Våra samarbeten inom hållbarhet

Vi på Länsförsäkringar Älvsborg stöttar varje år ett stort antal projekt som bidrar till ökad trygghet och en bättre tillvaro för barn och unga i vårt område. Här är några av våra aktiva samarbeten under 2021-2022.

Våra samarbeten inom hållbarhet

Vi stöttar entreprenörskap i vårt område

Vi tror att entreprenörskap är en viktig pusselbit för att skapa en bra och intressant uppväxtmiljö i hela vårt område. Därför samarbetar vi med Ung Företagsamhet Älvsborg och Ung Företagsamhet Fyrbodal för att så många elever som möjligt ska kunna ha möjlighet att starta och driva sina första företag. I samarbetet med UF Älvsborg har även riktat in en insats mot grundskoleelever på Norrby och Hässleholmen i Borås.
Läs mer om UF Fyrbodal här och UF Älvsborg här.

Vi stöttar Bris och deras arbete med barn och unga

Barn och ungas välmående ligger oss varmt om hjärtat. Barnens rätt i samhället är en barnrättsorganisation som jobbar för ett bättre samhälle för barn. I vårt område gör Bris skolbesök och berättar om sin verksamhet i kommuner med låg behörighet till gymnasiet. Läs mer om Bris här

Vi stöttar mentorsverksamhet i Trollhättan

Vi stöttar verksamheten Näktergalen tillsammans med Högskolan Väst och Trollhättans stad. Näktergalen är en verksamhet som gör det möjligt för barn i Trollhättan att få en mentor som är student på Högskolan Väst. Mentorer och elever träffas och utbyter erfarenheter och lär sig om livet. Läs mer om Näktergalen här.

Vi stöttar IFK Trollhättans arbete med unga

Vi stöttar IFK Trollhättan och deras arbete med barn och unga i området runt Kronogården och Lextorp i Trollhättan. IFK Trollhättan fungerar som ett nav i fritidsverksamheten i området, både stöttar initiativ och driver engagemang i området. Sedan flera år arrangerar föreningen en cykelkurs för mammor, där Länsförsäkringar Älvsborg stöttar med cyklar och hjälmar. Läs mer om IFK Trollhättan här.

Vi stöttar högskolorna i vårt område

Vi är mycket stolta över våra två högskolor i Borås och Trollhättan. Utbildningen och forskningen som bedrivs vid Högskolan Borås och Högskolan Väst bidrar till att vi alla förstår vår omvärld lite mer – och bidrar med kunskap till framtiden. Vi samarbetar med våra högskolor genom att dela ut stipendier till studenters extra bra examensuppsatser. Läs mer om Högskolan Borås här och Högskolan Väst här.

Vi stöttar fritidsgård för hbtq-ungdomar

Vi stöttar RFSL Sjuhärad och ”queer ungdomsgård”. Samarbetet möjliggör att de ska kunna säkerställa bemanning och material för att fortsätta hålla ungdomsgården öppen för ungdomar.

RFSL Sjuhärad är en ideell förening som arbetar för att homosexuella, bisexuella och transpersoner, samt andra personer med queera uttryck och identiteter, ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som andra.
Läs mer om RFSL Sjuhärad här.

Vi skänker reflexvästar till förskolor

Våra barn är det dyrbaraste vi har. Sedan flera år tillbaka skänker vi reflexvästar till förskolor i vårt område, för att öka säkerheten på och kring förskolorna i vårt område. Under 2021 delade vi ut 15 720 reflexvästar till 240 förskolor i vårt område.

Vi stöttar ungdomar till ökad självkänsla i Nödinge

Vi stöttar projektet My Attitude i Nödinge i Ale kommun. Det är en samverkan mellan föreningslivet, näringslivet, polisen och kommunens verksamheter. Genom träffar och aktiviteter för grupper med ungdomar som riskerar att hamna i utanförskap skapas positiva självbilder och ökad studiemotivation. Målet med treårsprojektet är att ta fram en modell som kan användas i andra kommuner med liknande utmaningar.

Läs mer om My Attitude här.

Vi stöttar familjer med en förälder i fängelse

I Sverige finns det ungefär 30 000 barn som har en förälder i fängelse eller frivård. Vi stöttar Erikshjälpen och Räddningsmissionen kring Solrosen i Borås. Det är en verksamhet som erbjuder stöd på olika sätt till barn och anhöriga med en frihetsberövad förälder.

Läs mer om Solrosens verksamhet här

Vi stöttar fotbollsfritids på Norrby

Vi tror på att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid och vuxna förebilder i hela vårt område. Därför stöttar vi Norrby IF:s arbete med fotbollsfritids i stadsdelen Norrby i Borås, för barn och unga på Norrby. Läs mer om Norrby IF här.

Vi stöttar IF Elfsborgs samhällsinsatser i Vi Tillsammans

Vi stöttar föreningen IF Elfsborg satsar mycket på att jobba med samhällsansvar, under parollen Vi Tillsammans. Där samarbetar föreningen med skolor, organisationer och företag för att skapa ett bättre samhälle där fler känner sig inkluderade istället för exkluderade. Läs mer om arbetet här.

Vi stöttar barns trafiksäkerhet

Vi är med som en partner till Trafikkalendern, ett utbildningsmaterial som delas ut i skolorna i årskurserna F-6 i elva kommuner i vårt område. Eleverna deltar enskilt eller klassvis i säsongsanpassade uppgifter med tema trafik. Läs mer om Trafikkalendern och var den finns här.

Vi stöttar trygga kvällar i Vänersborg

Vi stöttar det kommunala trygghetsprojektet Polarna i Vänersborg där ungdomar och ledare rör sig i miljöer där ungdomar rör sig under helgkvällar. Målet är att skapa trygghet och förebilder för unga i Vänersborg.

Vi stöttar UngDomare

Vi stöttar projektet UngDomare tillsammans med flera andra länsförsäkringsbolag och de regionala fotbollsförbunden. Projektet syftar till att synliggöra och stärka unga domare i deras många gånger utsatta roller. Dessutom är vi med och delar ut pris till årets unga domare.

Vi stöttar projekt för jämställd och likvärdigt föreningsliv

Vi stöttar föreningar som har projekt som leder mot mer jämställt föreningsliv. Därför stöttar vi flera föreningar som har projekt för att fånga grupper som inte är representerade i samma utsträckning i föreningslivet. Där stöttar vi bland annat Vänersborgs FK, Borås Basket och Borås Fältrittklubb.

Vi är även engagerade styrelsen i Brandskyddsföreningen Väst