Samhällsengagemang

Vårt samhällsengagemang

För oss är socialt ansvarstagande och samhällsengagemang allt annat än välgörenhet. Vi har bestämt oss för att aktivt vara med och skapa en hållbar utveckling i vårt område. För att lyckas med det behöver vi bidra till att människor får så bra förutsättningar som möjligt att må bra och lyckas.

Vi har valt att fokusera på de tre områdena ökat innanförskap, ökad psykisk och fysisk hälsa och ökad vuxennärvaro. Genom att ställa höga krav på oss själva, samarbeta med andra och påverka i det stora tar vi ansvar för vad vi lämnar vidare till våra kommande generationer.

För oss är det Närproducerad hållbarhet, med ett innehåll som gör skillnad på riktigt.


Lovande förebilder

Vi vet att det finns gott om föreningar i vårt område som aktivt jobbar för att bidra till en trygg och hållbar framtid för barn och ungdomar. Vi kallar dem Lovande Förebilder. Vi vill uppmuntra dessa goda insatser och delar därför årligen ut stipendiet Lovande Förebilder, på 10 000 kronor i alla våra kommuner, totalt 19 stycken.


Så jobbar vi för ökat innanförskap

Så arbetar vi i ditt område

Så jobbar vi för ökad psykisk och fysisk hälsa

Att ta ansvar betyder allt för oss

Så jobbar vi för ökad vuxennärvaro

Vad är du mest stolt över i vårt hållbarhetsarbete?

– Hållbarhetskopplingen mellan jobbet och fritiden var inte lika tydlig för mig innan jag började här. Här är hållbarhetsfrågorna centrala, vilket gjort mig mer medveten. Att höra kollegorna prata om hållbarhet gör mig extra stolt. Det känns gött i magen att vara en del av det arbetet. Frida Turesson (HR-specialist)

Engagemang i det lokala samhället

Starkt engagemang i det lokala samhällets utveckling och tillväxt

Vi har sedan lång tid tillbaka ett engagemang i det lokala samhällets utveckling och tillväxt.

I hela Sverige stödjer och samarbetar vi aktivt med lokala organisationer, föreningsliv, idrottsrörelser och näringsliv. Under lång tid har syftet varit att skapa individuell trygghet genom att erbjuda försäkringar. Men parallellt med det har en viktig del av arbetet också handlat om att minska risker och skapa trygghet där människor lever, arbetar och är aktiva. Insatser som gynnar inte bara de egna kunderna utan hela samhället.

Dessutom bedriver vi ett aktivt förebyggande samhällsarbete för att skapa så goda levnadsvillkor som möjligt för människorna i länet. Omsorgen om det lokala samhället syns både i den långsiktiga omsorgen om pensionsspararnas pengar och i bankerbjudandets lokala prägel.

Vi satsar också långsiktigt genom att bidra till forskning som syftar till ökad individuell trygghet och minskade risker i samhället.

Läs mer om Länsförsäkringars Forskningsfond