Agria Djurförsäkring

Agria Djurförsäkring förser Sveriges djur, deras ägare och Sveriges växtodlare med flexibla försäkringslösningar.

Kvinna med hund som har Agria djurförsäkring, foto.

Agria Djurförsäkrings webbplats

Agria är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar AB och är länsförsäkringsgruppens specialistföretag för djur- och grödaförsäkring. I Sverige är verksamheten uppbyggd kring tre affärsområden:

 • Smådjur - försäkrar hundar, katter samt "smådjur", det vill säga sällskapsdjur som till exempel gnagare, minigrisar, reptiler och burfåglar
 • Häst - erbjuder försäkringar för hästar och hästägare
 • Lantbruksdjur och gröda - förser Sveriges lantbrukare och deras djur och gröda med försäkringar

Agria finns även i Norge, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Irland och Nederländerna.

Det unika med Agria Djurförsäkring

Agria har utvecklat ett koncept som består av olika, men lika viktiga delar.

 • Ett veterinärt specialistbolag
  För oss är djurhälsa och omsorgen för djuren grunden till allt vi arbetar med. Därför har vi anställda veterinärer som ska bidra till att vi har den veterinära aspekten i fokus i allt vi gör.

 • Nära samarbeten med djurägarorganisationer och veterinärbranschen
  En grundpelare för Agria är det nära och långsiktiga samarbetet med ledande djurägarorganisationer och företrädare i veterinärbranschen. Tillsammans med våra samarbetspartners främjar vi god djurhållning och djurhälsa.

 • Agrias medarbetare
  De flesta av våra medarbetare och säljare är själva djurägare och alla delar ett stort djurintresse. Engagemanget för djurhållning och djurhälsa kommer naturligt och vi hoppas att det ska kunna inge förtroende i kundkontakter.

 • Samhällsengagemang och stöd till forskning
  Agria bidrar genom sitt samhällsengagemang till ett friskare samhälle med djur. Agria avsätter en del av premieintäkten till veterinärmedicinsk forskning.

 • Kvalitetsarbete och ständiga förbättringar
  För att säkerställa ett systematiskt kvalitets- och miljöarbete arbetar vi med ständiga förbättringar och effektivisering. Agria är ISO-certifierade enligt standard för miljö. Det innebär att ett oberoende revisionsföretag säkerställt att det vi säger att vi gör också stämmer överens med verkligheten.

Styrelse och ledning

 • Agnes Fabricius vd Agria Djurförsäkring
 • Mikael Theorén affärsområdeschef Häst & Lantbruk
 • Sonja Karaoglan affärsområdeschef Europa
 • Patrik Olsson affärsområdechef Sällskapsdjur
 • Monica Dreijer vice vd, chef Affärsstöd och Hållbarhet
 • Minna Dahlberg chef Marknad och Kommunikation
 • Kaj Holmberg chef Utveckling och Innovation
 • Monica Tuvelid chef Strategi och planering

Agrias styrelse består av representanter från Länsförsäkringsgruppen och djurägarorganisationer inom område häst, sällskapsdjur och lantbruk.

 • Ann Sommer ordförande, vd Länsförsäkringar Sak
 • Anders Långström, vd Länsförsäkringar Norrbotten
 • Ulf Uddman, vd Svenska Kennelklubben
 • Ulrika Obstfelder Peterson, vd Länsförsäkringar Värmland
 • Jan Ehrensvärd LRF
 • Stig Högberg, ordförande Länsförsäkringar Västernorrland
 • Karin Mattsson, ordförande Länsförsäkringar Jämtland
 • Katja Puustinen, ordförande Sveriges Veterinärförbund
 • Dag Ekner, Styrelseledamot Hästnäringens Nationella Stiftelse
 • Margareta Tomth Edihl arbetstagarrepresentant Forena
 • Anna Sandqvist arbetstagarrepresentant SACO
 • Linnéa Niklasson suppleant Forena

Agria Djurförsäkring (publ)
Organisationsnummer 516401-8003
Besöksadress Tegeluddsvägen 11-13
Postadress 107 23 Stockholm
08-588 400 00