Ansökan om sponsring

Länsförsäkringar Älvsborg är ett lokalt bolag. Vi som jobbar här bor där du bor. Det innebär att vi bryr oss lite extra om vårt gemensamma samhälle. Föreningslivet är betydelsefullt för vår region och genom sponsring tror vi att vi bidra till en meningsfull fritid för barn och ungdomar.

Varför sponsrar vi?

Länsförsäkringar Älvsborg har en vision som lyder "tillsammans skapar vi trygghet och förverkligar drömmar". Det är en ledstjärna när det gäller för affärsverksamhet men innebär också att vi känner ett större ansvar än att förmedla produkter och tjänster. Genom sponsring bidrar vi till en meningsfull framtid i hela vårt område, i sammanlagt 19 kommuner. Det är helt naturligt för oss som ett lokalt, kundägt bolag.

Vad sponsrar vi?

Vi sponsrar ungdomsidrott och kulturella evenemang som vänder sig till barn och unga. Vi sponsrar inte elitidrott, motorsport, kampsport eller extremsport. Vi sponsrar enbart om vårt bidrag når både tjejer och killar.

Vi är en FairPayer!

Vårt mål är att vår sponsring ska vara jämnt fördelad mellan tjejer och killar. För att nå dit har vi tagit hjälp av stiftelsen FairPay som jobbar nationellt med jämställd sponsring. Vi är stolta över att vara en partner till FairPay, särskilt eftersom vi är det första företaget i vår region som blivit certifierade genom FairPay.

Ansökan om sponsring

Ni som förening kan ansöka om sponsring året om men vi hanterar ansökningarna under två perioder per år, oktober och maj.

Om du har frågor gällande vår sponsring eller samarbeten över 10 000 kronor kontakta sponsringalvsborg@lansforsakringar.se.

Välkommen med er ansökan!