsperioden. Du kan välja att binda räntan mellan ett till tio år och vet då exakt hur mycket du kommer att betala för lånet under den perioden. När det är dags att förlänga lånet på nytt väljer du hur länge du vill binda räntan för nästa period.

Blandade bindningstider

Du kan dela upp lånet i flera delar och välja olika bindningstider. Riskerna sprids då så att inte alla lån läggs om samtidigt. Om du väljer 3-månaders bindningstid har du stor frihet men räntan kan variera mycket. Bunden ränta är ofta dyrare än rörlig ränta, men ger å andra sidan en trygghet i att du i förväg vet hur stor räntekostnaden blir.

Effektiv ränta

Effektiv ränta är kostnaden för en kredit där både ränta, amortering och avgifter ingår. Den uttrycks som en årlig räntesats på själva kreditbeloppet. När du ska jämföra olika räntor är det viktigt att titta efter den effektiva räntan som annars kan uttryckas på många olika sätt.

Exempel på effektiv ränta för bolån

Den effektiva räntan blir 2,02 procent, beräknat på en miljon kronor och en ränta på 2 procent med tre månaders bindningstid.

Exemplet är beräknat med automatisk månadsbetalning, en rak amortering på 50 år (två procent per år), uppläggningsavgift 700 kronor. Med ränteexemplet från 2016-12-09 blir det sammanlagda beloppet att betala 1 421 164 kronor och den första inbetalningen 4 034 kronor.

Ränteskillnadsersättning

Om du vill lösa ditt bolån i förtid innan bindningstiden gått ut och har en bunden ränta, kan du behöva betala en så kallad ränteskillnadsersättning. Vi hjälper dig att räkna ut vad beloppet blir. Du kan också göra en uträkning på Konsumenternas Bank- och finansbyrås webbplats.

Räntebladet – läs vår senaste prognos

Varje kvartal publicerar Länsförsäkringar en boränteprognos. Den baseras på vår marknadssyn och ett genomsnitt av boräntemarknadens listräntor. Dessutom ger vi några tips på vägen kring hur du kan tänka när du väljer bindningstid på dina bolån.

Här hittar du vårt senaste Ränteblad