Organisation och ledning

Organisation och ledning

Fullmäktige

Länsförsäkringar Uppsala är kundägt och det är genom fullmäktige som våra kunder har möjlighet att påverka bolagets framtid.

Fullmäktigeförsamlingen är det högsta beslutande organet i Länsförsäkringar Uppsala och utses av och bland delägarna inom varje fullmäktigedistrikt.  Läs mer om fullmäktige här.

Styrelse och företagsledning

Magnus Palsander - Ordförande

E-post: magnuspalsander@hotmail.se

Anna Romell Stenmark  - Vice ordförande

E-post: anna.romell.stenmark@lindahl.se

Ulrica Hedman

Vd Länsförsäkringar Uppsala

E-post: ulrica.hedman@lansforsakringar.se

Maria Kimby

E-post: maria.kimby@geosigma.se

Carin Sahlin

E-post: carin@bap.se

Ehsan Nasari

E-post: ehsan.nasari@populate.se

Magnus Monié

E-post: magnus.monie@gmail.com

Gunnar Rydvall

Personalrepresentant
E-post: gunnar.rydvall@lansforsakringar.se

Beniam Hesselbäck

Personalrepresentant
E-post: beniam.hesselback@lansforsakringar.se

 

Ulrica Hedman

Vd

Maria Jerhamre Engström

Försäkring och pension

Petter Eriksson

Tf. Bank och privatpension

Anders Hennig

Finans

Karin Stenbrink

Kommunikation

Martina Severinsson

HR, ekonomi, bolagsstöd, affärsservice

Bolagsstyrning

Årsredovisning

Läs mer om Länsförsäkringar Uppsalas verksamhet under det gångna året:

Årsredovisning

Bolagsordning

Länsförsäkringar Uppsala
Organisationsnummer 517600-9529
Box 2147
750 02 Uppsala
E-post: info.uppsala@lansforsakringar.se