Om oss

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Länsförsäkringar Uppsala

Vi finns nära

Vi som jobbar på Länsförsäkringar Uppsala bor där du bor, handlar i samma affärer, läser troligen samma tidningar och har samma väder som du. Vi hävdar att de som finns nära dig har lättare att engagera sig, förstå och hjälpa än de som befinner sig långt borta. Kanske är det därför som Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda kunder, enligt undersökningarna.

Allt för din trygghet

Länsförsäkringar Uppsala kan ordna det mesta som har med din trygghet att göra. Inte bara skydd för din familj och dina ägodelar, och inte bara det som har med pengar att göra, utan både och. Allt samlat på ett ställe.
Vi vill leva nära våra kunder och skapa trygghet genom livets alla skeden. Vill du veta mer om oss eller har frågor tveka inte att ta kontakt med oss.

Du äger oss

Är du kund hos Länsförsäkringar Uppsala är du också delägare. Vårt mål är inte att tjäna så mycket pengar som möjligt, utan att erbjuda ett bra skydd med prisvärda produkter och bra service. Blir det pengar över, går de tillbaka till dig som kund och delägare, antingen i form av återbäring eller att vi håller nere priserna.

Välkommen till Länsförsäkringar Uppsala!

Länsförsäkringar Uppsala
Organisationsnummer 517600-9529
Box 2147
750 02 Uppsala
E-post: info.uppsala@lansforsakringar.se


Organisation och ledning

Fullmäktige

Länsförsäkringar Uppsala är kundägt och det är genom fullmäktige som våra kunder har möjlighet att påverka bolagets framtid.

Fullmäktigeförsamlingen är det högsta beslutande organet i Länsförsäkringar Uppsala och utses av och bland delägarna inom varje fullmäktigedistrikt.  Läs mer om fullmäktige här.


Styrelse

Bengt-Erik Jansson - Ordförande

E-post: bengt-erik.jansson@lansforsakringar.se

Anna Romell Stenmark  - Vice ordförande

E-post: anna.romell.stenmark@lindahl.se

Ulrica Hedman

Vd Länsförsäkringar Uppsala

E-post: ulrica.hedman@lansforsakringar.se

Maria Kimby

E-post: maria.kimby@geosigma.se

Magnus Palsander 

E-post: magnus.palsander@lrfkonsult.se

Carin Sahlin

E-post: carin@bap.se

Ehsan Nasari

E-post: ehsan.nasari@populate.se

Magnus Monié

E-post: magnus.monie@gmail.com

Camilla Aspius

Personalrepresentant
E-post: camilla.aspius@lansforsakringar.se

 

Valberedning i Länsförsäkringar Uppsala

Företagsledning

Ulrica Hedman

Vd

Pierre Schuster

Försäkring och pension

Tomas Jernelöv

Bank och privatpension

Anders Hennig

Finans

Erika Lindfors

Ekonomi, strategi och säkerhet

Karin Stenbrink

Kommunikation

Martina Severinsson

HR, affärsservice


Bolagsstyrning

Årsredovisning

Läs mer om Länsförsäkringar Uppsalas verksamhet under det gångna året:

Årsredovisning


Länsförsäkringar Uppsalas hållbarhetsarbete

Ansvarsfulla kundrelationer och affärer