Historisk rating för Länsförsäkringar Bank

Maj 2015 Länsförsäkringar Banks långfristiga rating reviderades till A1/Stable från A3/Stable outlook av Moody´s. Kortfristig rating reviderades till P-1 från P-2.

Juni 2013 Länsförsäkringar Banks långfristiga rating reviderades till A3/stable från A2/negative outlook av Moody´s. Kortfristig rating reviderades till P-2 från P-1.

Oktober 2011 Länsförsäkringar Banks långfristiga rating ändrades till A2/negative från A2/stable outlook av Moody´s.

Februari 2007 Länsförsäkringar Bank uppgraderas från långfristigt A-/positive till A/stable samt från kortfristigt A-2 till A-1 av Standard & Poor´s. Uppgradering sker från långfristigt A3/stable till A2/stable samt från kortfristigt P-2 till P-1 av Moody´s.

Maj 2007 Länsförsäkringar Hypoteks säkerställda obligationer får kreditbetyg Aaa av Moody´s.

Juni 2007 Länsförsäkringar Hypoteks säkerställda obligationer får kreditbetyg AAA respektive A-1 + av Standard & Poor´s.

Januari 2006 Länsförsäkringar Bank uppgraderas från långfristigt A-/stable till A-/positive av Standard & Poor´s.

Maj 2004 Länsförsäkringar Bank uppgraderas från BBB+/stable till A-/stable av Standard & Poor´s och får långfristigt kreditbetyg A3/stable respektive kortfristigt P-2 av Moody´s.

Juli 2002 Länsförsäkringar Bank får långfristigt kreditbetyg BBB+/stable respektive kortfristigt kreditbetyg A-2 av Standard & Poor´s.