Hållbart samhälle

Vi har bestämt oss för att aktivt vara med och ta ansvar för ett tryggare samhälle. För att lyckas med det vill vi bidra till att människor får så bra förutsättningar som möjligt för att må bra och lyckas. Vårt sätt att ge tillbaka till framtiden.

Hållbart samhälle

Vi vill vara med och bidra till att fler barn och unga hamnar i innanförskap. För oss betyder det att barn och unga har god hälsa, en meningsfull fritid och förutsättningar att klara sin skolgång. Möjligheterna ska vara lika i hela vårt område. Det innebär i praktiken att vi stöttar, samarbetar och skapar engagemang med organisationer, föreningar och verksamheter som på olika sätt bidrar till innanförskap – och i förlängningen ett tryggare samhälle.

Varför är det viktigt för ett lokalt och kundägt försäkringsbolag att ta extra samhällsansvar för barn och unga?

Vår tanke om innanförskap för barn och unga är en långsiktigt skadeförebyggande tanke. Genom att fler unga får chansen till en trygg uppväxt som leder till att de klarar behörighet till gymnasiet så riskerar färre att hamna i utanförskap på olika sätt. Det kan handla om missbruk, arbetslöshet, kriminalitet eller psykisk ohälsa. Ju bättre samhällsutveckling vi ser i vårt område, ju färre skador kommer att drabba våra kunder. Vilket i sin tur gör det möjligt att fortsätta dela ut återbäring till våra försäkringskunder.