Amortering

Ett bra sparande

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Amortering, ett bra sparande

Att betala av på bolånet är ett bra sparande. Dina räntekostnader minskar samtidigt som du skapar utrymme för att kunna låna till exempel när det är dags att renovera. En tumregel är att amortera av lån utan säkerhet i första hand, då de har högre ränta och när du betalat av dem kan det bli betydande förändringar i din ekonomi.

Rak amortering

Rak amortering innebär att du betalar av på lånet med lika stort belopp varje månad oavsett hur stor skulden är. Allt eftersom du betalar av på lånet blir räntekostnaden lägre.

Extra amortering

Får du oväntat pengar över kan det vara bra att extraamortera på ditt bolån för att sänka räntekostnaden.

 

Räkneexempel 1 – återbetalning av bolån

 1. Du köper en bostad för 1 miljon kronor.
 2. Kontantinsatsen är 15 procent, det vill säga 150 000 kronor och du lånar 850 000 kronor.
 3. Amorteringen är 2 procent på 850 000 kronor, det vill säga 17 000 kronor per år eller 1 417 kronor per månad (antal amorteringstillfällen vid månatlig amortering 360 stycken).
 4. Om du följer den amorteringsplanen har du amorterat 510 000 kronor under löptiden som är 30 år och har kvar en skuld på 340 000 kronor.

Räkneexempel 2 – återbetalning av bolån

 1. Du köper en bostad för 1 miljon kronor.
 2. Kontantinsatsen är 30 procent, det vill säga 300 000 kronor och du lånar 700 000 kronor.
 3. Amorteringen är 1 procent på 700 000 kronor, det vill säga 7 000 kronor per år eller 583 kronor per månad (antal amorteringstillfällen vid månatlig amortering 360 stycken).
 4. Om du följer den amorteringsplanen har du amorterat 210 000 kronor under löptiden som är 30 år och har kvar en skuld på 490 000 kronor.

Amorteringskrav

Din amortering beräknas utifrån hur mycket du lånar i förhållande till vad bostaden är värd och din inkomst. 

Om du lånar
Din amortering
Din amortering om du lånar mer än 4,5 gånger hushållets årsinkomst per år före skatt (brutto)
Över 70 procent av bostadens värde   2 procent per år av hela lånebeloppet 3 procent per år av hela lånebeloppet

50–70 procent av bostadens värde

1  procent per år av hela lånebeloppet 2 procent per år av hela lånebeloppet 

Under 50 procent av bostadens värde

0 procent, det finns inga krav på amortering  1 procent per år av hela lånebeloppet

Utöka bolån

Har du redan ett lån som du vill utöka, om du exempelvis ska renovera fungerar det så här:

 • Vill du utöka ett lån som du tagit efter 1 juni 2016, beräknas din amortering enligt amorteringskraven.
 • Vill du utöka ett lån som du tagit före 1 juni 2016, kan du välja ett tilläggslån som amorteras på max 10 år.

Flytta lånen till oss

Du är välkommen att flytta dina lån till oss, så här fungerar det:

 • Om du utökat eller tagit ett nytt lån efter 1 juni 2016 har din bostad fått ett amorteringsgrundande värde. På det värdet beräknas din amortering, så när du flyttar ditt lån till oss tar du med dig det amorteringsgrundande värdet. Utökar du lånet i samband med flytten kan amorteringsbeloppet bli högre.

Räkneexempel för amorteringskrav

Om du lånar 85 procent av bostadens värde

Bostadens värde: 3 000 000 kr 
Ditt lån: 2 550 000 kr 
Din belåningsgrad: 85 %  

Hushållets totala bruttoinkomst: 
60 000 kr x 12 mån = 720 000 kr

Skuldkvot: 3,5
Amorteringskrav: 2 % 
Kronor per månad: 4 250 kr

Om du lånar mer än 4,5 gånger av hushållets totala bruttoinkomst/år

Bostadens värde: 3 000 000 kr
Ditt lån: 2 550 000 kr
Din belåningsgrad: 85 %
Hushållets totala bruttoinkomst:
47 000 kr x 12 mån = 564 000 kr

Skuldkvot: 4,52
Amorteringskrav: 3 %
Kronor per månad: 6 375 kr

Om du lånar 70 procent av bostadens värde

Bostadens värde: 3 000 000 kr 
Ditt lån: 2 100 000 kr 
Din belåningsgrad: 70 %  

Hushållets totala bruttoinkomst: 
40 000 kr x 12 mån = 480 000 kr

Skuldkvot: 4,4
Amorteringskrav: 1 % 
Kronor per månad: 1 740 kr

Om du lånar mer än 4,5 gånger av hushållets totala bruttoinkomst/år

Bostadens värde: 3 000 000 kr
Ditt lån: 2 100 000 kr

Din belåningsgrad: 70 %
Hushållets totala bruttoinkomst: 38 500 kr x 12 mån = 462 000 kr

Skuldkvot: 4,54
Amorteringskrav: 2 %
Kronor per månad: 3 500 kr

Om du lånar 50 procent av bostadens värde

Bostadens värde: 3 000 000 kr 
Ditt lån: 1 500 000 kr 
Din belåningsgrad: 50 %  

Hushållets totala bruttoinkomst: 
40 000 kr x 12 mån = 480 000 kr

Skuldkvot: 3,1
Amorteringskrav: inget krav 
Kronor per månad: 0 kr

Om du lånar mer än 4,5 gånger av hushållets totala bruttoinkomst/år

Bostadens värde: 3 000 000 kr
Ditt lån: 1 500 000 kr
Din belåningsgrad: 50 %
Hushållets totala bruttoinkomst: 
27 000 kr x 12 mån = 324 000 kr

Skuldkvot: 4,63
Amorteringskrav: 1 %
Kronor per månad: 1 250 kr

Skuldkvoten räknas fram genom att dela hushållets totala bolån med hushållets bruttoinkomst per år.


Varför ska jag amortera?

Låg ränta och trygg framtid
1.

Nu när ränteläget är lågt finns det ofta ett större utrymme att amortera regelbundet vilken kan gynna dig när räntan går upp igen.

Förändringar kan komma plötsligt
2.

Vad händer om du skulle få en förändrad inkomst? Genom att regelbundet betala av ditt lån skapar du förutsättningar för att hantera högre räntekostnader. Din ekonomiska situation kan förändras markant om du blir sjuk, arbetslös eller går i pension.


Vanliga frågor och svar om amortering

 • Försäkringar

  Beloppet du ska amortera beräknas utifrån hur mycket du lånar i förhållande till vad bostaden är värd och din bruttoinkomst och gäller när du tar ett nytt bolån eller utökar dina befintliga bolån.

  • Om belåningsgraden är över 70 procent av värdet på din bostad måste du amortera 2 procent per år på den totala skulden.
  • Om belåningsgraden är mellan 50-70 procent måste du amortera 1 procent per år på din totala skuld.
  • Om belåningsgraden är 50 procent eller lägre finns inget lagkrav att amortera men vi rekommenderar alltid att du amorterar.
  • Om du lånar mer än 4,5 gånger hushållets årsinkomst per år före skatt utökas amorteringen med 1 procent av din totala skuld.
  • Om du utökar dina befintliga lån med ett så kallat tilläggslån, ska du amortera enligt amorteringskraven, eller maximalt inom 10 år.

  Hjälpte det här svaret dig? 27 av 41 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  De gäller alla som tar ett nytt bolån eller som utökar sina befintliga lån. 


  Hjälpte det här svaret dig? 12 av 33 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Om du vill flytta ett befintligt bolån till oss gäller de amorteringskrav som du har i dagsläget. Din nuvarande bank hjälper dig att ta fram amorteringsunderlaget som vi behöver för att kunna erbjuda dig samma villkor.


  Hjälpte det här svaret dig? 47 av 108 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Om du vill höja ditt bolån gäller nuvarande amorteringskrav. 


  Hjälpte det här svaret dig? 11 av 26 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Om du kommer i en situation som påverkar dina ekonomiska förutsättningar att amortera, till exempel arbetslöshet, sjukskrivning eller en nära anhörigs bortgång, vill vi gärna prata med dig för att hitta en bra lösning och se vad vi kan göra för att du ska kunna få avstå eller minska din amortering under en period.


  Hjälpte det här svaret dig? 21 av 31 har fått hjälp av svaret

Mer om bolån

Bolåneräntor

Fast eller rörlig ränta? Här får du all information du kan behöva om bolåneräntor.

Låna på huset

Behöver du bygga om eller renovera - Utöka ditt bolån, renovera

Planerar du att renovera bostaden eller bygga ut? Passa på att utöka ditt bolån hos oss.

Kontakta oss

Du är alltid välkommen att kontakta oss för att diskutera ett låneupplägg som passar just din ekonomi. Våra licensierade rådgivare hjälper dig hela vägen till ett tryggt boende.

Kontakta oss