Din utveckling

Om du tycker om att leda dig själv och utveckla din kompetens blir vi som företagsgrupp starkare. Vi är i full gång med vår förändringsresa - vill du vara med?

Din utveckling

En av fördelarna med att vara en stor företagsgrupp är att det finns många yrkesroller och möjligheter till utveckling. Förutom att jobba med olika delar av vår affär och på olika avdelningar kan du utvecklas genom att byta jobb till ett länsförsäkringsbolag som finns på många platser runtom i Sverige.

Utveckla dig hos oss

Vi är en lärande organisation med stark tilltro till självledarskap. Tycker du om att leda dig själv och utveckla din fulla potential kommer du att trivas hos oss.

Med stöd och coachning från din chef ger vi förutsättningar för att du ska lyckas nå målen via kontinuerliga samtal om kompetens, arbetsmiljö och hälsa. Hos oss är värderingar och prestation lika viktiga som att mål och beteende är i balans.

Utbildning inom företaget

Vi har egna ledarskapsutbildningar för dig som är eller vill bli ledare. Vi har nätverk för kvinnor med ambition att arbeta med ledarskap. Via den europeiska försäkringsalliansen Eurapco erbjuds internationella specialist- och ledarskapsutbildningar.