Hållbarhet & forskning

Närproducerad hållbarhet

När vi investerar gör vi det ansvarsfullt. Våra arbetsplatser ska vara attraktiva. Och försäkrings- och sparprodukterna hållbara. Vi skapar trygghet, har ett långsiktigt samhällsengagemang och tar ansvar för klimat och miljö. Dessutom hjälper vi till att förebygga skador på person och egendom. Vi kallar det närproducerad hållbarhet. Svårare är det inte.

För att på riktigt vara med och skapa den världen, åtminstone här i Älvsborg krävs resurser, mod, handlingskraft och empati. Allt det där har vi. Vi har dessutom vanan att komma nära människan. Se behoven, förstå drömmarna, vägra acceptera orättvisor. Tillsammans kan vi. Enklare blir det inte.

 


Att ta ansvar betyder allt för oss!

Att bidra till ett hållbart samhälle betyder allt för oss. Kanske har det att göra med att vi är lokala och kundägda. För oss är därför allt som händer i vårt område viktigt för oss, oavsett hur stort eller litet det är. Självklart struntar vi inte allt det där andra, men vi börjar här. Just nu fokuserar vi särskilt på fyra områden där våra insatser kan göra skillnad. Behörighet till gymnasiet, psykisk hälsa, jämställdhet och klimatet. Klicka här för att läsa vad vi gör. Och varför det betyder allt för oss…En manusförfattare. 327 regissörer. En långfilm.

I initiativet United Directors kommer barn och ungdomar runtom i regionen att tillsammans skapa en film som har premiär på Göteborg Film Festival i januari. Filmens tema är “Statsministern lyssnar” och handlar om att ge barn en röst. Vad skulle de säga till statsministern om de fick chansen? Manus är skrivet av Netflix-aktuella Oskar Söderlund. Syftet med initiativet är att visa vad kreativ skärmtid kan leda till och att inspirera barn och ungdomar att använda sina skärmar på nya sätt.
Miljöarbete

Länsförsäkringars arbete med att minska antalet skador och minska effekterna av redan inträffade skador ger en stor positiv miljöeffekt. 

Samhällsengagemang

Omsorg som omfattar hela verksamheten

Engagemanget i människors vardag omfattar hela verksamheten – från sakförsäkringar till pensionssparande och banktjänster. Målet är alltid detsamma, att ge människor och företag förutsättningar att leva i ekonomisk trygghet.

Hållbarhetsredovisning

Länsförsäkringar AB:s avsikt är att hållbarhetsredovisningen, som är en del av årsredovisningen, ska ge en god bild av Länsförsäkringar AB:s ekonomiska, miljömässiga och sociala arbete och resultat. I de fall inget annat anges avser informationen hela Länsförsäkringar AB:s koncern. Du hittar tidigare hållbarhetsredovisningar i rapportarkivet.

Ansvarsfulla investeringar

Följer internationella konventioner

Länsförsäkringar investerar i bolag över hela världen. Övertygelsen är att de bolag som jobbar integrerat med ekonomi, miljö och sociala frågor kommer att vara de bästa investeringarna över tid.

Forskning

Bidrar till ökad trygghet i samhället

Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond stödjer vetenskaplig forskning som ligger nära människors vardagliga trygghet. Forskningen ska bidra till en ökad ekonomisk och fysisk trygghet i samhället och är en av delarna i Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället.

Mångfald och jämställdhet

Vi finns lokalt och nära våra kunder. Vi gör vad vi kan för att sätta oss in i och förstå deras vardag och därför är det viktigt för oss att ha medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter. Mångfald och jämställdhet hjälper oss i vår vision att skapa trygghet för människor oavsett livssituation.