Länsförsäkringar i Almedalen

Länsförsäkringar i Almedalen

Under Almedalsveckan 2018 ordnade vi sex seminarier under två dagar – den 3 och 4 juli. Seminarierna handlade bland annat om vad flytten från landsbygden kan få för konsekvenser, om vardagskriminalitetens betydelse för trygghet och vad händer med integriteten när vi lämnar så många digitala avtryck. Vi diskuterade även psykisk ohälsa och hur vi får upp trygghetslösningarna för småföretagen så att inte de nya företagarna tappar bort pensionen.

Här hittar du beskrivningar av alla våra seminarier och våra experter som fanns på plats i Visby.

Du hittar även alla seminarierna i programmet för Almedalsveckan.

Almedalsveckans program

Länsförsäkringars seminarier den 3 juli

Ökat kriminellt beteende och brottslighet – vad är orsaken och vem är beredd att ta tag i det?

Det är ingen tvekan om att vi idag ser ett ökat fokus på kriminalitet och brottslighet och att buset tycks starta i vissa utsatta områden. Det har fått många aktörer att vilja ge sig in i debatten. Men vad händer egentligen och vad behövs för att vända den eskalerande otryggheten i dessa områden?

Det går inte att arrestera bort sig från problemet. Men idag finns många exempel på forskning och metoder för att minska brottsligheten men dessa används knappt i Sverige. Ett exempel är ansvar för ett geografiskt avgränsat område. När fastighetsägare, butiksägare, försäkringsbranschen, säkerhetsbranschen och övrigt näringsliv går samman med offentlig verksamhet för att öka tryggheten i området för att minska brottsligheten i ett område. Går det att göra i Sverige? Hur kan näringsliv och myndighet i sådana fall samarbeta på ett effektivt sätt?

Tid: 3 juli 10.00 – 10.40
Plats: Hästgatan 2
Läs mer i Almedalsprogrammet: Ökat kriminellt beteende

Den ökade psykiska ohälsan i arbetslivet – en regional fråga?

Sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa har ökat markant de senaste sex åren och fått en tydlig utbredning i arbetslivet. Den här oroande utvecklingen måste brytas. Hur kan våra politiker bidra, vad kan myndigheter, vården, arbetsgivarna och försäkringsbolagen göra?

En ny forskningsöversikt – Psykisk ohälsa i arbetslivet #psykiskohälsaarbetslivet, sammanställd av Stressforskningsinstitutet tillsammans med Länsförsäkringar visar bland annat på att det finns regionala skillnader i psykisk ohälsa liksom i organisatorisk och social arbetsmiljö samt i befolkningens sammansättning. Syftet med rapporten är att bidra till kunskapen och medvetenheten kring utbredningen av psykisk ohälsa i arbetslivet eftersom den bidrar till en stor sjukdomsbörda med stor påverkan såväl för den drabbade som för arbetsgivaren. På seminariet diskuteras orsaker till psykisk ohälsa i arbetslivet och hur arbetsgivare och individ kan förhålla sig för att få friskare arbetsplatser och ett hållbart arbetsliv.

Tid: 3 juli 14.00 – 14.45
Plats: Hästgatan 2
Läs mer i Almedalsprogrammet: Den ökade psykiska ohälsan i arbetslivet

Länsförsäkringars seminarier den 4 juli

I vissa skolor på landsbygden går det idag bara tio barn

Landsbygden avfolkas och av Sveriges 290 kommuner har 145 minskat i invånarantal under de senaste 30 åren. Den här trenden gör det svårt för små kommuner i glesbygden att upprätthålla offentlig service. I vissa skolor går det ibland bara omkring tio barn. Läggs skolan ner så är det tio mil till nästa skola. Vad är det som gör att vi vill bo på en plats? Och vad kan kommuner och regionen göra för att en plats ska bli mer intressant och attraktiv i medborgarnas och omvärldens ögon?

Urbaniseringen är ett resultat av många olika processer – rationalisering, tekniska innovationer, förändringar på arbetsmarknaden, bristande infrastruktur, ökade krav på utbildning, ändrade preferenser bland befolkningen. Och politiska beslut. Men hur bedrivs egentligen lokaltutvecklingsarbete i svenska kommuner? Hur stor är medvetenheten hos lokalpolitiker om detta?

Tid: 4 juli 10.00 – 10.40
Plats: Hästgatan 2
Läs mer i Almedalsprogrammet:
I vissa skolor på landsbygden går det idag bara tio barn

Ökande psykisk ohälsa bland unga – eller?

Nyheterna om ungas ökade psykiska ohälsa duggar tätt och allt fler unga upplever ökad psykisk ohälsa. Men hur ska statistiken faktiskt utläsas? Och vad hjälper när en ung person har det kämpigt? Vad främjar psykisk hälsa?

I samarbete med Högskolan Gävle presenterar Mind och Länsförsäkringar en rapport som tittar närmare på hur personer mellan 16 och 25 år mår i Sverige idag. Fokus ligger på frisk- och framgångsfaktorer och lämnar ett antal konkreta rekommendationer om vad alla vi som bidrar i samhället kan göra.

Tid: 4 juli 13.00 – 13.45
Plats: Hästgatan 2
Läs mer i Almedalsprogrammet: Ökad psykisk ohälsa bland unga - eller?

Artificiell intelligens och IoT – hur lirar alla uppkopplade prylar med vår integritet?

Smarta försäkringar som utgår från individen och dennes livsstil kommer bli allt viktigare och vara vägen framåt för många bolag som vill närma sig kunderna. Idag finns det möjlighet att följa kunden i hemmet, i bilen eller på joggingturen. Allt med hjälp av uppkopplade sensorer eller kroppsnära teknik som innebär att försäkringsbolagen kan lära känna individen.

Men fler uppkopplade prylar innebär även enorma mängder kunddata som svenska bolag måste lära sig att hantera på ett effektivt och säkert sätt. Är vi redo för detta? Hur insatta är kunderna – förstår de riskerna med att lämna ut allt mer om sig själva? Och hur lirar tekniken med det nya regelverket GDPR?

Tid: 4 juli 14.15 – 14.45
Plats: Hästgatan 2
Läs mer i Almedalsprogrammet: Artificiell intelligens och IoT

Dagens pensionssystem – glöms småföretagare bort?

Nya sätt att driva företag, allt fler som arbetar i mindre företag och många unga som hamnar i korta anställningar gör att många, inte minst småföretagen, hamnar utan pensionstrygghet. Vilken är det allmännas och företagens roll när det gäller att stötta företagarna i den nya arbetsmarknaden?

Många småföretag har inte framtidsskyddat sig och känner inte ens till om de har en pensionstrygghet. Vad kan vi göra för att inte dessa människor ska stå utan skydd? Finns det en vilja att förändra systemet och är det nödvändigt?

Tid: 4 juli 15.15 – 16.00
Plats: Hästgatan 2
Läs mer i Almedalsprogrammet: Dagens pensionssystem

Vi är på plats i Almedalen

 • Profilbild för Anna Öster

  Anna Öster

  Chefekonom som bevakar global och svensk ekonomi, räntor och bomarknad. Makroekonomisk expert med fokus på kopplingen mellan den makroekonomiska utvecklingen och de finansiella marknaderna, penningpolitik och finanspolitik. Analyserar och diskuterar både den konjunkturella utvecklingen och strukturella frågor som påverkar den ekonomiska utvecklingen.Anna sitter även som en av sex ledamöter i Dagens industris skuggdirektion.
 • Profilbild för Christina Kusoffsky Hillesöy

  Christina Kusoffsky Hillesöy

  Hållbarhetschef. Brinner för hållbarhetsfrågor och ansvarsfulla investeringar. Stor erfarenhet av att som investerare använda sitt ägande till att påverka bolag runtom i världen. Har en stark tilltro till att samarbeten med andra aktörer för att driva förändring i finansbranschen är bästa vägen att gå. Är sedan april 2017 Hållbarhetschef på Länsförsäkringar AB och har innan dess tolv års erfarenhet från ansvarsfulla investeringar varav tre år som chef för ansvarsfulla investeringar på Länsförsäkringar AB och nio år som chef ansvarsfulla investeringar och kommunikation på Tredje AP-fonden. Var med och startade AP-fondernas etikråd 2006. Christina har en bred kunskap och insikter i hållbarhet och Agenda 2030-målen och kan även ämnet hållbart kooperativt företagande.
 • Profilbild för Emma Persson

  Emma Persson

  Privatekonom. Privatekonomisk expert med gedigen kunskap om exempelvis bostadsmarknaden, sparande, pension och familjeekonomi. Kommenterar och diskuterar händelser i samhället och omvärlden som påverkar privatekonomin ur individens perspektiv och vet hur man bygger en finansiell trygghet för sig själv och sin familj.
 • Profilbild för Kristina Ström Olsson

  Kristina Ström Olsson

  Hälsostrateg. Nationalekonom med lång erfarenhet av samhällsekonomiska analyser inom offentlig sektor med särskilt fokus på socialförsäkring, arbetsmarknad och hälso- och sjukvård. Kristina jobbar som hälsostrateg på Länsförsäkringar med hälsofrågor och med faktorer som skapar drivkraft för en arbetsgivare att jobba förebyggande inom hälsa och arbetsmiljö med syfte att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron på arbetsplatser.
 • Profilbild för Niklas Huss

  Niklas Huss

  Innovationschef, Länsförsäkringar AB sedan 2016. Har tidigare arbetat med att stötta organisationer inom offentlig verksamhet och hälso- och sjukvårdssektorn för att skapa bättre service och effektivare verksamheter. Han var bland annat ansvarig för hur Skatteverkets processer skulle utvecklas när de gick från kontroll- till servicemyndighet. Niklas pratar gärna om digitalisering, transformation av verksamheter, innovation och hur vår digitala omvärld påverkar oss allt från samhället i stort till organisationer och individen. Vikten att vi förflyttar oss från att arbeta reaktivt till proaktivt. Niklas har ett stort kontaktnät och varit med i många paneler i Almedalen kopplat till hälsa, offentlig sektor och samhällsfrågor i stort, till exempel framtidens arbetsmarknad, välfärdssystemet och utbildning.
 • Profilbild för Pär Holmgren

  Pär Holmgren

  Naturskadespecialist med särskild expertis inom klimat- och hållbarhetsfrågor. Driver främst skadeförebyggande arbete med klimatfrågorna för att minska skadeverkningarna av klimatförändringarna och extrema väderhändelser. Han har arbetat som egen företagare och föreläst om hållbar utveckling och klimatfrågor. Pär är utbildad meteorolog och är hedersdoktor vid Uppsala universitet. Han gjorde sig känd för svenska folket under de över tjugo år som han arbetade som meteorolog på SVT.
 • Profilbild för Tua Holgersson

  Tua Holgersson

  Vd, Länsförsäkringar Fondliv. Är mycket engagerad i att småföretagarens trygghetssituation måste prioriteras högre och att dessa företag har en utsatt situation. Har konsekvent belyst vikten av ett helhetsperspektiv på ekonomisk trygghet och att göra pension enklare och mer begripligt. Det var en av anledningarna till att hon låg bakom boken "Småföretagare – Öka din pension" med hjälp av Min Pension och Konsumenternas Försäkringsbyrå. Förutom pensionsfrågorna är Tua mycket engagerad i de utmaningar som branschen står inför kopplat till regelverk, teknikutveckling och nya affärsmodeller.