Frågor och svar om Vattenvakten

Tjänsten

I tjänsten ingår en uppkopplad vattenfelsbrytare och en uppkopplad vattensensor, bägge inklusive standardinstallation av VVS montör. Dessutom ingår en app för att kunna följa dina uppkopplade enheter på distans samt digitala guider för läcksökning och hjälp dygnet runt via vår jour.

Tjänsten är kostnadsfri fram till 31 december 2022. Från 1 januari 2023 kostar Vattenvakten 348kr/år. 
Betalning sker i samband med årsförnyelsen. Uppsägningstid en (1) månad. 

Erbjudandet för Vattenvakten gäller för den bostad som du själv är bosatt i och som finns registrerad på dig i villahemförsäkringen.

 

Villkoren för din hemförsäkring kommer inte att förändras i samband med att du tecknar tjänsten. Du kommer fortfarande att ha samma skydd och ersättning vid skada som tidigare. Däremot får du upp till 10% rabatt på din villapremie om du tecknar Vattenvakten. Rabatten gäller så länge du har tjänsten.

Det innebär att du får upp till 10% rabatt på din villapremie om du tecknar Vattenvakten. Rabatten gäller dig som är kund och har en villa/villahemförsäkring hos oss.

Det finns flera anledningar varför vi rekommenderar Vattenvakten:

 • Vattenvakten är mer än bara en vattenfelsbrytare. Tjänsten inkluderar utöver en uppkopplad vattenfelsbrytare även en uppkopplad vattensensor, app för distansbevakning, digitala hjälpguider och jour via telefon dygnet runt. Vi utför även installationen hemma hos dig.

 • Vattenfelsbrytaren som ingår i Vattenvakten är uppkopplad och upptäcker läckage ner till 0,5 ml per timme.

 • Vi som försäkringsbolag tar hand om dig hela vägen, varje dag, dygnet runt. Vi säkerställer att installationen sker på rätt sätt och i händelse av larm erbjuder vi digitala guider som hjälper dig att hitta den eventuella läckan. Skulle du trots detta behöva ytterligare hjälp finns vi tillgängliga på telefon dygnet runt. Oavsett vad Vattenvakten upptäcker kan du känna dig trygg med att vi finns där som ett stöd för dig.

En vattenskada kan innebära negativa konsekvenser för den som drabbas.  I värsta fall kan man behöva flytta ifrån sitt hem under tiden som skadan åtgärdas. Vattenvakten är en tjänst som hjälper dig att förebygga och begränsa uppkomsten av framtida vattenskador så att du slipper uppleva detta. Din hemförsäkring finns till om du mot förmodan ändå skulle drabbas av en skada.

Vattenvakten är en separat tjänst som inte ingår i hemförsäkringen per automatik. Därav faktureras Vattenvakten separat.

Det är väldigt bra att du själv håller koll men vissa läckage är svåra att upptäcka med blotta ögat och du kan därför behöva lite extra hjälp att även hålla koll på din vattenförbrukning. En av de vanligaste vattenskadorna är mikroläckage, det vill säga små droppläckage som pågår under en längre tid och som ofta inte upptäcks förrän det är försent. Dessutom kan läckaget ske på dolda rör eller när du inte är hemma.

När du klickar dig vidare på "Teckna Vattenvakten" på föregående sida kommer du till vår avtalssida där du får fylla i dina kontaktuppgifter. Därefter signerar du enkelt avtalet med mobilt BankID.

Det är ingen bindningstid för tjänsten mer än att du behöver ha en gällande villa-/villahemförsäkring hos oss. Om du säger upp din försäkring kommer även tjänsten avslutas. 

Om du flyttar från ett hus där du har Vattenvakten installerad behöver du avsluta tjänsten för ditt gamla boende. Detta gör du enklast genom att maila oss på vattenvakten.stockholm@lansforsakringar.se  Därefter kan du teckna ett nytt avtal som gäller för din nya bostad. 

Eftersom ditt nya boende kan ha andra förutsättningar för installation behöver du följa samma process som första gången och skicka in bilder på platsen för ditt inkommande vatten. 

Erbjudandet för Vattenvakten gäller för den villabyggnad som du själv är bosatt i. För att det ska vara möjligt att installera Vattenvakten behöver bostaden finnas registrerad i din lantbruksförsäkring som en villabyggnad. Hör av dig till oss om du har frågor om din försäkring eller vill veta mer om förutsättningarna för att teckna Vattenvakten. 

Installation

För att tjänsten ska fungera behöver det finnas ett fast eluttag inom 1-1,5 meter i anslutning till installationsplatsen eftersom centralenheten som monteras i anslutning till vattenfelsbrytaren behöver ström. Om du saknar eluttag i direkt anslutning till installationsplatsen ber vi dig kontakta installatören så snart som möjligt innan ditt inplanerade installationstillfälle.

Innan du kan boka tid för installation behöver vi bilder på din installationsplats, det vill säga bild på platsen för ditt inkommande vatten. Detta för att säkerställa så installationen är möjlig. Alla instruktioner skickas till dig via SMS efter att du signerat avtalet. Du blir sedan kontaktad av vår samarbetspartner för bekräftelse och tidsbokning. 

Vattenfelsbrytaren installeras i direkt anslutning till vattenmätaren på det inkommande vattnet och vattensensorn placeras lokalt under diskbänken. Bägge enheter installeras av certifierad VVS-montör, på uppdrag av dig. 

 • Vattnet behöver stängas av under tiden installationen pågår.  
 • Installationen beräknas ta cirka 1 timme. 

För att installationen ska vara möjlig behöver vissa kriterier för installationsplatsen vara uppfyllda. Med installationsplats syftar vi till inkommande vattenledning direkt efter vattenmätaren. De vanligaste kriterierna är följande:

 • Eluttag bör finns i närheten av installationsplatsen (alt. att det finns möjlighet att dra förlängningssladd)
 • Att det finns ett 20 cm rakt rör efter vattenmätaren och innan eventuella förgreningar av rörsystemet. (Alt. att det efter vattenmätaren finns plats att installera en rak sektion motsvarande 20 cm innan eventuella förgreningar)
 • Installationsplatsen är inomhus eller har en temperatur som aldrig understiger 0 grader
 • Inkommande vatten kan stängas av med antingen vred eller ratt
 • Rören har inte asbest

Det är certifierade VVS-montörer som utvärderar huruvida din installationsplats uppfyller kraven för installation av vattenfelsbrytaren eller ej.
Om intallationsplatsen uppfyller samtliga krav klassas detta som en standardinstallation.  

Ej-standardinstallation
Vissa installationer kräver åtgärder utanför omfattningen av en standardinstallation. Dessa åtgärder inkluderas inte i tjänsten och är därmed inget som Länsförsäkringar Stockholm bekostar. I de fall där dessa typer av åtgärder är nödvändiga för att installationen av Vattenvakten ska gå att genomföra, kommer du som kund att få en kostnadsuppskattning för det arbete som inte ingår i en standardinstallation. Väljer du att godkänna kostnaden kommer vi att fortsätta installationen enligt plan och i annat fall avsluta tjänsten innan installationen påbörjats.

Kompletterande uppgifter efter signerat avtal
Efter att du har signerat avtalet behöver du komplettera dina uppgifter genom att skicka in en bild på installationsplatsen hemma hos dig samt svara på några frågor gällande platsen. Platsen behöver även gå att komma åt för våra installatörer. 
  
 

Vattenfelsbrytaren installeras i direkt anslutning till vattenmätaren på det inkommande vattnet.

Ja, någon i hushållet behöver vara hemma under installationen. 

Alla typer av rörinstallationer innebär en viss påfrestning på ett rörsystem. De allra flesta system klarar detta utmärkt men om rören är väldigt gamla kan en installation göra så att ett redan svagt rör ger efter och börjar läcka. Är rören över 30 år gamla räknas de som avskrivna och förbrukade och därför ersätts de inte av din försäkring utan är något du själv får bekosta. Trots denna risk är det på just gamla rörsystem som Vattenvakten kan få bäst effekt – ofta är det bara en tidsfråga innan dolda smygläckage uppstår och med Vattenvakten kan dessa upptäckas och förhindras i god tid.

 • En installatör med förkylningssymtom måste stanna hemma
 • God handhygien och handsprit används både innan och efter besöket
 • Fysisk distansering med dig som kund gäller under installationstillfället
 • Munskydd finns alltid med i utrustning

Skulle du själv ha förkylningsymtom som hosta, feber eller halsont ber vi dig kontakta installatören så snart som möjligt så hittar vi en ny tid för din installation.

Produkterna

Vattenvakten består av följande enheter, vattenfelsbrytare inklusive sändarsystem och vattensensor. Enheterna levereras av Polygon Hiotlabs AB. Vattenfelsbrytaren som ingår är antingen av märket Quandify cubicSecure eller Tollco Waterfuse Guard

Användarmanual för Tollco vattenfelsbrytare 

 

En vattenfelsbrytare mäter bland annat flöde, tryck och temperatur och kan på så sätt upptäcka och larma vid onormal vattenaktivitet. Vattenfelsbrytaren övervakar ditt rörsystem dygnet runt och om ett plötsligt läckage uppstår stänger vattenfelsbrytaren av det inkommande vattnet för att förhindra en vattenskada. Dessutom testar enheten automatiskt om ledningssystemet är tätt för att tidigt upptäcka även små läckage.

Vattensensor mäter både fukt och temperatur samt reagerar vid kontakt med vatten. Den känner därför av om luftfuktigheten i utrymmet där den är placerad stiger eller om det droppar vatten direkt på sensorn. Om fuktnivåerna stiger varnar sensorn. Om sensorn kommer i direkt kontakt med vatten signalerar den till vattenfelsbrytaren som stänger av det inkommande vattnet. 

I dagsläget ingår endast en vattenfelsbrytare och en vattensensor i Vattenvakten men på sikt hoppas vi kunna erbjuda möjligheten att koppla upp ytterligare sensorer till tjänsten.

Det kan finnas flera orsaker till att din sensor hamnat i offline-läge och inte rapporterat in sina värden. Att sensorn är offline är i sig inget kritiskt men om sensorn varit utan uppkoppling en längre period är det bra att få den online igen. Vi har tagit fram en guide för att ge dig vägledning i hur du kan få din sensor online igen.
Ta del av guiden 

 

Appen

Din vattenkonsumtion kan förändras under året. Du kanske konsumerar mer vatten under sommaren. För att undvika upprepade larm och avstängningar vid fel tillfälle rekommenderar vi att anpassa dina gränsvärden direkt i appen.
Anpassa gränsvärden

I dagsläget är det endast möjligt att koppla upp en vattensensor till appen men vi hoppas på sikt kunna erbjuda möjligheten att koppla upp ytterligare sensorer till tjänsten. 

Ja, detta är möjligt. Följ nedan steg för att lägga till fler:

 1. Den nya användaren behöver ladda ner och registrera appen.
 2. Välj Produkter och klicka på Vattenfelsbrytare.
 3. Scrolla ner på sidan och klicka på
 4. För att starta delning klicka på det röda pluset längst ner till höger.
 5. Klicka på dela till vän och skriv in mobilnumret till personen.

Avsluta med att klicka på Dela till vän.

Larm

Om du får ett larm är det viktigt att du försöker identifiera orsaken till detta för att undvika att en skada uppstår. Med hjälp av läcksökningsguiden i appen kan du själv göra en första kontroll hemma. Om du vet orsaken till larmet kan du stänga det i appen. Kontakta oss vid hjälp eller frågor om ditt larm.  

Larmguide

Vad är larm och vad är varning? 

Via appen kan du enkelt stänga av och sätta på ditt vatten.
Det går även att göra direkt via centralenheten eller på vattenfelsbrytaren.

Aktiveringsguide


Om vattenfelsbrytaren låter utan att du har fått något larm rekommenderar vi att starta om den. Dra ut kontakten och vänta några sekunder innan du sätter i den igen. Om den fortfarande låter efter det ber vi dig kontakta oss.