Aktiva placeringsförslag

Våra Aktiva placeringsförslag passar dig som följer de finansiella marknaderna och tycker om att byta fonder.

Våra förvaltare ser över förslagen varje månad
Välj helt själv utifrån risk och tid
Tillhandahålls av Länsförsäkringar Fondförvaltning

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Vilket Aktivt placeringsförslag ska du välja?

Risk Risk
1-3 år
3-5 år
5-10 år
Över 10 år
Mycket låg
Defensiv Defensiv
Defensiv Defensiv
Stabil Stabil
Balans Balans
Låg
Defensiv Defensiv
Stabil Stabil
Balans Balans
Balans Balans
Medel
Stabil Stabil
Stabil Stabil
Balans Balans
Tillväxt Tillväxt
Hög
Stabil Stabil
Balans Balans
Tillväxt Tillväxt
Potential Potential
Mycket hög
Balans Balans
Tillväxt Tillväxt
Potential Potential
Potential Potential

Följ våra Aktiva placeringsförslag

De Aktiva placeringsförslagen är indelade i fem risknivåer och består av fonder ur vårt rekommenderade och utökade utbud.

Du kan välja mellan Defensiv, Stabil, Balans, Tillväxt och Potential. Våra förvaltare ser över förslagen varje månad och valen speglas utifrån vår aktuella marknadssyn. 

Om du redan är kund kan du logga in på Mina sidor eller via appen, gå in i ditt sparande och söka upp fonderna i det förslag som du tycker passar dig. Är du bankkund kan du även starta ett nytt sparande i ISK eller fondkonto. 

Bli bankkund

Starta en kapitalförsäkring

Aktiv Defensiv

Aktiv Defensiv passar dig som sparar på kort sikt och önskar mycket låg risk. Portföljen består i normalfallet av 5 procent aktiefonder, 75 procent räntefonder och 20 procent absolutavkastande fonder.

Varje förslag och fond har en risknivå. Färgen anger risken i respektive fond. När sparandet sprids på flera fonder minskar den totala risken.

Risktermometer_2013.gif

Aktiv Stabil

Aktiv Stabil passar dig som sparar på medellång sikt och önskar låg risk. Portföljen består i normalfallet av en fondportfölj med 25 procent aktiefonder, 60 procent räntefonder och 15 procent absolutavkastande fonder.

Varje förslag och fond har en risknivå. Färgen anger risken i respektive fond. När sparandet sprids på flera fonder minskar den totala risken.

Risktermometer_2013.gif

Aktiv Balans

Aktiv Balans passar dig som sparar på medellång sikt och önskar medelrisk. Portföljen består i normalfallet av en fondportfölj med ca 50 procent aktiefonder, ca 40 procent räntefonder och ca 10 procent absolutavkastande fonder.

Varje förslag och fond har en risknivå. Färgen anger risken i respektive fond. När sparandet sprids på flera fonder minskar den totala risken.

Risktermometer_2013.gif

Aktiv Tillväxt

Aktiv Tillväxt passar dig som sparar på medellång till lång sikt och önskar hög risk. Portföljen består i normalfallet av en fondportfölj med ca 75 procent aktiefonder, ca 20 procent räntefonder och ca 5 procent absolutavkastande fonder.

Varje förslag och fond har en risknivå. Färgen anger risken i respektive fond. När sparandet sprids på flera fonder minskar den totala risken.

Risktermometer_2013.gif

Aktiv Potential

Aktiv Potential passar dig som sparar på medellång till lång sikt och önskar mycket hög risk. Portföljen består i normalfallet av 100 procent aktiefonder.

Varje förslag och fond har en risknivå. Färgen anger risken i respektive fond. När sparandet sprids på flera fonder minskar den totala risken.

Risktermometer_2013.gif

Utveckling Aktiva placeringsförslag

Håll dig uppdaterad via Sparutsiker

De Aktiva placeringsförslagen presenteras i Investeringshjälpen varje månad och kan också följas via vårt nyhetsbrev Sparutsikter.

Läs senaste Investeringshjälpen och börja prenumera på Sparutsikter

Omfattande urvalsprocess

I de Aktiva placeringsförslagen återfinns de fonder som anses ha de bästa förutsättningarna utifrån vår analys av konjunkturläget, aktievärdering, trenden i marknaden och förväntad avkastning i förhållande till risken. Fonderna hämtas från Länsförsäkringars rekommenderade och utökade utbud av egna och externa fonder.

Fondutbuden utvärderas löpande enligt en fastställd process med flera dimensioner och steg. De fonder som inte lever upp till våra förväntningar och krav tas bort ur fondutbudet.

Våra experter bevakar marknaden varje dag

Våra experter bevakar dagligen utvecklingen på marknaden. De ser över placeringsförslagen och justerar dem utifrån deras bedömning av vilka fonder som har jämförelsevis bäst förutsättningar till en god värdeutveckling.

Viktig information

Denna information är allmänt hållen och inte anpassad efter individuella förutsättningar. Placeringsförslagen tillhandahålls av Länsförsäkringar Fondförvaltning och kan användas som stöd och generell vägledning när du väljer inriktning på ditt fondsparande hos Länsförsäkringar.

Vill du ha individuell finansiell rådgivning är du välkommen att vända dig till en rådgivare på ditt länsförsäkringsbolag eller till din försäkringsförmedlare. Då justeringar i förslagen kan ske månatligen rekommenderar vi att du som väljer att placera enligt förslagen ser över ditt sparande med jämna mellanrum. De Aktiva placeringsförslagen är ingen förvaltningstjänst där bytena sker automatiskt. Minsta insättning är 100 kronor per fond i sparande som direktsparande i fonder, IPS och ISK.

Faktablad och information om förvaltningsavgift finns på respektive fonds informationssida. Eftersom våra bedömningar av aktie-, ränte- och valutamarknaderna utgår från prognoser är de inga garantier. Sparande i fonder innebär alltid en risk. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta belopp.

Sparande i fonder och aktier innebär alltid en risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder och aktier kan båda öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Läs mer om riskerna