Fonder

Köp, sälj och håll koll på dina fonder

Bli kund och börja spara i fonder

Ansök om att bli bankkund så kan du komma igång att fondspara direkt. Du behöver ett Mobilt BankID och en giltig svensk id-handling.

Informationen gäller för Länsförsäkringar Uppsala

Om fonder

En fond är en samling av värdepapper exempelvis aktier eller obligationer, som du äger tillsammans med andra som sparar i fonden. Vanligtvis placerar en fond i minst 20-30 olika värdepapper. Fonder är därför ett bra sätt att få riskspridning i din värdepappersportfölj.
Fondkurser

Hur förvaltas våra fonder?

Våra fonder förvaltas av professionella förvaltare som noggrant följer marknadens utveckling. En förvaltare arbetar sedan med placeringarna i fonden med målet att den ska gå så bra som möjligt. Vi kvalitetssäkrar alltid våra förvaltare.

Vårt fondutbud

Vad säger experterna?

Våra ekonomer ser ständigt över marknaden och uppdaterar kontinuerligt vår marknadsbedömning. 

Läs vår bedömning av marknaden här


Fondguide

Vissa tycker sparande är krångligt, medan andra tycker det är intressant. Välj den sparform som passar dig.

Tycker du det är svårt med fonder?

Spara i en Bekväm fond

Bekväma fonder är enkelt. Välj hur länge du vill spara och vilken risknivå du vill ha så sköter vi resten.

Vill du placera pengarna själv?

Prenumerera & få förslag varje månad

Aktiva placeringsförslag passar dig som är intresserad och vill byta fonder ofta. Varje månad kan du få du en analys tillsammans med fondförslag.


Börja spara i fonder

Så börjar du spara - steg för steg

Att börja spara i fonder behöver inte vara svårt. Genom att bara följa våra fyra steg, så blir det betydligt enklare.

Börja spara - steg för steg


Spara hållbart

Hållbart fondsparande

Miljö och etik är viktigt för oss och de flesta av våra förvaltare jobbar med ansvarsfulla investeringar. Läs om vad du kan göra för att bidra till en hållbar utveckling.

Global hållbar fond

Med fonden Länsförsäkringar Global Hållbar har du möjlighet att få bra avkastning samtidigt som du investerar i företag som satsar på hållbarhet.


Flytta fonder

Du kan enkelt flytta fonder som du har hos en annan bank eller fondkommissionär till oss och samla allt på ett ställe. Dina fonder flyttas utan några skattekonsekvenser och du behöver därför inte redovisa kapitalvinster eller förluster till Skatteverket. Vi tar ingen avgift för flytten.

Läs mer om hur du flyttar dina fonder till oss


Viktig information

Skatteregler för fonder

Fonder schablonbeskattas och du får automatiskt en schablonintäkt i din deklaration under inkomst av kapital. Schablonintäkten är 0,4 procent av marknadsvärdet i fonden vid årets ingång och ska beskattas med 30 procent.

Exempel på hur du deklarerar schablonintäkt

Om du direktsparar i en fond med ett marknadsvärde på 100 000 kronor ska du ta upp 400 kronor som en schablonintäkt inom inkomst av kapital, och därmed betala 120 kronor i skatt.

Riskinformation 

Våra bedömningar av aktie- och räntemarknaderna utgår från prognoser och är inga garantier. Sparande i fonder och aktier innebär alltid en risk. Fonder och aktier kan såväl öka som minska i värde. Det beror bland annat på börs-, ränte- och valutautvecklingen. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Läs mer om riskerna vid fondsparande