Länsförsäkringar startar egen förvaltning av indexfonder – nytt index ger halverat CO2-utsläpp

Länsförsäkringar bygger upp en egen indexförvaltning och flyttar hem förvaltningen av fonderna Länsförsäkringar Global Indexnära och Länsförsäkringar Sverige Indexnära.

De två indexnära fonderna får skräddarsydda, klimatanpassade index utifrån EUs direktiv för hur man ska investera för att uppnå 1,5 gradersmålet.

– Detta index har ett 50 procent lägre CO2-utsläpp än det tidigare, säger Peter Svalstedt, ansvarig förvaltare för de indexnära fonderna, säger Peter Svalstedt, ansvarig förvaltare för de indexnära fonderna.

– Vårt primära fokus är att bygga upp en stabil och effektiv förvaltningsplattform där vi effektivt kan bemöta kundernas efterfrågan. En viktig del i detta blir att fortsätta ligga i framkant med vårt hållbarhetsarbete som då också på ett tydligt sätt ska återspeglas i våra produkter och i vårt fondutbud.

Tidigare har Länsförsäkringars globala och svenska indexnära fonder förvaltats av BlackRock.

Länk till Länsförsäkringars pressrum: https://www.lansforsakringar.se/privat/om-oss/press-media/

Länk till Länsförsäkringar på Twitter: https://twitter.com/forsakringar

För ytterligare information kontakta:

Peter Svalstedt, ansvarig förvaltare, indexnära fonder, Länsförsäkringar, 073-713 54 26, peter.svalstedt@lansforsakringar.se

Länsförsäkringars pressjour, telefon 08 – 588 418 50, press@lansforsakringar.se

Dokument & länkar

Se alla pressmeddelanden