Hållbart samhälle

Vi har bestämt oss för att aktivt vara med och skapa en hållbar utveckling i vårt område. För att lyckas med det behöver vi bidra till att människor får så bra förutsättningar som möjligt att må bra och lyckas.

Vi vill vara med och bidra till att fler barn och unga hamnar i innanförskap. För oss betyder det att barn och unga har god hälsa, en meningsfull fritid och förutsättningar att klara sin skolgång. Möjligheterna ska vara lika i hela vårt område. Det innebär i praktiken att vi stöttar, samarbetar och skapar engagemang med organisationer, föreningar och verksamheter som på olika sätt bidrar till innanförskap – och i förlängningen ett tryggare samhälle.