Grilla och elda med förstånd under valborgshelgen

Vackert vårväder och ett läge där många vill umgås utomhus, gör att fler än vanligt kan lockas av att träffas för att elda och grilla ute i naturen. Tänk på att för tillfället är väldigt torrt i skog och mark.

– Används helst fasta eldstäder eller en grill med ordentliga ben så att den lyfts upp från marken. Se dessutom till att du alltid har vatten nära till hands och ställ grillen på behörigt avstånd till husfasad och annan större växtlighet, säger Kenneth Johansson, Trygghetsutvecklare på Länsförsäkringar Skåne.

Om man väljer att använda en engångsgrill är det extra viktigt att vara noga med att placera den på hårt underlag som inte kan fatta eld.

Det är dessutom många som passar på att jobba i trädgården och tar hand om trädgårdsavfallet genom att elda, särskilt under valborgshelgen.

– Jag tycker absolut att det bästa är att åka med trädgårdsavfallet till en återvinningscentral istället, säger Kenneth Johansson. I synnerhet när det är så torrt som det är i Skåne just nu. En liten gnista kan lätt antända det torra underlaget. Om det dessutom blåser är spridningsrisken ännu större.

Följ gärna brandriskprognoser från SMHI eller kolla vad Räddningstjänsten skriver om läget lokalt. Det finns också en app, ”Brandrisk Ute”, som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillhandahåller. Med dessa hjälpmedel kan du lätt hålla koll på brandrisken där du bor eller befinner dig.

– Se alltid till att ha mobilen nära till hands om olyckan ändå skulle vara framme, säger Kenneth Johansson.

De senaste två åren har grillning resulterat i 234 respektive 396 bränder enligt siffror från MSB. I ungefär vart tionde fall resulterar branden också skada på egendom.

Dokument & länkar

Länsförsäkringar Skåne är ett av 23 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. Gemensamt bildar vi Länsförsäkringsgruppen. Vi erbjuder en helhet av bank- och försäkringstjänster till privatpersoner, företagare och lantbrukare.

Se alla pressmeddelanden