Amortering och amorteringskrav

Att betala av på bolånet är ett bra sparande. Dina räntekostnader minskar samtidigt som du skapar utrymme för att kunna låna till exempel när det är dags att renovera. En tumregel är att amortera av lån utan säkerhet i första hand.

Amorteringskrav

Din amortering beräknas utifrån hur mycket du har i bolån i förhållande till vad bostaden är värd och din inkomst. 

Om du lånar
Din amortering
Din amortering om du lånar mer än 4,5 gånger hushållets årsinkomst per år före skatt (brutto)
Över 70 procent av bostadens värde   2 procent per år av hela lånebeloppet 3 procent per år av hela lånebeloppet

50–70 procent av bostadens värde

1  procent per år av hela lånebeloppet 2 procent per år av hela lånebeloppet 

Under 50 procent av bostadens värde

0 procent, det finns inga krav på amortering  1 procent per år av hela lånebeloppet

Amorteringsgrundande värde

När du tar ett nytt bolån får din bostad ett amorteringsgrundande värde, vilket kom i och med de nya amorteringskraven som infördes den 1 juni 2016. Detta värde grundas din amortering på i fem år, även om marknadsvärdet rör sig uppåt eller nedåt under perioden.

Ändra amortering efter fem år

Om det är fem år sedan ditt amorteringsgrundande värde sattes kan du kontakta oss för att se över ditt värde och därmed eventuellt göra en justering av din amortering. Det gör du genom att skriva ett meddelande på Mina sidor.

 1. Logga in på Mina sidor eller i appen och gå till Meddelanden. Du hittar dessa när du klickar på kuvertsymbolen eller i menyn under Kontakta oss.
 2. Klicka på Skriv nytt.
 3. På Välj område väljer du Bank.
 4. Skriv ”Amorteringskravet 5 år” som rubrik.
 5. I Meddelandet noterar du vad orsaken är till önskemålet om ändring av amortering.
 6. Klicka på Skicka.

När vi har tagit emot din förfrågan kommer vi att kontakta dig.

Räkneexempel för amorteringskrav

Bostadens värde: 3 000 000 kr 
Ditt lån: 2 550 000 kr 
Din belåningsgrad: 85 %  

Hushållets totala bruttoinkomst: 
60 000 kr x 12 mån = 720 000 kr

Skuldkvot: 3,5
Amorteringskrav: 2 % 
Kronor per månad: 4 250 kr


Om du lånar mer än 4,5 gånger av hushållets totala bruttoinkomst/år

Bostadens värde: 3 000 000 kr
Ditt lån: 2 550 000 kr
Din belåningsgrad: 85 %
Hushållets totala bruttoinkomst:
47 000 kr x 12 mån = 564 000 kr

Skuldkvot: 4,52
Amorteringskrav: 3 %
Kronor per månad: 6 375 kr

Skuldkvoten räknas fram genom att dela hushållets totala bolån med hushållets bruttoinkomst per år.

Bostadens värde: 3 000 000 kr 
Ditt lån: 2 100 000 kr 
Din belåningsgrad: 70 %  

Hushållets totala bruttoinkomst: 
40 000 kr x 12 mån = 480 000 kr

Skuldkvot: 4,4
Amorteringskrav: 1 % 
Kronor per månad: 1 740 kr

Om du lånar mer än 4,5 gånger av hushållets totala bruttoinkomst/år

Bostadens värde: 3 000 000 kr
Ditt lån: 2 100 000 kr

Din belåningsgrad: 70 %
Hushållets totala bruttoinkomst: 38 500 kr x 12 mån = 462 000 kr

Skuldkvot: 4,54
Amorteringskrav: 2 %
Kronor per månad: 3 500 kr

Skuldkvoten räknas fram genom att dela hushållets totala bolån med hushållets bruttoinkomst per år.

Bostadens värde: 3 000 000 kr 
Ditt lån: 1 500 000 kr 
Din belåningsgrad: 50 %  

Hushållets totala bruttoinkomst: 
40 000 kr x 12 mån = 480 000 kr

Skuldkvot: 3,1
Amorteringskrav: inget krav 
Kronor per månad: 0 kr

Om du lånar mer än 4,5 gånger av hushållets totala bruttoinkomst/år

Bostadens värde: 3 000 000 kr
Ditt lån: 1 500 000 kr
Din belåningsgrad: 50 %
Hushållets totala bruttoinkomst: 
27 000 kr x 12 mån = 324 000 kr

Skuldkvot: 4,63
Amorteringskrav: 1 %
Kronor per månad: 1 250 kr

Skuldkvoten räknas fram genom att dela hushållets totala bolån med hushållets bruttoinkomst per år.

Rak amortering

Rak amortering innebär att du betalar av på lånet med lika stort belopp varje månad oavsett hur stor skulden är. Allt eftersom du betalar av på lånet blir räntekostnaden lägre.

Extra amortering

Får du oväntat pengar över kan det vara bra att extraamortera på ditt bolån för att sänka räntekostnaden.

Räkneexempel 1 – återbetalning av bolån

 1. Du köper en bostad för 1 miljon kronor.
 2. Kontantinsatsen är 15 procent, det vill säga 150 000 kronor och du lånar 850 000 kronor.
 3. Amorteringen är 2 procent på 850 000 kronor, det vill säga 17 000 kronor per år eller 1 417 kronor per månad (antal amorteringstillfällen vid månatlig amortering 360 stycken).
 4. Om du följer den amorteringsplanen har du amorterat 510 000 kronor under löptiden som är 30 år och har kvar en skuld på 340 000 kronor.

Räkneexempel 2 – återbetalning av bolån

 1. Du köper en bostad för 1 miljon kronor.
 2. Kontantinsatsen är 30 procent, det vill säga 300 000 kronor och du lånar 700 000 kronor.
 3. Amorteringen är 1 procent på 700 000 kronor, det vill säga 7 000 kronor per år eller 583 kronor per månad (antal amorteringstillfällen vid månatlig amortering 360 stycken).
 4. Om du följer den amorteringsplanen har du amorterat 210 000 kronor under löptiden som är 30 år och har kvar en skuld på 490 000 kronor.

Utöka bolån

Har du redan ett lån som du vill utöka, om du exempelvis ska renovera fungerar det så här:

 • Vill du utöka ett lån som du tagit efter 1 juni 2016, beräknas din amortering enligt amorteringskraven.
 • Vill du utöka ett lån som du tagit före 1 juni 2016, kan du välja ett tilläggslån som amorteras på max 10 år.

Läs mer om att utöka ditt lån

Flytta lånen till oss

Om du utökat eller tagit ett nytt lån efter 1 juni 2016 har din bostad fått ett amorteringsgrundande värde. På det värdet beräknas din amortering, så när du flyttar ditt lån till oss tar du med dig det amorteringsgrundande värdet. Utökar du lånet i samband med flytten kan amorteringsbeloppet bli högre.

Ansök om att flytta ditt lån till oss

Varför ska jag amortera?

Låg ränta och trygg framtid
1.

Nu när ränteläget är lågt finns det ofta ett större utrymme att amortera regelbundet vilken kan gynna dig när räntan går upp igen.

Förändringar kan komma plötsligt
2.

Vad händer om du skulle få en förändrad inkomst? Genom att regelbundet betala av ditt lån skapar du förutsättningar för att hantera högre räntekostnader. Din ekonomiska situation kan förändras markant om du blir sjuk, arbetslös eller går i pension.

 • Om du hamnar i en situation som påverkar dina ekonomiska förutsättningar att amortera, till exempel arbetslöshet, sjukskrivning eller en nära anhörigs bortgång, vill vi gärna prata med dig för att hitta en bra lösning och se vad vi kan göra för att du ska kunna få avstå eller minska din amortering under en period.

  Kontakta oss så hjälper vi dig


  Hjälpte det här svaret dig? 49 av 83 har fått hjälp av svaret