Förstärkt brandspaningsflyg under 2020

Det råder just nu stor brandfara i södra Sverige och Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad rustar tillsammans med Räddningstjänsten i Kristianstad och Kristianstads Flygklubb för ytterligare en säsong med brandspaningsflyg. Flyget kommer att komplettera Länsstyrelsens brandflyg och agera på uppdrag av räddningstjänsten.

– Vi har ett mycket gott samarbete med räddningstjänsten och Kristianstads Flygklubb som snabbt kan vara i luften och förstärka arbetet med att upptäcka bränder och förhindra brandspridning. Det är en åtgärd som bidrar till att skapa trygghet för boende och företag i vår del av Skåne, säger Renée Carlsson, hållbarhets- och kommunikationschef på Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad.

Samarbetet mellan Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad, Räddningstjänsten i Kristianstad och Kristianstad Flygklubb har pågått sedan den torra sommaren 2018 då det fanns akut behov av att få bevakning från luften. Idén kom från några ledamöter i Länsförsäkringar Göinge-Kristianstads styrelse.

– Samtidigt med brandspaningsflyget delade Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad ut 500 brandsläckare till maskinförare inom skogs- och lantbruket för att ytterligare förbättra brandskyddet, säger Renée Carlsson.

I år utgör flyget en förstärkning till Länsstyrelsens brandspaningsflyg som patrullerar en bestämd rutt varje dag.

– Det kompletterande flyget aktiveras när vi bedömer att det finns ett behov och kan till exempel söka i ett speciellt utsatt område. Ju fler ögon som bevakar området från luften, desto bättre är det. Dessutom kan flyget lotsa våra fordon rätt när det kan vara svårt att geografiskt bestämma en brandplats, säger Anders Pålsson, brandingenjör på skydd- och säkerhetsavdelningen på Kristianstad kommun.

På Kristianstad Flygklubb är viljan att delta i brandspaningsflyget mycket stor och 20 medlemmar har anmält sitt intresse.

– Vi tycker att det är fantastiskt att få användning för våra kunskaper och göra en verklig samhällsinsats. Trots den överhängande brandrisken är det många som eldar gammalt ris och ved. Från luften ser vi väldigt långt åt alla håll. Vi flyger till alla rökpelare och observerar. Om markägaren inte syns till eller branden inte är under kontroll larmar vi räddningstjänsten, säger Arnaud Contet, ordförande i Kristianstad flygklubb.

För mer information, kontakta:
Renée Carlsson, kommunikations- och hållbarhetschef Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad, 0733-18 29 96
Anders Pålsson, brandingenjör Skydd- och säkerhetsavdelningen, Kristianstad kommun, 0733-13 50 02
Arnaud Contet, styrelseordförande Kristianstads Flygklubb, 0708-13 91 40

Dokument & länkar

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad är ett av 23 kundägda länsförsäkringsbolag. Vi erbjuder trygghet och möjligheter genom bank, försäkring och fastighetsförmedling i vårt verksamhetsområde i Nordöstra Skåne och på Österlen. Vi är idag drygt 100 anställda och finns nära dig när du behöver oss. Tillsammans skapar vi en långsiktigt hållbar trygghet och möjligheter för våra kunder, som också är våra ägare.

Se alla pressmeddelanden