Frågor och svar om Vattenvakten

Ladda ner våra guider om Vattenvakten

Vad betyder mitt larm -  Larmguide

Kom igång med appen - Appguide

Hur ska jag ta mitt installationsfoto - Installationsguide

Tjänsten

Tjänsten kostar 99kr/månad.
Fakturering sker normal inom trettio (30 dagar) efter att du börjat använda tjänsten. Betalning sker i förskott för tre månader i taget. 

I tjänsten ingår en uppkopplad vattenfelsbrytare och en uppkopplad vattensensor, båda inklusive installation av VVS montör. Dessutom ingår larmtjänst och en app för att kunna följa dina uppkopplade enheter på distans.

När du klickar dig vidare på "ja, jag vill ansluta mig" på föregående sida kommer du till vår avtalssida där du får fylla i dina kontaktuppgifter. Därefter signerar du enkelt avtalet med mobilt BankID.

Villkoren för din hemförsäkring kommer inte att förändras i samband med att du tecknar tjänsten Vattenvakten. Du kommer fortfarande att ha samma skydd och ersättning vid skada som tidigare.

En vattenskada kan innebära stora negativa effekter för den som råkar ut för en sådan och i värsta fall kan personen vara tvungen att flytta ifrån sitt hem i flera månader under tiden som skadan åtgärdas. Vattenvakten är en tjänst som hjälper dig att förebygga och begränsa uppkomsten av framtida vattenskador  så att du slipper uppleva detta. Din hemförsäkring finns till om du mot förmodan ändå skulle drabbas av en skada.

Det är ingen bindningstid för tjänsten mer än att du behöver ha en gällande villa-/villahemförsäkring med ett allrisktillägg hos Länsförsäkringar Stockholm. Sägs denna upp kommer du inte längre leva upp till våra kriterier för att ha tjänsten och ditt avtal kommer inte längre vara gällande.

Om du flyttar ifrån ett hus där du har Vattenvakten installerad, och vill fortsätta med tjänsten i ditt nya hus behöver du göra en ny intresseanmälan på vår hemsida https://www.lansforsakringar.se/stockholm/privat/om-oss/erbjudanden/smart_vattenlarm/. Samma erbjudande gäller som första gången du anslöt dig till tjänsten, dvs 99kr/mån. Vi kommer därefter att återkoppla till dig efter några dagar med vidare instruktioner.

Installation

För att en installation av vattenfelsbrytaren ska vara möjlig hemma hos dig behöver du skicka in kompletterande information till oss i form av bild på den tilltänkta installationsplatsen, det vill säga bild på platsen för ditt inkommande vatten. Du kommer även att få svara på några frågor kring installationsplatsen. Alla instruktioner skickas till dig via SMS efter att du signerat avtalet. Du blir sedan kontaktad av vår samarbetspartner Polygon för att boka in tid för installation.

Vattenfelsbrytaren installeras i direkt anslutning till vattenmätaren på det inkommande vattnet och vattensensorn placeras lokalt under diskbänken. Bägge enheter installeras av auktoriserad VVS-montör och så här går installationen till: 

 • Vattentillförseln stängs av via ratt eller vred i anslutning till vattenmätaren. OBS! Om vattnet ej går att stänga av så är installationen ej möjlig att genomföra
 • Rör kapas vid tilltänkt installationsplats och systemet tappas på vatten
 • Plats förbereds för installation av rörenhet, detta kan ibland innebära mindre justeringar av existerande system
 • Rörenhet installeras på det inkommande vattnet
 • Elektronikenhet monteras på väggen vid önskad plats
 • Elektronikenhet ansluts till rörenhet samt 230V
 • Enhet startas upp
 • Vattentillförseln vrids på igen och vattnet tillåts rinna igenom systemet
 • Tester genomförs av installationen för att säkerställa att enheten fungerar som planerat
 • Vattensensor installeras och placeras på rätt plats i köket. I vissa fastigheter kan signalstyrka från vara för svag, vilket innebär att du själv måste installera sensor på WiFi. Detta är enkelt och instruktion medföljer
 • Installatören städar upp vid installationsplatsen innan avslut.
 • Hela installationen beräknas att ta ca 1h

För att vi ska kunna planera för din installation behöver vi ha en bra bild över hela platsen för inkommande vatten. Ta en bild som visar hela systemet med ett bra perspektiv och där man tydligt ser inkommande vatten och hur rörsystemet går vidare in i ditt hus.

Ta del av exempel på godkända rörbilder

På grund av rådande omständigheter med anledning av Coronaviruset har vi valt vidta följande åtgärder i samband med din installation:

 • En installatör med förkylningssymtom måste stanna hemma
 • God handhygien och handsprit används både innan och efter besöket
 • Fysisk distansering med dig som kund gäller under hela installationstillfället
 • Munskydd finns alltid med i utrustning

Skulle du själv ha förkylningsymtom som hosta, feber eller halsont ber vi dig kontakta oss så snart som möjligt så hittar vi en ny tid för din installation.

För att installationen ska vara möjlig behöver vissa kriterier för installationsplatsen vara uppfyllda. Med installationsplats syftar vi till inkommande vattenledning direkt efter vattenmätaren. De vanligaste kriterierna är följande:

 • Eluttag bör finns i närheten av installationsplatsen (alt. att det finns möjlighet att dra förlängningssladd)
 • Att det finns ett 20 cm rakt rör efter vattenmätaren och innan eventuella förgreningar av rörsystemet. (Alt. att det efter vattenmätaren finns plats att installera en rak sektion motsvarande 20 cm innan eventuella förgreningar)
 • Installationsplatsen är inomhus eller har en temperatur som aldrig understiger 0 grader
 • Inkommande vatten kan stängas av med antingen vred eller ratt
 • Rören har inte asbest

Det är våra auktoriserade VVS-installatörer som utvärderar huruvida din installationsplats uppfyller kraven för installation av vattenfelsbrytaren eller ej.

Efter att du har signerat avtalet behöver du komplettera dina uppgifter genom att skicka in en bild på installationsplatsen hemma hos dig samt svara på några frågor gällande platsen. Platsen behöver även gå att komma åt för våra installatörer. 
  
 

Vattenfelsbrytaren installeras normalt sett i direkt anslutning till vattenmätaren på det inkommande vattnet.

Någon i hushållet behöver vara hemma under installationen för att öppna upp för VVS-montören och svara på eventuella frågor. 

Alla typer av rörinstallationer innebär en viss påfrestning på ett rörsystem. De allra flesta system klarar detta utmärkt men om rören har några år på nacken kan en installation göra så att ett redan svagt rör börjar ge med sig och läcka. Är rören över 30 år gamla räknas de som avskrivna och förbrukade och därför ersätts de inte av din försäkring utan är något du själv får bekosta. Trots denna risk är det på just gamla rörsystem som Vattenvakten kan få bäst effekt – ofta är det bara en tidsfråga innan dolda smygläckage uppstår och med Vattenvakten kan dessa upptäckas och förhindras i god tid.

Installatören lämnar 10 års garanti på det som installeras in hemma hos dig.

Produkterna

Om ett läckage uppstår, stängs inkommande vatten av för att förhindra en vattenskada. Dessutom kan enheten automatiskt testa om ledningssystemet är tätt för att tidigt upptäcka även små läckage. Den känner även av små flöden på 0,5 liter per timme.
Läs mer om vattenfelsbrytare 

Om ett läckage uppstår larmar vattensensorn och skickar signal till vattenfelsbrytaren som i sin tur stänger av inkommande vatten för att förhindra en vattenskada. Vattensensorn är ett bra komplement till vattenfelsbrytaren och placeras med fördel på ställen där vattenfelsbrytaren inte själv kan upptäcka vattenläckage (exempelvis under diskbänkskåpet).

Batteriet har en livslängd på många år. När det blir aktuellt för ett batteribyte så kommer vi att säkerställa att det byts. Det innebär att du som kund inte har något ansvar i detta utan vi kommer att hantera batteribytet.

I dagsläget ingår enbart en vattenfelsbrytare och en vattensensor i tjänsten Vattenvakten men på sikt hoppas vi kunna erbjuda att koppla upp ytterligare sensorer till tjänsten.

 

Appen

Genom Vattenvaktens egna app - Fairtrail, kan du enkelt följa fuktnivåerna i ditt hus och dela dessa med nära och kära. Skulle en vattenläcka eller förhöjda fuktvärden identifieras av din vattensensor blir du direkt notifierad i appen. Appen är ett sätt för dig att hålla koll på ditt boende även på distans. 

Vår app för Vattenvakten heter Fairtrail och laddas enkelt ner via App Store eller Google Play. Följ instruktionerna nedan som hjälper dig att komma igång:

1. Öppna appen
2. Välj din leverantör: Länsförsäkringar 
3. Ange ditt mobilnummer eller e-post
(observera att detta måste överensstämma med de uppgifter du angett vid avtalssigneringen)
4. Klicka på: LOGIN
5. Ange koden som skickats till dig via sms eller mail
(beroende på informationen du angett under punkt 3.)
6. Klicka på: OK

Du är nu redo att använda appen! 

I dagsläget är det endast möjligt att koppla upp en sensor till appen men vi hoppas på sikt att kunna erbjuda fler uppkopplade enheter.  

 

Vi har tagit fram en guide för att hjälpa dig att på bästa sätt komma igång med och få ut mer av din app.
Guide om appen

Skulle du behöva ytterligare hjälp är du alltid välkommen att kontakta oss på telefon 08-56288210 eller mejl: vattenvakten.stockholm@lansforsakringar.se

Larm

Det kan finnas flera anledningar till varför du fått ett larm och det behöver inte alltid vara något kritiskt. Det kan givetvis vara ett tecken på att du fått en potentiell vattenläcka och då är det bra att det upptäcks i tid, men det kan även vara en mänsklig faktor som triggat larmet. Vi har tagit fram en guide för att ge dig lite ytterligare information om vad ditt larm innebär och vad orsaken till larmet kan vara.
Ta del av guiden