Upplåningsprogram Länsförsäkringar Bank

Upplåningsprogram
  Ram Nom, mdr Utestående Nom, mdr

Återstående genomsnittlig löptid

Medium Term Note SEK 30 SEK 27,53 1,9 år
Domestikt certifikatprogram SEK 15 SEK 0,2 0,4 år
Euro Commercial Paper EUR 1,5 SEK 1,6 0,2 år
Euro Medium Term Note EUR 2 SEK 13,4 3,5 år
Totalt   SEK 42,5 2,4
Med nominella värden per den 31 mars 2019.

Prospekt

Äldre prospekt