Så påverkas dina bolån av räntehöjningar

Bolåneräntorna är på väg uppåt till följd av Riksbankens höjning av styrräntan. Här ser du vad det innebär för din månadskostnad och får tips på hur du kan tänka för att planera din ekonomi när räntan stiger.

Inflationen ligger bakom räntehöjningen

Vi har just nu en inflation på en hög nivå som fortsätter att stiga. För att dämpa inflationen meddelade Riksbanken att de höjer styrräntan med 1 procentenhet till 1,75 procent från 21 september 2022, vilket kommer att innebära höjningar av bolåneräntorna och påverka din månadskostnad.

Samtidigt har utsikterna för tillväxten i den svenska ekonomin försämrats. Även priserna på el, drivmedel och mat har stigit kraftigt.

Hur hög kommer räntan att bli?

Du som har en rörlig ränta, tremånadersränta, bör räkna med att den stiger med lika mycket som Riksbankens höjning – alltså med 1 procentenhet. En procentenhet högre ränta innebär cirka 583 kronor mer i ränta per miljon du har lånat efter ränteavdrag. I vår prognos räknar vi dessutom med att styrräntan kommer att höjas ytterligare under hösten, vilket gör att du som bolånetagare kan räkna med en rörlig bolåneränta kring 4 procent mot slutet av 2022.

Ta del av vår prognos för bolåneräntor

Hur förändras min månadskostnad?

I vår boendeprognos kan du se hur din månadskostnad förändras när boräntan höjs. Testa att lägga in olika räntor för att få en prognos. Du kan också lägga in din elkostnad för att se hur även den påverkar din totala ekonomi.

Gör en boendeprognos

Ska jag binda mina bolån?

Försök att avgöra om du tror att den rörliga räntan (tremånadersräntan) kommer att bli högre eller lägre än vad de bundna räntorna är just nu.

Räntor med längre bindningstider ligger idag högre än tremånadersräntor. Men om du är orolig över stigande räntor kanske det är värt att binda dem och betala en något högre ränta. Tänk då på att du ofta måste betala så kallad ränteskillnadsersättning om du ska flytta och behöver lösa lånet i förtid.

Mer om bindningstider och hur du kan tänka

Annat blir också dyrare

Det är inte bara stigande räntor som drabbar hushållen just nu. Stigande priser på el, livsmedel och drivmedel gör att lönen ska räcka till mycket. Det är därför hög tid att försöka räkna lite framåt och fundera på vilka marginaler som finns i din ekonomi.

Tips för att spara el och pengar

I vår app du får hjälp med att sammanställa dina månatliga utgifter i olika kategorier. Det kan göra det lättare att se vad just ditt hushåll lägger mycket pengar på. Under hösten kan det vara värt att fundera på vad som är absolut nödvändiga utgifter och vad du kanske måste avstå under en period med högre utgifter.

Fler spartips

Måste jag amortera på bolånet?

Samma amorteringsregler som tidigare gäller. Du behöver amortera på ditt bolån om din belåningsgrad (bolånets storlek i förhållande till din bostads värde) är större än 50 procent eller om din skuldkvot (bolånens storlek i förhållande till din inkomst) överstiger 4,5. Finns det särskilda skäl, som att du blivit arbetslös, kan du ha möjlighet till amorteringsfritt under en begränsad period. Vi gör då en prövning från fall till fall.