Läxhjälp för ökad gymnasiebehörighet

Att klara betygen i nionde klass är en viktig faktor för innanförskap. Det ökar chanserna till fortsatta studier och att eleverna senare får jobb och klarar sig bra i samhället. Därför samarbetar vi med Destination Gymnasiet och Stiftelsen Läxhjälpen.

2021 var det 16 000 ungdomar som gick ut nionde klass utan de betyg som ger dem behörighet att söka till gymnasieskolan. Runt 15 procent av ungdomarna går ut grundskolan utan möjlighet att söka gymnasieutbildning.

Utan behörighet till gymnasieskolan ökar trösklarna för att få jobb och samtidigt ökar riskerna för att hamna i utanförskap, något som är dåligt både för individen och för samhället. En viktig del av vårt hållbarhetsarbete är därför att stötta Destination Gymnasiet och Stiftelsen Läxhjälpen, organisationer som jobbar aktivt med att hjälpa unga i vårt område att klara skolan.

Destination Gymnasiet

Vi är stolta över att sedan flera år tillbaka stötta Destination Gymnasiet i Borås, som jobbar med läxhjälp och studiestöd i matematik till niondeklassare i Borås. Studierna bedrivs på söndagar i Nordiska Textilakademins lokaler i Simonsland. Studiegrupperna handleds av studiecoacher med kvalificerad ämneskunskap, ofta högskolestudenter. Varje år hjälper studiecoacherna ett 60-tal unga att klara betygen i matematik.

Sedan starten 2015 så har i snitt 90 procent av eleverna gått ut högstadiet med godkända betyg i matematik.

Läs mer om Destination gymnasiet här.

Stiftelsen Läxhjälpen

Sedan våren 2021 så samarbetar vi med Stiftelsen Läxhjälpen kring läxläsning på skolorna Sylteskolan och Slättbergsskolan i Trollhättans kommun. Stiftelsen Läxhjälpen bedriver läxläsning på 90 skolor runt om i Sverige för elever som riskerar att inte klara betygen i nionde klass.

I Trollhättan går 30 elever i Läxhjälpens program, unga som ligger långt ifrån eller på gränsen till att inte få behörighet till gymnasiet. Lärarna är avlönade högskole- och universitetsstudenter. Läxhjälpen skriver kontrakt och studieplaner med eleverna. Grupperna ses två gånger i veckan, tre timmar varje gång.

55 procent av eleverna i Läxhjälpens första grupp i Trollhättan blev behöriga att söka nationellt program på gymnasiet.

Läs mer om Läxhjälpen här.