Riktlinjer för bild på installationsplatsen

För att kunna planera din installation på bästa sätt behöver vi få en tydlig och övergripande bild av hela systemet för ditt inkommande vatten.

För att göra en bedömning av just din installationsplats behöver vi
få in en eller flera bilder på rörsystemet för ditt inkommande vatten.

Bilden/bilderna ska innehålla följande:

  1. Vattenmätaren
  2. Ventiler
  3. Rör på båda sidor om vattenmätaren (minst 20 cm rakt rör behöver finnas på båda sidorna om vattenmätaren för att installationen ska vara möjlig)
  4. Eluttag i anslutning till rörsystemet.

 

Bilden visar hela ditt system för inkommande vatten.

Bilden är tagen för nära. Försök ta en mer övergripande bild på avstånd.

Bilden visar ditt inkommande vatten och hur rörsystemet är draget. 

Bilden visar endast vattenmätaren. Försök ta en mer övergripande bild på avstånd.