Vattenbesparing på 288 liter per sörmlänning tack vare installerade vattenvarnare

Varje år inträffar vattenskador i Sverige med allvarliga konsekvenser för husägare, försäkringsbolag och för miljön. Antalet vattenskador fortsätter dessvärre att öka. Statistik visar att 2021 ökade antalet skador med 10 procent till cirka 90 000 registrerade vattenskador, att jämföra med cirka 80 000 år 2020. Det är en oroande ökning där en installerad vattenvarnare kan bidra till tidig upptäckt. 

detärdroppen

Vatten är en viktig resurs att vårda och det har Länsförsäkringar Södermanland tagit fasta på. Den kostnadsfria vattenvarnaren LeakBot har i två års tid varit i framgångsrik tjänst hos bolagets husförsäkringskunder. Alltsedan starten 2021 har cirka 10 000 vattenvarnare installerats i Sörmland med positiv effekt. 

– Hittills har vattenvarnaren LeakBot upptäckt och förhindrat 17 vattenskador vilket har gett en vattenbesparing på 288 liter vatten per sörmlänning. Det är en beräkning som vi har gjort utifrån de larm vi har haft från de enheter som vi har installerade hos kunderna, säger Andreas Fahlstedt, chef affär och marknad.

Det många inte känner till är att det är omständligt att drabbas av en vattenskada. Nio av tio vattenskador tar över en månad att återställa och två av tre tar längre tid än tre månader. När vattenläckor sker inom företag skadas både lokaler, lager och varor, vilket gör att kostnaderna blir oproportionerligt höga och verksamheten står ofta still. Varje stor skada riskerar att kosta mycket då hela verksamheten påverkas.

– Upptäckta vattenläckage har sparat miljonbelopp och den negativa påverkan på miljön har minskat, då en vattenskada i genomsnitt ger ett utsläpp på 300 kilo koldioxid. Det är lika mycket som att köra cirka 200 mil med en bensinbil, säger Andreas Fahlstedt, chef affär och marknad.

– Installerade vattenvarnare bidrar även till att förhindra vattenbrist på hemmaplan genom att minska både läckage och onödig konsumtion. På så vis är vi med och bidrar bland annat till FN:s globala mål #6 Rent vatten och sanitet för alla. Vi behöver, och kan, alla vara med och bidra till en mer hållbar framtid genom samarbete och smarta lösningar, säger Karin Slättborn, Hållbarhetssamordnare på Länsförsäkringar Södermanland. 

I samband med internationella vattendagen lyfter bolagets årliga vattenrapport bland annat: 

  • Vattenläckor orsakar ofta stora skador som tar lång tid att återställa
  • Anmälda vattenskador är mer än dubbelt så vanliga än till exempel brandskador och inbrott
  • Trasiga ledningar är den största boven bakom läckor
  • Den snabbast växande andelen vattenskador orsakas av diskmaskiner, tvättmaskiner och kyl/frys
  • 33 procent av vattenskadorna sker i kök
  • En genomsnittlig vattenskada leder till att 300 kg koldioxid släpps ut i atmosfären, vilket blir över 20 000 ton koldioxid för alla vattenskador i Sverige. Det motsvarar lika mycket utsläpp som 5 000 bensinbilar per år. 

Läs hela rapporten här >> (se även pdf-bilaga)

Om internationella vattendagen:

Internationella vattendagen eller världsvattendagen hålls årligen den 22 mars för att uppmärksamma vikten av vatten och att verka för en hållbar förvaltning av världens vattentillgångar. Första initiativet till en internationell dag att fira vatten togs vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio år 1992.

För ytterligare information kontakta:

Andreas Fahlstedt, chef för affär och marknad
telefon: +46 70-783 79 94, e-post: andreas.fahlstedt@lfs.se 

Karin Slättborn, Hållbarhetssamordnare
telefon: +46 76-724 70 57, e-post: karin.slattborn@lfs.se 

Ylva Klingvall, Kommunikationschef Länsförsäkringar Södermanland,
telefon: +46 708-31 08 65, e-post: ylva.klingvall@lfs.se


Länk till Länsförsäkringars pressrum: https://www.lansforsakringar.se/privat/om-oss/press-media/

Länsförsäkringar Södermanland är ett kundägt, lokalt och självständigt bolag. Vi ger sörmlänningar en trygg och säker vardag och möjlighet till utveckling genom vår nära service och vårt breda erbjudande inom bank, pension, försäkring och fastighetsförmedling. Vi ägs av våra kunder och vi agerar alltid med våra ägares bästa för ögonen. Genom vårt engagemang i samhället bidrar vi till ett hållbart liv för alla sörmlänningar. Vi ingår i Länsförsäkringsgruppen som består av 23 lokala länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Tillsammans skapar vi trygghet och möjligheter för alla sörmlänningar för all tid.

Se alla pressmeddelanden