Länsförsäkringar Livs ledning

Länsförsäkringar Livs ledning har företagsledningsmöte en gång varje månad.

Företagsledningen består av följande personer:

Jörgen Svensson, verkställande direktör
Född 1959 Tidigare erfarenheter: Verkställande direktör Länsförsäkringar Blekinge. Styrelseledamot Länsförsäkringar Liv AB och Wasa Run Off AB. Olika chefsbefattningar inom Skandia och If.

Jakob Carlsson, finanschef
Född 1967. Anställd sedan 2007. Tidigare erfarenhet: Chefscontroller SPP och Handelsbanken Liv, koncerncontroller Alecta.

Roger Lidberg, affärschef
Född 1960. Anställd sedan 1995. Tidigare erfarenhet: Olika chefsbefattningar inom Länsförsäkringar och Skandia. Styrelseuppdrag: Wisetalk AB.

Helen Hallåker, chefsjurist
Född 1960. Anställd sedan 2010. Tidigare erfarenhet: Tingsnotarie, Finansinspektionen, livförsäkringsjurist Handelsbanken Liv, bolagsjurist AMF Pension, regelverkskonsult KPMG.

Elizabeth Äng, chefaktuarie
Född 1963. Anställd sedan 2012. Tidigare erfarenhet: CRO Swedbank Försäkring, Chefaktuarie och Risk Control Manager Skandia.