Länsförsäkringar i Almedalen

Länsförsäkringar i Almedalen

Under Almedalsveckan 2018 ordnade vi sex seminarier under två dagar – den 3 och 4 juli. Seminarierna handlade bland annat om vad flytten från landsbygden kan få för konsekvenser, om vardagskriminalitetens betydelse för trygghet och vad händer med integriteten när vi lämnar så många digitala avtryck. Vi diskuterade även psykisk ohälsa och hur vi får upp trygghetslösningarna för småföretagen så att inte de nya företagarna tappar bort pensionen.

Här hittar du beskrivningar av alla våra seminarier och våra experter som fanns på plats i Visby.

Du hittar även alla seminarierna i programmet för Almedalsveckan.

Almedalsveckans program

Länsförsäkringars seminarier den 3 juli

Ökat kriminellt beteende och brottslighet – vad är orsaken och vem är beredd att ta tag i det?

Det är ingen tvekan om att vi idag ser ett ökat fokus på kriminalitet och brottslighet och att buset tycks starta i vissa utsatta områden. Det har fått många aktörer att vilja ge sig in i debatten. Men vad händer egentligen och vad behövs för att vända den eskalerande otryggheten i dessa områden?

Det går inte att arrestera bort sig från problemet. Men idag finns många exempel på forskning och metoder för att minska brottsligheten men dessa används knappt i Sverige. Ett exempel är ansvar för ett geografiskt avgränsat område. När fastighetsägare, butiksägare, försäkringsbranschen, säkerhetsbranschen och övrigt näringsliv går samman med offentlig verksamhet för att öka tryggheten i området för att minska brottsligheten i ett område. Går det att göra i Sverige? Hur kan näringsliv och myndighet i sådana fall samarbeta på ett effektivt sätt?

Tid: 3 juli 10.00 – 10.40
Plats: Hästgatan 2
Läs mer i Almedalsprogrammet: Ökat kriminellt beteende

Den ökade psykiska ohälsan i arbetslivet – en regional fråga?

Sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa har ökat markant de senaste sex åren och fått en tydlig utbredning i arbetslivet. Den här oroande utvecklingen måste brytas. Hur kan våra politiker bidra, vad kan myndigheter, vården, arbetsgivarna och försäkringsbolagen göra?

En ny forskningsöversikt – Psykisk ohälsa i arbetslivet #psykiskohälsaarbetslivet, sammanställd av Stressforskningsinstitutet tillsammans med Länsförsäkringar visar bland annat på att det finns regionala skillnader i psykisk ohälsa liksom i organisatorisk och social arbetsmiljö samt i befolkningens sammansättning. Syftet med rapporten är att bidra till kunskapen och medvetenheten kring utbredningen av psykisk ohälsa i arbetslivet eftersom den bidrar till en stor sjukdomsbörda med stor påverkan såväl för den drabbade som för arbetsgivaren. På seminariet diskuteras orsaker till psykisk ohälsa i arbetslivet och hur arbetsgivare och individ kan förhålla sig för att få friskare arbetsplatser och ett hållbart arbetsliv.

Tid: 3 juli 14.00 – 14.45
Plats: Hästgatan 2
Läs mer i Almedalsprogrammet: Den ökade psykiska ohälsan i arbetslivet

Länsförsäkringars seminarier den 4 juli

I vissa skolor på landsbygden går det idag bara tio barn

Landsbygden avfolkas och av Sveriges 290 kommuner har 145 minskat i invånarantal under de senaste 30 åren. Den här trenden gör det svårt för små kommuner i glesbygden att upprätthålla offentlig service. I vissa skolor går det ibland bara omkring tio barn. Läggs skolan ner så är det tio mil till nästa skola. Vad är det som gör att vi vill bo på en plats? Och vad kan kommuner och regionen göra för att en plats ska bli mer intressant och attraktiv i medborgarnas och omvärldens ögon?

Urbaniseringen är ett resultat av många olika processer – rationalisering, tekniska innovationer, förändringar på arbetsmarknaden, bristande infrastruktur, ökade krav på utbildning, ändrade preferenser bland befolkningen. Och politiska beslut. Men hur bedrivs egentligen lokaltutvecklingsarbete i svenska kommuner? Hur stor är medvetenheten hos lokalpolitiker om detta?

Tid: 4 juli 10.00 – 10.40
Plats: Hästgatan 2
Läs mer i Almedalsprogrammet:
I vissa skolor på landsbygden går det idag bara tio barn

Ökande psykisk ohälsa bland unga – eller?

Nyheterna om ungas ökade psykiska ohälsa duggar tätt och allt fler unga upplever ökad psykisk ohälsa. Men hur ska statistiken faktiskt utläsas? Och vad hjälper när en ung person har det kämpigt? Vad främjar psykisk hälsa?

I samarbete med Högskolan Gävle presenterar Mind och Länsförsäkringar en rapport som tittar närmare på hur personer mellan 16 och 25 år mår i Sverige idag. Fokus ligger på frisk- och framgångsfaktorer och lämnar ett antal konkreta rekommendationer om vad alla vi som bidrar i samhället kan göra.

Tid: 4 juli 13.00 – 13.45
Plats: Hästgatan 2
Läs mer i Almedalsprogrammet: Ökad psykisk ohälsa bland unga - eller?

Artificiell intelligens och IoT – hur lirar alla uppkopplade prylar med vår integritet?

Smarta försäkringar som utgår från individen och dennes livsstil kommer bli allt viktigare och vara vägen framåt för många bolag som vill närma sig kunderna. Idag finns det möjlighet att följa kunden i hemmet, i bilen eller på joggingturen. Allt med hjälp av uppkopplade sensorer eller kroppsnära teknik som innebär att försäkringsbolagen kan lära känna individen.

Men fler uppkopplade prylar innebär även enorma mängder kunddata som svenska bolag måste lära sig att hantera på ett effektivt och säkert sätt. Är vi redo för detta? Hur insatta är kunderna – förstår de riskerna med att lämna ut allt mer om sig själva? Och hur lirar tekniken med det nya regelverket GDPR?

Tid: 4 juli 14.15 – 14.45
Plats: Hästgatan 2
Läs mer i Almedalsprogrammet: Artificiell intelligens och IoT

Dagens pensionssystem – glöms småföretagare bort?

Nya sätt att driva företag, allt fler som arbetar i mindre företag och många unga som hamnar i korta anställningar gör att många, inte minst småföretagen, hamnar utan pensionstrygghet. Vilken är det allmännas och företagens roll när det gäller att stötta företagarna i den nya arbetsmarknaden?

Många småföretag har inte framtidsskyddat sig och känner inte ens till om de har en pensionstrygghet. Vad kan vi göra för att inte dessa människor ska stå utan skydd? Finns det en vilja att förändra systemet och är det nödvändigt?

Tid: 4 juli 15.15 – 16.00
Plats: Hästgatan 2
Läs mer i Almedalsprogrammet: Dagens pensionssystem

Vi är på plats i Almedalen