Upplåningsprogram Länsförsäkringar Bank

Upplåningsprogram
  Ram Nom, Mdkr Utestående Nom, Mdkr

Återstående genomsnittlig löptid

Medium Term Note SEK 40 SEK 17,5 2,1 år
Domestikt certifikatprogram SEK 15 SEK 0,2 0,1 år
Euro Commercial Paper EUR 1,5 SEK 0,0 0,0 år
Euro Medium Term Note EUR 4 SEK 26,0 2,2 år
Totalt   SEK 43,2 2,4 år
Med nominella värden per den 30 juni 2022.

Prospekt

Äldre prospekt